Platform op zee voor zonne-energie

Platform op zee voor zonne-energie

Vanwege de behoefte aan alternatieve energiebronnen en zorgen om het milieu, richten veel landen zich op zonnetechnologie en hernieuwbare energie. Om in deze behoefte te voorzien, heeft DNV, het moederbedrijf van DNV KEMA, SUNdy ontwikkeld: een dynamisch concept voor een grootschalig, drijvend platform van zonnepanelen op zee.

Het innovatieve concept is vandaag gelanceerd tijdens de Singapore International Energy Week, dat bekendstaat als één van de belangrijkste energieconferenties in de wereld.

Zonne-eiland
Het hoofdkenmerk van het concept met de naam SUNdy is een zeshoekige structuur die op het zeeoppervlak drijft. Een verzameling van dergelijke structuren, met in totaal 4200 zonnepanelen, vormt een zonne-eiland met de omvang van een groot voetbalstadion en de capaciteit om 2 MW stroom op te wekken. Wanneer meerdere eilanden worden gekoppeld, ontstaat een veld van 50 MW of meer, dat genoeg elektriciteit kan opwekken voor 30.000 mensen.

Technologische innovatie
“De markt voor hernieuwbare energie is snel aan het veranderen, voornamelijk vanwege klimaatverandering, een wereldwijd sterk toenemende vraag naar elektriciteit en de krimpende voorraad fossiele brandstoffen. Technologische innovatie om in te spelen op deze problematiek vormt een sleutelelement in de strategie van zowel DNV als DNV KEMA. Daarbij kan SUNdy, als voorbeeld van ons onderzoekswerk, dienen als toonbeeld voor toekomstige toepassingen van zonne-energie als duurzame bron”, aldus Bjørn Tore Markussen, Chief Operating Officer van DNV KEMA in Azië. “Hernieuwbare energie wordt in veel landen over de hele wereld steeds belangrijker, ook in Azië. Daar staat zonne-energie sterk in de belangstelling omdat deze bron eenvoudig en in overvloed beschikbaar is, en in rap tempo het niveau van netpariteit aan het bereiken is.”

Dunnefilm-zonnecellen
Het SUNdy-concept is mogelijk gemaakt door de inzet van dunnefilm-zonnecellen van 560 W die flexibel en lichter zijn dan de traditionele stijve glaspanelen, zodat ze kunnen meedeinen op het oppervlak van de oceaan, zo verklaart Sanjay Kuttan, Managing Director van het DNV Clean Technology Centre in Singapore. “De sleutel voor het maken van een structuur van deze omvang voor gebruik op de oceaan is een ontwerp dat is gebaseerd op de trekspanning. Deze dynamische, buigzame structuur geeft mee met de golven, als een soort spinnenweb, maar is tegelijkertijd in staat weerstand te bieden aan aanzienlijke belastingen.”

Geprefabriceerde delen
Doordat de zonnestructuren worden opgesplitst in geprefabriceerde delen kunnen deze op grote schaal worden geproduceerd en op zee worden geassembleerd, aldus Kuttan. In het kabelrooster zijn drijvende gangboorden voorzien die toegang bieden voor onderhoudswerkzaamheden. De vorm van het eiland onder het oppervlak wordt gehandhaafd door de trekkrachten van de verankering in de lengterichting.

“Het eiland is geoptimaliseerd voor zonnecapaciteit en efficiency van de bekabeling”, stelt Kevin Smith, Global Segment Director Renewable Energy Services bij DNV KEMA. “De zonnestructuren zijn verdeeld in elektrische zones die de geproduceerde elektriciteit leveren aan twee hoofdschakelaars waar de energie wordt verzameld voor transformatie van de spanning in een centrale transformator (2 MVA 480/34,5 kV). Elektrische transmissielijnen van 30kV vanaf het centrale eiland van de zonnefarm op zee verbinden andere eilanden in serie in een gesloten lus, en lopen door naar het elektrische onderstation aan wal voor aansluiting op het net.”

69 GigaWatt wereldwijd
De lancering van het SUNdy-concept komt op een moment dat de markt voor zonnecellen een uitzonderlijke groei doormaakt. Volgens het rapport Renewables Global Status 2012 van het Renewable Energy Policy Network is bijna 30 GW operationele capaciteit toegevoegd waardoor de totale wereldwijde capaciteit nu uitkomt op 69 GW, ofwel een vermeerdering van 74 procent. De EU domineert de wereldmarkt, maar de markten in andere regio’s groeien en China is al snel naar boven gekomen als de dominante speler in Azië. Opkomende markten, zoals Zuidoost-Azië, met een toenemende aanwezigheid in de zonnesector, streven ook naar groei van de productie van hernieuwbare energie.

