Bottom-up naar energieneutraal

Bottom-up naar energieneutraal

Amsterdamse binnenstadbewoners gaan de strijd aan met hun eigen CO2-uitstoot. Het burgerinitiatief Wetering Duurzaam zal de komende twee jaar onderzoeken hoe zij de – vaak monumentale – panden in haar wijk energiezuiniger kan maken.

De ambitie is om de uitstoot te reduceren, liefst tot nul. Om dit te bereiken sluit Wetering Duurzaam een contract met Energiesprong | Platform 31 dat hiervoor de komende twee jaar €250.000 subsidie beschikbaar stelt. Op vrijdag 2 november worden de handtekeningen onder de samenwerking gezet door de hele coalitie en Jasper van den Munckhof van Energiesprong.

Lokaal Alle Lichten Op Groen
Stichting Wetering Duurzaam maakt deel uit van het programma Lokaal Alle Lichten Op Groen van Energiesprong | Platform 31. Doel hiervan is om ervoor te zorgen dat het energieverbruik van het Nederlandse woningbestand versneld kan worden verduurzaamd. Energiesprong | Platform 31 doet dit door marktpartijen en burgers te stimuleren nieuwe oplossingen te vinden om deze transitie te versnellen. Hierbij kan worden gedacht aan het ontwikkelen van businessmodellen, maar ook aan het wegnemen van juridische drempels.

Wetering Energiebedrijf
De positie van Wetering Duurzaam is uniek aangezien hier burgers zelf het voortouw nemen om de CO2-uitstoot van hun eigen buurt te verminderen. Dit in samenwerking met Stadsdeel Centrum, een aantal gemeentelijke diensten en diverse lokale marktpartijen.

De afgelopen negen maanden is er in de Weteringbuurt hard gewerkt aan het opzetten van een organisatie en het enthousiasmeren van de buurtbewoners. Er zijn maatwerkadviezen gemaakt voor twintig panden. Daarnaast heeft een aantal buurtbewoners al aangegeven de eigen woning verregaand te isoleren of is al bezig. Ook is er onderzoek verricht naar de mogelijkheid om als buurt collectief duurzame energie op te wekken. Dit heeft geleid tot het voornemen om een eigen duurzame energiecorporatie op te richten; het Wetering Energiebedrijf.

Los van alle technische, financiële en juridische hobbels waar het burgerinitiatief zijn tanden in zet, heeft Wetering Duurzaam ook geleid tot enthousiasme in de buurt en meer sociale contacten tussen bewoners onderling. Er zijn plannen voor buurtmoestuinen, er zijn drukbezochte borrels en veel bewoners nemen deel in een van de werkgroepen van Wetering Duurzaam.

Energiesprong is het meerjarige innovatieprogramma voor energieneutrale bouw. Het wordt door Platform31 uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Energiesprong maakt de markt rijp voor het betaalbaar en op grote schaal realiseren van gebouwen die energie besparen en leveren.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c125 c225 c243
Duurzaamheidspakket zorgt voor labelsprong in Hengelo

Duurzaamheidspakket zorgt voor labelsprong in ...

26 mei om 11:00 uur
timer 3 min

Mike Pellewever en zijn vriendin Lianne zijn sinds kort de trotse eigenaren van hun eerste woning aan de Johan ...

Lees verder »

c21 c26 c125 c184 c243
Uiterst duurzaam huis met verrassende innovaties

Uiterst duurzaam huis met verrassende innovaties

1 mei om 10:01 uur
timer 7 min

Je kunt met grote gebaren, veel discussies en talloze vergaderingen de verduurzaming een forse duw in de rug geven, ...

Lees verder »

c21 c125 c127 c172 c225 c243
Delen: de sleutel in de energietransitie

Delen: de sleutel in de energietransitie

26 mrt om 09:30 uur

In Voorhout staan 33 Plus op de Meter-woningen in de wijk Hooghkamer. Dit is niet zomaar een voorbeeldproject, ...

Lees verder »

c21 c125 c225
Onderzoek: biomassa beter voor klimaat dan aardgas

Onderzoek: biomassa beter voor klimaat dan aardgas

11 mrt om 10:00 uur
timer 2 min

Royal HaskoningDHV deed onderzoek in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) naar de klimaatvriendelijkheid ...

Lees verder »

c21 c125 c184 c225 c243
Primagaz Benelux sluit zich aan bij Duurzaam Gebouwd

Primagaz Benelux sluit zich aan bij Duurzaam ...

12 feb om 13:01 uur
timer 3 min

Primagaz Benelux, leverancier van duurzaam biopropaangas voor particulieren en professionals, heeft zich als partner ...

Lees verder »

c21 c125 c225
Slotcongres AZEB op Building Holland 2020

Slotcongres AZEB op Building Holland 2020

4 feb om 08:00 uur
timer 1 min

Op 24 maart ’s van 13 tot 17 uur sluit het AZEB-project in Nederland af met het AZEB Slotcongres tijdens ...

Lees verder »

c21 c125 c225 c243
De kansen voor hernieuwbare energie in 2020

De kansen voor hernieuwbare energie in 2020

9 jan om 16:10 uur
timer 1 min

Om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen, moet er in Nederland nog heel wat gebeuren. Het Solarclarity Energie ...

Lees verder »

c21 c125 c127 c225
Innovatieve gevel prijkt aan energieleverende woontoren

Innovatieve gevel prijkt aan energieleverende ...

9 jan om 13:01 uur
timer 5 min

Gelegen in een van de hipste wijken ter wereld verrijst de energieleverende woontoren BOLD. Aan de overkant van ...

Lees verder »

c21 c26 c125 c140
Uiterst korte bouwtijd door integrale samenwerking

Uiterst korte bouwtijd door integrale samenwerking

04-12-2019 om 14:00 uur
timer 2 min

Je hebt nog een week om je project voor de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards 2020 in te zenden. Een van de winnaars ...

Lees verder »

c21 c125 c225 c243
Bewoners enthousiasmeren voor de warmtetransitie

Bewoners enthousiasmeren voor de warmtetransitie

04-11-2019 om 07:00 uur
timer 5 min

In de transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving komen in veel gemeenten nieuwe warmtenetten in beeld. ...

Lees verder »

c21 c26 c125 c185
Floriade 2022 wordt groener en duurzamer dan ooit

Floriade 2022 wordt groener en duurzamer dan ...

28-10-2019 om 15:00 uur
timer 5 min

De contouren voor de Floriade in 2022 worden zichtbaar. Het eerste vastgoed verrijst binnenkort op het Floriade-terrein ...

Lees verder »

c21 c125 c184 c225 c243
Met de groengasrevolutie van Bareau hoef je niet #VanGasLos

Met de groengasrevolutie van Bareau hoef je ...

11-10-2019 om 16:00 uur
timer 4 min

Behoud alle gasleidingen en ga niet #VanGasLos, stelt Kirsten Zagt. En vervang het ‘normale’, opgewaardeerde ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up