Partners

Provincie Noord-Holland

(Semi)-Overheid

 

 

Bedrijfsprofiel Bedrijfsprofiel

De provincie Noord-Holland speelt in op het verminderen van het energiegebruik, het duurzaam opwekken van energie en het beter benutten van restwarmte van bedrijven. Afgelopen jaar zijn er verschillende mooie resultaten bereikt die bijdragen aan een energieneutraal Noord-Holland. Verduurzaming van de gebouwde omgeving speelt hierbij een belangrijke rol. Als stip op de horizon gaat de provincie Noord-Holland voor een volledig duurzame energievoorziening in 2050.

Een kleine greep uit de resultaten die de provincie Noord-Holland in 2016/2017 heeft bereikt:

  • Circa 100 particuliere woningeigenaren hebben gebruik gemaakt van de regeling Duurzaam Renoveren.
  • Het programma “Bouwen aan Integrale Ketensamenwerking” is uitgevoerd door de Kamer van Koophandel. Er zijn 215 bedrijven en 5 corporaties ondersteund bij innovaties op het vlak van innovatief aanbesteden, samenwerken, duurzaam bouwen en renoveren.
  • Er wordt een Routeplanner 2050 ontwikkeld om de transitiepaden voor industrie, diensten, gebouwde omgeving, glastuinbouw en mobiliteit in beeld te brengen. 
  • Het Servicepunt Duurzame Energie, de uitvoeringsorganisatie van de provincie voor de energietransitie, heeft 19 bijeenkomsten georganiseerd voor gemeenten, bedrijven en corporaties over verduurzaming gebouwde omgeving, 5 trainingen gegeven aan bouwbedrijven over normen voor duurzaam bouwen en circa 80 ondersteuningsvragen van gemeenten beantwoord.
  • Samen met CE Delft, alle Noord-Hollandse gemeenten, netwerkbedrijf Alliander en diverse corporaties worden op buurtniveau in beeld gebracht hoe in 2050 woningen duurzaam kunnen worden verwarmd met alternatieven voor aardgas, zoals geothermie, duurzame elektriciteit en groengas.
  • Het Servicepunt Duurzame Energie helpt gemeenten nu met het bepalen van de volgende stap, het ontwikkelen van een warmtetransitieplan.
  • Het Servicepunt Duurzame Energie heeft een rapport gemaakt over de alternatieven voor aardgas in nieuwbouw-woningen. Daarnaast organiseert het Servicepunt workshops voor gemeenten over wat men dient te regelen om van aardgasvrij nieuwbouw de standaard te maken.
  • Er wordt een plan gesmeed om woningeigenaren en corporaties te stimuleren hun bezit te verduurzamen.
  • Er bestaat een Participatiefonds ‘Duurzame Economie Noord-Holland’ waarmee we investeren in duurzame projecten. Ook is er een fonds in ontwikkeling om het midden- en kleinbedrijf te helpen bij het ontwikkelen van innovatieve duurzame producten.
  • Er wordt een verkenning gestart naar de kansen voor geothermie in die gebieden binnen Noord-Holland waar de toepassingsmogelijkheden nog onbekend zijn.

Op de website van de provincie Noord-Holland is meer informatie over het provinciale duurzame energiebeleid.

Verder lezen
 

Interesses Interesses

Thema's:

Doelgroepen

 

 

 

 

 

 

Contactinformatie Contactinformatie


(Semi)-Overheid

Postadres
Houtplein 33
2012 DE Haarlem


Nieuws Artikelen, events & downloads

c21 c138 c225 c246
Digitalisering in klare taal voor de bestuurstafel

Digitalisering in klare taal voor de bestuurstafel

01-10-2019 om 13:00 uur
timer 7 min

Hoe kun je een werkwijze als BIM zo goed uitleggen dat het ook op bestuurstafels een hapklare brok wordt? Experts ...

Lees verder »

c21 c225 c236 c243
Busbaan met zonnecellen als mini-energiecentrale

Busbaan met zonnecellen als mini-energiecentrale

09-08-2019 om 14:00 uur
timer 4 min

Na een fietspad met zonnecellen is er nu ook een busbaan en een parallelweg met betonnen elementen waarin zonnecellen ...

Lees verder »

c120 c146 c184 c225
Noord-Hollandse gemeenten krijgen geld voor onderzoek naar gasloze buurten

Noord-Hollandse gemeenten krijgen geld voor ...

17-07-2018 om 08:00 uur
timer 2 min

Hoe kun je als gemeente ervoor zorgen dat in 2021 woningen en gebouwen worden verwarmd zonder aardgas? In Noord-Holland ...

Lees verder »

c134 c225
Nederland krijgt duurzaam outletcentrum

Nederland krijgt duurzaam outletcentrum

15-03-2016 om 13:00 uur

Tussen Amsterdam en Haarlem verschijnt binnenkort het 4e outletcentrum in Nederland, dat moet gaan voldoen aan ...

Lees verder »

c135 c225
Prestatieborging van groot belang bij realiseren ambitie

Prestatieborging van groot belang bij realiseren ...

26-03-2015 om 13:00 uur

De praktische invulling en uitvoering van gemeentelijk duurzaamheidsbeleid stond centraal bij Duurzaam Gebouwd ...

Lees verder »

c225
Duurzaam Gebouwd en DWA bundelen krachten met Co2-monitor

Duurzaam Gebouwd en DWA bundelen krachten met ...

12-12-2013 om 13:00 uur

Vanuit een gedeelde ambitie om duurzame energie en CO2-reductie meetbaar en inzichtelijk te maken zijn DWA en Kennisplatform ...

Lees verder »

c169 c225
Ontwikkelingen en mogelijkheden van composieten bij symposium
Nov06

Ontwikkelingen en mogelijkheden van composieten ...

29-10-2013 om 08:00 uur

De laatste ontwikkelingen en mogelijkheden op het gebied van composieten worden belicht tijdens een symposium op ...

Lees verder »

c126 c225
Provincie Noord-Holland terug in duurzaam gerenoveerd kantoor

Provincie Noord-Holland terug in duurzaam gerenoveerd ...

27-02-2013 om 15:30 uur

Circa 1250 medewerkers van Provincie Noord-Holland verhuisden onlang terug naar de locatie ‘Houtplein’. ...

Lees verder »

c26 c120
Energielabel A++ voor Provinciekantoor Noord-Holland

Energielabel A++ voor Provinciekantoor Noord-Holland

02-07-2012 om 15:30 uur

Op woensdag 27 juni 2012 heeft agentschap nl een energielabel-poster uitgereikt aan de Provincie Noord-Holland, ...

Lees verder »

c225
I&M Handreiking Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl verschijnt

I&M Handreiking Gebiedsontwikkeling Nieuwe ...

06-06-2012 om 12:00 uur

In opdracht van het Ministerie van I&M heeft Fakton een handreiking geschreven over de principes en uitwerkingen ...

Lees verder »

c225
Wat is het duurzaamste gebouw van Amsterdam?

Wat is het duurzaamste gebouw van Amsterdam?

08-10-2008 om 13:30 uur

Kinderen van Nu, Dutch Green Building Council, de Gemeente Amsterdam en de Provincie Noord-Holland reiken tijdens ...

Lees verder »

Naar het overzicht »

keyboard_arrow_up