Sneller verduurzamen met vervangende nieuwbouw

Sneller verduurzamen met vervangende nieuwbouw

Het Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB) wil in rap tempo verouderde woningen vervangen door nieuwbouw. “Honderdduizenden woningen zijn aan vervanging toe”, stelt directeur Peter Fraanje. “Door niet alleen duurzaam te renoveren, maar ook snel te vervangen met energieneutrale woningen kan Nederland de doelstellingen van het Energieakkoord eerder bereiken.”

Dankzij innovaties in de bouwindustrie kan het vervangen van woningen nu ook in korte tijd: 6 weken is goed te doen. De korte sloop- en bouwtijd heeft volgens Fraanje veel voordelen: “Minder overlast voor omwonenden, nauwelijks gedoe voor de bewoner, betere arbeidsomstandigheden voor de monteurs, een hogere bouwkwaliteit, minder afval en natuurlijk lagere kosten. Bij traditionele sloop-nieuwbouw is tijdelijke huisvesting vaak de grootste kostenpost.”

Keuzemogelijkheden voor renovaties vergroten

NVTB heeft een brochure laten maken met concrete voorbeelden van snelle vervangende nieuwbouw. Directe aanleiding waren de eerste ervaringen met Nul-op-de-Meterrenovaties, waarbij forse investering nodig waren in gedateerde rijtjeswoningen. NVTB wil de keuzemogelijkheden van klanten, corporaties en gemeenten vergroten door ook de vervangingsoptie te ontwikkelen. Inmiddels zijn er tientallen ervaringen met snelle vervangende nieuwbouw.

Vervangende nieuwbouw

Het vervangen van oude energieverslindende huizen staat hoog op de nationale Bouwagenda die eind maart is gepresenteerd. “Vanzelfsprekend is de bewoner, de klant, het startpunt bij snelle vervangende nieuwbouw. Hij wordt actief betrokken bij ontwerp en uitvoering van de woning, zodat deze aansluit op zijn wensen. Door slim te organiseren en te plannen kunnen bewoners in de eigen vertrouwde wijk blijven wonen.” 

Vraag om andere woningen

Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw zijn tot 2030 zeker 270.000 woningen toe aan vervanging. Woningcorporaties hebben te maken met een sterk verouderende woningvoorraad. Een toenemend aantal woningen voldoet niet meer aan de moderne eisen met betrekking tot veiligheid, duurzaamheid en wooncomfort. De markt vraagt om andere woningen, denk aan kleinere betaalbare woningen voor jongeren en eenpersoonshuishoudens of aan levensloopbestendige woningen voor senioren.

Bijdragen aan aantrekkelijke, duurzame leefomgeving

“Monumentale of bijzondere gebouwen worden natuurlijk opgeknapt en gerenoveerd. Veel woonwijken van na de Tweede Wereldoorlog zijn door hun monotone opbouw onaantrekkelijk en onveilig geworden en aan vernieuwing toe. Ook om deze redenen is opschaling van vervangende nieuwbouw wenselijk. De Nederlandse bouwindustrie zet zich graag in om Nederland in een hogere versnelling op te schalen. Het is onze ambitie om zo bij te dragen aan een aantrekkelijke en duurzame leefomgeving.”

Nadenken over circulair gebruik

Het is volgens Fraanje vanzelfsprekend dat de kwaliteit van de woningen niet lijdt onder het tempo waarin gebouwd wordt. “De producent zelf staat in voor de kwaliteit die hij levert. Net als in alle andere ‘takken van sport’ levert een volwassen bouwindustrie een product van hoge kwaliteit. Door als partners samen te werken, kunnen bedrijven samen garantie geven op het totale eindproduct. Als we nu alles circulair willen bouwen, is het goed om bij het ontwerp en de productie na te denken over circulair gebruik.”

Bouwen wordt monteren

Een versnelling in de woningbouw en dat op het moment dat de bouw te kampen heeft met een tekort aan vakkundige mensen. Hoe realistisch is zo’n plan? “De crisis en het tekort aan vakmensen helpt nu de stap te maken richting industrieel bouwen. Bouwen wordt monteren. Het traditionele bouwbestek gaat verdwijnen, BIM komt er voor op de plaats. Lean en klantgericht produceren wordt steeds belangrijker. Bouwen wordt leuker en de veiligheid zal sterk verbeteren.”

Investeren in verduurzaming leefomgeving

Fraanje hoopt dat het nieuwe kabinet echt investeert in verduurzaming van de leefomgeving. “Het beleid van voormalig minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst heeft niet bepaald geholpen voor de investering in (vervangende) nieuwbouw: de nieuwbouw door woningcorporaties daalde dramatisch na invoering van de Verhuurdersheffing. Het NVTB heeft al eerder aandacht gevraagd voor het potentieel van vervangende nieuwbouw. TNO heeft eerder onderzocht dat vervanging een substantiële bijdrage kan leveren aan het halen van de klimaatdoelen.“

Tekort aan woonruimte

De afgelopen jaren was er een sterke focus in de markt op renovatie, maar Fraanje is van mening dat dit maar een deel van de vraag invult. “De Rijksbouwmeester van destijds stelde dat we wel zo’n beetje waren uitgebouwd. Wij zijn een andere mening toegedaan. Onze bedrijven kijken goed naar de markt en naar de klant. Het NVTB ziet een groot tekort aan woonruimte in de grotere steden, een gebrek aan geschikte woonruimte in het buitengebied en een terugtredende rijksoverheid. De traditionele projectmatige bouwsector heeft geen adequaat antwoord op de dynamiek in de markt. Innovatie en versnelling zijn nodig om de bouw te ontwikkelen in de richting van een moderne klantgerichte bouwindustrie.”

