Verzilveren van duurzame kansen in beheer en onderhoud

Verzilveren van duurzame kansen in beheer en onderhoud

Hogeschool Windesheim pakt de verduurzaming en het circulair maken van de huisvesting en het vastgoed aan met een roadmap circulariteit. Die moet de komende jaren helpen om bewustwording te creëren en andere, betere keuzes te maken op het vlak van onder andere herbruikbare materialen en afvalstromen. Samen met SPIE Nederland werkt Windesheim aan circulair beheer en onderhoud en het verzilveren van duurzame kansen.

“We werken aan een fossielbrandstofvrije campus en willen een voorbeeldfunctie vervullen in de circulaire economie”, vertelt technisch adviseur Jan Visser over de ambities van Windesheim. “Als voorbeeld voor studenten, medewerkers en omgeving. Daarom willen we ons richten op een aantal pijlers, waaronder het uitvoeren van circulaire renovaties, het sluiten van grondstoffen- en materialenstromen op de campus en het doorvoeren van aanpassingen aan gebouwen op basis van circulaire prestatie-eisen. We zetten in op verschillende Sustainable Development Goals (SDG’s) voor de diensten Strategie & Support en Bedrijfsvoering: goede gezondheid en welzijn (SDG-doel 3), ongelijkheid verminderen (doel 10), verantwoorde consumptie en productie (doel 12) en klimaatactie (doel 13).”

Roadmap geeft houvast

Om deze ambities kracht bij te zetten en de uitvoering dichterbij te brengen, maakte Windesheim een roadmap. “We trokken op met Alba Concepts en tekenden samen uit hoe duurzaamheid en circulariteit gestalte krijgen, de komende jaren. Daarin zochten we de samenwerking tussen onze afdeling beheer en onderhoud, huisvestingadviseurs en facilitair.

De roadmap legt de nadruk op een aantal focuspunten: onder andere de verduurzaming van meerjarenonderhoudsplannen (MJOP's), Zero Waste door toepassing van circulaire contractvormen en het stimuleren van regionaal inkopen van producten en diensten. De roadmap gebruiken we om houvast en bewustwording te creëren en we combineren het opgestelde beleid met een gezonde dosis pragmatiek.”

Ashwin Walstra, consultant circulariteit van SPIE Nederland vult aan: “Bewustwording, materiaalstromen en het meten van circulariteit zijn belangrijke stromingen in deze roadmap. Om daar concreet invulling aan te geven zetten we verschillende acties op, waaronder een roadshow met leveranciers. Onze ketenpartners vertellen hoe ze aan de slag zijn met duurzame en circulaire innovaties en we inspireren elkaar om de volgende stap te zetten. Onder andere bouw, water, klimaat en elektra zijn vertegenwoordigd en door elkaar uit te dagen kom je tot de meest circulaire oplossingen en producten. Die vernieuwingen kunnen we, in afstemming met Windesheim, inzetten in zowel nieuwe als huidige beheer- en onderhoudsprojecten.”

Verzilveren van duurzame kansen in beheer en onderhoud

Aan de hand van de verkregen inzichten uit de roadshows volgt er een catalogus met duurzame en circulaire producten. Walstra vertelt hierover: “Daarmee zorgen we ervoor dat een projectleider of coördinator die op korte termijn een oplossing wil, bijvoorbeeld bij een vervangingsmoment, voor een duurzaam en circulair alternatief kan kiezen.”

Een tweede resultaat is het vergroten van bewustwording. “Dat begint al bij de definitie van circulariteit. Voor de ene organisatie kan circulariteit iets anders betekenen dan voor de andere. Stel: je bent projectleider en bij een eerstvolgend vervangingsmoment word je gevraagd om circulaire materialen te kiezen. Wat betekent dat dan en waar let je dan op? Daarom schetsen we nu met Windesheim de kaders: wanneer zijn we circulair bezig en wanneer niet. De catalogus willen we up-to-date houden en jaarlijks aanvullen. We verwachten dat we hiermee ook de markt ook kunnen prikkelen.”

Duurzaam denken en doen

Voordat je een expeditie kunt organiseren richting een eindpunt, is het belangrijk om te weten waar je staat. “Daarom willen wij erachter komen of we duurzaam denken en doen en hoe onze samenwerkingen met ketenpartners er op dit moment uitzien”, gaat Visser verder. “En wat het maken van andere, duurzamere keuzes betekent voor onze partners. Het is lastig om een cyclus te doorbreken waarin je ervan uitgaat dat een onderdeel dat aan vervanging toe is, altijd nieuw moet zijn. De kritische vraag of we ook kunnen kiezen voor een circulair en duurzaam alternatief, stel je niet alleen aan teamleden van je eigen organisatie. Je gaat ook met ketenpartners in gesprek over hoe zij voor alternatieven kunnen zorgen. Je krijgt dan soms te maken met scepsis, bijvoorbeeld over de inzet van hergebruikte materialen bij een vervangingsopdracht bij paneelwanden. Terwijl wij juist het percentage biobased van het product wilden vergroten en secundaire materialen willen toepassen.”