Ontwikkelingsperspectieven
“Veel landen richten zich op zonnetechnologie en hernieuwbare energie vanwege de behoefte aan alternatieve energiebronnen en zorgen om het milieu”, aldus Markussen en hij voegt daaraan toe: “Dit is met name het geval in dichtbevolkte landen die steeds meer energie nodig hebben voor hun bloeiende economieën. We zijn ervan overtuigd dat het concept SUNdy degelijke en duurzame ontwikkelingsperspectieven biedt, met name in Azië en de overbevolkte megapolen in de kustgebieden waar weinig ruimte is voor zonne-energie op het dak en in stedelijke gebieden waar hoge prijzen moeten worden betaald voor grootschalige zonneproductie.”

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c125 c225 c243
Ziekenhuis levert duurzame restwarmte aan naastgelegen nieuwbouw

Ziekenhuis levert duurzame restwarmte aan naastgelegen ...

Vandaag om 10:01 uur
timer 2 min

Het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft is het eerste ziekenhuis in Nederland dat haar restwarmte gaat doorleveren ...

Lees verder »

c21 c125 c186 c225 c243
'Breng BENG en NoM dichterbij met conceptmatig bouwen'

'Breng BENG en NoM dichterbij met conceptmatig ...

26-11-2020 om 16:45 uur
timer 5 min

De ambities voor BENG, energieneutraal en Nul op de Meter (NoM) komen sneller in zicht door de toepassing van ...

Lees verder »

c21 c125 c127 c168 c225 c243
Smart Energy Community maakt werk van energieflexibiliteit

Smart Energy Community maakt werk van energieflexibiliteit

25-11-2020 om 13:01 uur
timer 2 min

Binnen de nieuwe Smart Energy Community wisselen ondernemers, innovatoren, organisaties en andere belanghebbenden ...

Lees verder »

c21 c125 c225 c243
The Business Booster: innovatieve energie-oplossingen

The Business Booster: innovatieve energie-oplossingen

16-10-2020 om 16:01 uur
timer 2 min

Tijdens The Business Booster komen industrie, investeerders, beleidsmakers en startups samen om nieuwe, duurzame, ...

Lees verder »

c21 c125 c225 c243
Alliander legt ondanks corona meer kabels

Alliander legt ondanks corona meer kabels

03-08-2020 om 07:00 uur
timer 3 min

Een aanzienlijk deel van de energietransitie hangt af van de beschikbaarheid van een adequaat elektriciteitsnetwerk. ...

Lees verder »

c21 c125 c225 c243
Duurzaamheidspakket zorgt voor labelsprong in Hengelo

Duurzaamheidspakket zorgt voor labelsprong in ...

26-05-2020 om 11:00 uur
timer 3 min

Mike Pellewever en zijn vriendin Lianne zijn sinds kort de trotse eigenaren van hun eerste woning aan de Johan ...

Lees verder »

c21 c26 c125 c184 c243
Uiterst duurzaam huis met verrassende innovaties

Uiterst duurzaam huis met verrassende innovaties

01-05-2020 om 10:01 uur
timer 7 min

Je kunt met grote gebaren, veel discussies en talloze vergaderingen de verduurzaming een forse duw in de rug geven, ...

Lees verder »

c21 c125 c127 c172 c225 c243
Delen: de sleutel in de energietransitie

Delen: de sleutel in de energietransitie

26-03-2020 om 09:30 uur

In Voorhout staan 33 Plus op de Meter-woningen in de wijk Hooghkamer. Dit is niet zomaar een voorbeeldproject, ...

Lees verder »

c21 c125 c225
Onderzoek: biomassa beter voor klimaat dan aardgas

Onderzoek: biomassa beter voor klimaat dan aardgas

11-03-2020 om 10:00 uur
timer 2 min

Royal HaskoningDHV deed onderzoek in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) naar de klimaatvriendelijkheid ...

Lees verder »

c21 c125 c184 c225 c243
Primagaz Benelux sluit zich aan bij Duurzaam Gebouwd

Primagaz Benelux sluit zich aan bij Duurzaam ...

12-02-2020 om 13:01 uur
timer 3 min

Primagaz Benelux, leverancier van duurzaam biopropaangas voor particulieren en professionals, heeft zich als partner ...

Lees verder »

c21 c125 c225
Slotcongres AZEB op Building Holland 2020

Slotcongres AZEB op Building Holland 2020

04-02-2020 om 08:00 uur
timer 1 min

Op 24 maart ’s van 13 tot 17 uur sluit het AZEB-project in Nederland af met het AZEB Slotcongres tijdens ...

Lees verder »

c21 c125 c225 c243
De kansen voor hernieuwbare energie in 2020

De kansen voor hernieuwbare energie in 2020

09-01-2020 om 16:10 uur
timer 1 min

Om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen, moet er in Nederland nog heel wat gebeuren. Het Solarclarity Energie ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up