Het Nederlands Verbond Toelevering Bouw heeft het eerste exemplaar van een brochure over snelle vervangende nieuwbouw overhandigd aan Jeroen Pepers, algemeen directeur van Aedes, de vereniging van woningcorporaties in Nederland. De digitale versie van de brochure is in te zien op de website over vervangende nieuwbouw. Ook het TNO-rapport over de vervangende nieuwbouw is op deze site te zien.

Foto: De woningen wordt voor een groot deel geprefabriceerd in de fabriek en op de afgesproken tijd en plaats geassembleerd.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c172 c186 c225 c243
Nieuw energielabel in 2021 voor huizen en gebouwen

Nieuw energielabel in 2021 voor huizen en gebouwen

21 aug om 13:01 uur
timer 2 min

Op 1 januari van het komende jaar verdwijnt het huidige Vereenvoudigd Energielabel. Wie nadien een huis of utiliteitsgebouw ...

Lees verder »

c21 c172 c225 c243
Nieuwe warme jas voor NOM-woningen Zoetermeer

Nieuwe warme jas voor NOM-woningen Zoetermeer

9 jul om 10:01 uur
timer 4 min

Over drie decennia moet Nederland voorgoed verlost zijn van aardgas en zien we – als het goed is – ...

Lees verder »

c21 c125 c127 c172 c225 c243
Delen: de sleutel in de energietransitie

Delen: de sleutel in de energietransitie

26 mrt om 09:30 uur

In Voorhout staan 33 Plus op de Meter-woningen in de wijk Hooghkamer. Dit is niet zomaar een voorbeeldproject, ...

Lees verder »

c21 c172 c225 c243
Ballast Nedam: alle grondgebonden woningen energieneutraal in 2019

Ballast Nedam: alle grondgebonden woningen energieneutraal ...

4 mrt om 11:48 uur
timer 2 min

In 2017 besloot Ballast Nedam Development volledig gasloos te gaan ontwikkelen. Intussen is dat landelijk doorgevoerd. ...

Lees verder »

c21 c143 c172 c225 c243
“Zelfs het Journaal en het Jeugdjournaal hebben er aandacht aan besteed”

“Zelfs het Journaal en het Jeugdjournaal ...

29-11-2019 om 10:00 uur
timer 3 min

Heb jij een bijzonder duurzaam project in handen, rijp voor een Duurzaam Bouwen Award? Lees nu wat dat de eerdere ...

Lees verder »

c21 c172 c225 c237 c243
Tweede uitvraag Proeftuinen Aardgasvrije Wijken

Tweede uitvraag Proeftuinen Aardgasvrije Wijken

13-08-2019 om 09:00 uur
timer 1 min

Vanaf september kunnen gemeenten weer een aanvraag indienen voor aardgasvrije proeftuinen.

Lees verder »

c21 c172 c184 c225 c243
“Kabinet moet nu echt juiste keuzes maken”

“Kabinet moet nu echt juiste keuzes maken”

04-06-2019 om 22:15 uur
timer 1 min

Het Corporatiedebat 2019 leverde weinig goed nieuws op over de verduurzaming van de woningportefeuilles. Marnix ...

Lees verder »

c21 c125 c172 c225 c243
Consortium Nieuw Utrechts Peil innoveert voor unieke NoM-uitvraag

Consortium Nieuw Utrechts Peil innoveert voor ...

20-02-2019 om 08:00 uur

De succesvolle renovatie van de proefportiek Flatmettoekomst verdient meer aandacht. Dat bleek wel uit een sessie ...

Lees verder »

c21 c172 c184 c185 c225 c234
Met flinke korting op kennisplein Duurzaam Gebouwd Congres 2019

Met flinke korting op kennisplein Duurzaam Gebouwd ...

06-09-2018 om 16:00 uur
timer 1 min

Het Duurzaam Gebouwd Congres, dat op 14 februari 2019 in Leeuwarden wordt gehouden, kent ook deze editie een kennisplein. ...

Lees verder »

c21 c26 c172 c184 c186
Vijflaags appartementen nul op de meter gerealiseerd

Vijflaags appartementen nul op de meter gerealiseerd

16-08-2018 om 15:30 uur
timer 2 min

Woonstichting ’thuis en BAM Wonen hebben in het Brabantse Best 48 nul-op-de-meter-appartementen ‘De ...

Lees verder »

c21 c120 c172 c225
Utrechtse pilot Flatmettoekomst krijgt vervolg

Utrechtse pilot Flatmettoekomst krijgt vervolg

16-08-2018 om 13:00 uur
timer 2 min

Na de ontwikkeling en bouw van het nul-op-de-meter proefportiek Flatmettoekomst met Nieuw Utrechts Peil aan de ...

Lees verder »

c21 c26 c120 c172 c184
Huurwoningen in Emmerhout gerenoveerd naar nul-op-de-meter

Huurwoningen in Emmerhout gerenoveerd naar nul-op-de-meter

20-07-2018 om 13:00 uur
timer 1 min

Woningcorporatie Lefier gaat 169 woningen in Emmerhout energieneutraal en Nul op de Meter (NOM) maken. De woningen ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up