Het complete verhaal over Windesheim lees je verder in ons gratis digitale magazine Circulariteit.

Tekst: Marvin van Kempen
Beeld via: Windesheim / Blossom Architecture

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c41 c160 c185 c225
<span>Voormalig stadskantoor geoogst voor hergebruik </span>

Voormalig stadskantoor geoogst voor hergebruik ...

Het Huis voor de Stad Helmond werd geopend, een nieuw gebouw ontworpen met het oog op ontmoeting en duurzaamheid. Het Total Engineering team realiseerde met hergebruikte ...

Lees verder

c21 c134 c160 c225 c278 c299
Dit is de waarde van gezonde gebiedsontwikkelingen

Dit is de waarde van gezonde gebiedsontwikkelingen

Om natuurinclusieve en gezonde gebieden en gebouwen werkelijkheid te maken, is het essentieel om inzicht te krijgen in de waarde van dergelijke gebieden. Waar de ...

Lees verder

c21 c26 c41 c160 c185 c260
10R-model voor integraal ontwerp faculteit

10R-model voor integraal ontwerp faculteit

Voor de renovatie van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht werd een integraal ontwerp ontwikkeld volgens de 10 R’en van circulair bouwen. ...

Lees verder

c21 c26 c160 c243
Startbouwimpuls voor betaalbare en gezonde woningen

Startbouwimpuls voor betaalbare en gezonde woningen

Het startschot klonk voor de bouw van 264 betaalbare en gezonde woningen aan het Berlijnplein in Leidsche Rijn Centrum. BLOEI 030 bestaat uit 156 sociale huurwoningen ...

Lees verder

c21 c160 c225
De mens wil zich met de natuur omringen

De mens wil zich met de natuur omringen

Het belang en de impact van gezonde gebouwen op je medewerkers kwam naar voren tijdens Duurzaam Gebouwd Op Locatie: Gezonde Gebouwen. Diverse experts betraden het ...

Lees verder

c21 c40 c160 c225
Sandra Gritti: zo heb je invloed op je werkomgeving

Sandra Gritti: zo heb je invloed op je werkomgeving

De vierde spreker voor het programma van Duurzaam Gebouwd Op Locatie: Gezonde Gebouwen is bekend: Sandra Gritti van Leesman Futures. Op 17 april hoor je experts ...

Lees verder

c21 c40 c160 c225 c293
Veranker binnenluchtkwaliteit in wet- en regelgeving

Veranker binnenluchtkwaliteit in wet- en regelgeving

De Science-publicatie ‘Mandating indoor air quality for public buildings’ is een feit. In de bijdrage doen experts een oproep om de kwaliteit van binnenlucht ...

Lees verder

c21 c41 c160 c225
Gezonde Gebouwen centraal in Van Nelle Fabriek

Gezonde Gebouwen centraal in Van Nelle Fabriek

Op woensdag 17 april vindt de Duurzaam Gebouwd op Locatie met het thema 'Gezonde Gebouwen' plaats in de historische Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Deze fabriek ...

Lees verder

c21 c40 c160 c225 c293
Primeur: woningen Newtonpark krijgen eerste gezondheidskeurmerk

Primeur: woningen Newtonpark krijgen eerste ...

De middenhuurwoningen van Newtonpark in Enschede, ontwikkeld en gerealiseerd door Trebbe, worden aantoonbaar gezond gebouwd. Als eerste in Nederland kregen ze het ...

Lees verder

c21 c160 c225 c237 c265
Green Building Cards geven inzicht in duurzaamheidskenmerken

Green Building Cards geven inzicht in duurzaamheidskenmerken

De introductie van Green Buildings Cards door Tarkett is een feit. Dit zijn kaarten die inzicht bieden in de duurzaamheidskenmerken van producten. Met de informatie ...

Lees verder

c21 c41 c160 c225 c260 c293
Opmars noodzakelijk van gezonde materialen

Opmars noodzakelijk van gezonde materialen

Toxiciteit is een thema dat aandacht wint, onder meer vanwege circulair bouwen, maar nog onvoldoende onderdeel uitmaakt van beslissingstrajecten in de bouw. We ...

Lees verder

c21 c160 c185 c190 c225
‘Holistische aanpak gezondheid kan niet zonder aanpak VOS-emissies’

‘Holistische aanpak gezondheid kan niet ...

Het thema gezondheid lijkt overal aan aandacht te winnen: steeds meer mensen richten zich op gezondere voeding, willen een aangename en gezonde werkplek en stellen ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up