Programma Seminarreeks Scholen

De seminars starten om 09.00 u en duren tot 13.00 u. 

Let op: Bunnik en Zwolle zijn al volgeboekt!

Wilt u op de reservelijst geplaatst worden, mailt u dan naar events@duurzaamgebouwd.nl.

Programma Seminarreeks Scholen

 

TijdProgramma

09.00 uur

Registratie en ontvangst met koffie/thee

09.30 uur

Opening door dagvoorzitter Marco van Zandwijk, werkzaam voor Ruimte-OK en Green Deal Scholen

09.40 uur

Interview tussen de dagvoorzitter en een Green Deal Ambassadeur uit de regio; over ambities, kansen en dillema's bij de verduurzaming van een schoolgebouw.

Op 27 en 29 september geeft Hans Mascini, directeur van Strikolith een inspirerende sessie over de do's en don't van gevelisolatie. Hij behandelt gevelisolatie en duurzame afwerkingen aan de hand van een aantal voorbeeldprojecten waarbij architecten en opdrachtgevers aan het woord zijn. Hij geeft praktische tips waar je als onderwijsinstelling aan moet denken bij gevelisolatie.

10.00 uur

Open de School

In een enorm tempo wordt de wereld kleiner, digitaler en toegankelijk voor iedereen. Wat betekent dat voor onze kinderen? Wat gaan zij leren? Hoe gaan ze leren? En: waar gaan ze leren?

Winfried van Zeeland, Architect bij Van den Berg Architecten verteld u meer over de waarde van een gezonde leeromgeving en hoe dit toe te passen is binnen de bestaande- en nieuwsbouw. Zijn bureau spart hierover met de markt, om samen tot concrete oplossingen te komen. Hierbij staat de gebruiker centraal. In zijn presentatie zal hij de aanleidingen voor de veranderingen in de leeromgeving en een aantal cases waarmee zij nu bezig zijn belichten.

10.20 uur

Frisse lucht en energie besparen in scholen

Een gezond schoolgebouw leidt tot betere leerprestaties en een lager ziekteverzuim. Frisse lucht is verreweg de belangrijkste factor om een gezond binnenklimaat te creëren. Onderzoeken van de GGD en TNO hebben aangetoond dat het binnenklimaat in circa 80% van de basisscholen ernstig tekort schiet. Diverse internationale onderzoeken hebben aangetoond dat een goede luchtkwaliteit het ziekteverzuim tot 25% doet afnemen en de leerprestaties tot 23% doet verbeteren! Een klaslokaal is een uitdagende omgeving om een gezond binnenklimaat te realiseren, omdat er relatief veel kinderen (en de leerkracht) in een kleine omgeving aanwezig zijn.

Fijnstof is wellicht een nog groter probleem. De groei van de longcapaciteit van kinderen tussen 8 en 18 jaar blijft achter als ze aan hoge stofconcentraties worden blootgesteld. Er is een verhoogde kans dat deze kinderen bronchitis of allergieën zoals hooikoorts ontwikkelen. We weten dat in elke klas gemiddeld één tot twee kinderen zitten met astma en ongeveer vijf met overgevoelige luchtwegen. Deze kinderen hebben direct baat bij schonere lucht.
Reden genoeg dus om het binnenklimaat binnen scholen te optimaliseren.
De oplossing is een constante luchtstroom, die ervoor zorgt dat het klaslokaal continu voorzien wordt van schone lucht. De toepassing van de juiste fijnstof- en energiezuinige luchtfilters is cruciaal bij het creëren van een gezond binnenklimaat.

Tijdens deze presentatie leert u aan de hand van 2 case studies hoe de HvA en MFA De oude tol een gezonde school zijn geworden en energie besparen, door o.a. Maurice Gijzen, Ron Prins en Dirk van Elderen, Adviseurs bij Afpro Filters

10.40 uur

Pauze 

met koffie/thee en tijd om vragen te stellen.

11.10 uur

Versterk de business case voor gezonde scholen met de kracht van ambassadeurs

We delen met u aan de hand van een casus van Interface en Avans Hogeschool 3 factoren die de waarde van een duurzaam en gezond gebouw verdubbelen. Hoe organiseer je dat? Een tipje van de sluier: De duurzame, gezonde school als inspirerende context voor samenwerken aan de vernieuwing van onderwijs. Oprichter Charlotte Extercatte van AmbassadorWise werkt met haar team voor diverse scholen en andere organisaties om met de -vaak onderbenutte- ambassadeurskracht de organisaties versneld toekomstbestendig te maken. Charlotte spreekt op 27 en 29 september.

Op 4 en 6 oktober zal architect Ernest Pieters van Rienks Architecten het stokje overnemen en aan de hand van dezelfde casus van Interface bij Avans Hogeschool Den Bosch zijn visie op een duurzame school gaan geven.

11.30 uur

Duurzaamheid en het binnenklimaat in scholen.

Iedereen kent de feiten en de cijfers. Het is droevig gesteld met vooral het binnenklimaat in schoolgebouwen. Het effect op de leerprestaties en algemene welzijn voor medewerkers is enorm. Vaak kiest men nog voor traditionele verwarming en is er slechte ventilatie in het schoolgebouw. Hierdoor is er geen comfort en bovendien een hoog energieverbruik. Middels voorbeelden laten we zien dat met de nieuwste technologieën een gezond binnenklimaat eenvoudig te realiseren is en daarnaast een hoog comfort oplevert in combinatie met een besparing op het energieverbruik. Hierdoor ontstaan lagere exploitatiekosten zodat deze investeringen ook financieel aantrekkelijk zijn. Door het vergelijk van de verschillende installatieconcepten kan de opdrachtgever betere keuzes maken t.a.v. het gewenste klimaatsysteem en heeft men een beeld van de voordelen die te behalen zijn met de huidige duurzame technieken.

Door: Rudy Grevers en Martijn van Leerdam, Adviseurs bij Alklima Mitsubishi Electric

11.50 uur

School vol Energie - Renovatie van een school naar Nul op de Meter? Het kan! 

Scholen profiteren met het uitvoeringsprogramma 'School vol Energie' van gezonde uitgangspunten zoals een goed binnenmilieu, volledige ontzorging op beheer en onderhoud, een dekkende exploitatie en flexibel karakter. De kosten voor de renovatie worden vrijwel helemaal gedekt uit vermeden energie- en onderhoudslasten. De energierekening is verdwenen en onderhoud is geminimaliseerd. De garantie op deze prestaties stelt financiers vervolgens in staat om langlopende en laagrenende leningen uit te zetten. Voor een klein gedeelte van de investering heeft het Rijk een renovatiebekostiging in het leven geroepen, tegen dezelfde garantievoorwaarden. Renovatie is daarmee verreweg favoriet ten opzichte van nieuwbouw. 

Platform 31 | Energiesprong vertelt samen met een architect van elk concept meer over dit pilotproject.

12.10 uur

Lunch

Met tijd voor netwerken en vragen stellen.

13.00 uur

Einde seminar

Inspriratie opdoen?

 

School vol Energie is onderdeel van de Green Deal Scholen. De activiteiten in het uitvoeringsprogramma hebben tot doel schoolbesturen te ondersteunen bij het creëren van duurzame, gezonde en betaalbare scholen, dat moet leiden tot een gezonde leer- en werkomgeving voor leerlingen en leraren. Vanuit de Green Deal worden schoolbesturen die voorop lopen met verduurzaming verder geholpen naar een energieneutraal gebouw door Energiesprong | Platform31.

keyboard_arrow_up