Zoeken

Expertpanel

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle updates!

Geen verplichte gasaansluiting voor nieuwbouw meer

Geen verplichte gasaansluiting voor nieuwbouw meer

De wettelijke verplichting om nieuwbouwwoningen aan te laten sluiten op het gasnet vervalt vanaf 2018. Hiervoor heeft minister Henk Kamp van Economische Zaken gisteren een wetswijziging naar de Tweede Kamer gestuurd.

“Door de verplichte gasaansluiting bij nieuwbouwwijken te laten vervallen, nemen we een belangrijke stap op weg naar het terugdringen van de CO2-uitstoot”, liet Kamp weten. “In de Energieagenda heeft het kabinet aangegeven dat in 2050 de CO2-uitstoot naar bijna 0 moet zijn teruggebracht. Om dat te bereiken, moeten we ook van het aardgas af. Want zo’n 30% van de CO2-uitstoot komt nu nog door het verwarmen van woningen, gebouwen en tuinbouwkassen.”

Gemeenten bepalen over gasaansluiting

Volgens hem moet er dan wel een alternatieve infrastructuur beschikbaar zijn, die in de warmtebehoefte van de woningen kan voorzien. “Van deze maatregel zal dan ook een stimulerend effect uitgaan op de totstandkoming van alternatieve warmtebronnen”, verwachtte hij. Jaarlijks krijgen ruim 400.000 nieuwbouwwoningen een nieuwe gasaansluiting. Voor zo’n 25.000 nieuwbouwwoningen wordt hiervoor een geheel nieuw gasnet aangelegd of uitgebreid. Als vanaf 2018 de verplichting voor aansluiting op het gasnet vervalt, is het aan de gemeenten om te bepalen of deze woningen worden aangesloten op een warmtenet of een andere energie-infrastructuur.

Voor bestaande woningen moet de overstap naar een andere vorm van duurzame energie zeer zorgvuldig plaatsvinden. De bewoners hebben dan namelijk al een gasaansluiting. Daarvoor moet eerst een helder juridisch kader worden ontwikkeld. De uitwerking hiervan vormt een onderdeel van het zogeheten transitiepad lage temperatuurwarmte, dat in de Energieagenda is aangekondigd en dit jaar wordt uitgewerkt.

Green Deal aardgasvrije woningen

Om met aardgasvrij wonen te stimuleren, is op afgelopen 8 maart met 30 gemeenten, 12 provincies en 5 netbeheerders een Green Deal gesloten. Deze stelt gemeenten in staat om woningen op een andere manier te verwarmen dan met aardgas. Dit betreft voornamelijk bestaande woningen. Alle gemeenten die betrokken zijn bij de Green Deal, hebben inmiddels initiatieven voorbereid om bestaande wijken – in overleg met de bewoners – aardgasvrij te maken.

 

  |  0 reactiespermalink

Reactie plaatsen

  Houd mij op de hoogte van nieuwe reacties

Terug naar boven