Restwarmte uit rioolwater

Met het in oktober in bedrijf gestelde warmtestation in de Harnaschpolder wint Warmtebedrijf Eneco Delft als eerste in Nederland op grote schaal restwarmte uit rioolwater. Via een lokaal warmtenet kunnen hiermee ca. 1.600 woningen en 13.000 m2 utiliteit van milieuvriendelijke warmte worden voorzien.

Rioolwater is hiermee niet langer afval maar verworden tot een duurzame energiebron. De samenwerking tussen het Hoogheemraadschap en Eneco binnen dit project is opvallend te noemen.

Warmtepomp
Het belangrijkste warmteproductiemiddel van het station is een warmtepomp van 1,2 MWth (MW thermische energie) die warmte onttrekt aan het gezuiverde afvalwater (effluent) van de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Harnaschpolder. De warmtepomp is in Denemarken gebouwd en per vrachtwagen naar het warmtestation getransporteerd.

Effluentwarmte
Een warmtepomp die warmte aan effluent onttrekt met deze capaciteit is in Nederland nog niet eerder toegepast. Omdat het warmtenet is ontworpen als zogenaamd laag temperatuurnet – de aanvoertemperatuur is 75 °C – was de toepassing van de warmtepomp mogelijk. Het hergebruik van effluentwarmte bespaart fossiele brandstof, waardoor het bijdraagt aan het terugdringen van de CO2-uitstoot in Delft en Midden Delfland.

Onbenutte warmte
Het hoogheemraadschap van Delfland levert warmte via afvalwaterzuiveringinstallaties. Deze warmte verdwijnt momenteel onbenut in het oppervlaktewater.
Bij de AWZI in de Harnaschpolder is een pomp geïnstalleerd met een vermogen van ca. 200 m3/uur. Deze pompt maximaal 6 miljoen liter van het schone effluent, met een temperatuur tussen de 12 en 20 °C, naar het naastgelegen warmtestation. Hier onttrekt de warmtepomp warmte aan het effluent en verwarmt hiermee het water van het warmtenet. Het effluent, dat circa 5 °C is afgekoeld gaat vervolgens weer terug naar de AWZI en verdwijnt daarna alsnog in zee.

Gesloten systeem
De warmtepomp is een gesloten systeem op basis van zuigercompressoren en heeft als koelmiddel ammoniak. Dit koelmiddel geeft de hoogste efficiency en draagt niet bij aan het broeikaseffect. Ter voorkoming van mogelijke schade voor mens en milieu in het geval van een calamiteit, is de warmtepomp in een aparte machinekamer opgesteld en is voorzien van een ‘scrubber’ die bij een eventuele lekkage, de lucht in de machinekamer zuivert van het ammoniak. Naast de warmtepomp zijn in het warmtestation een aardgasgestookte WKK, drie ketels – elk met een vermogen van circa 5 MW – en drie buffervaten opgesteld voor piekvraag en back-up.

Voldoende water beschikbaar
Dagelijks wordt er gemiddeld 260 miljoen liter afvalwater gezuiverd op de AWZI Harnaschpolder. Er is op termijn dus nog voldoende water beschikbaar om het op grotere schaal in te gaan zetten.
Op het gebouw staan vier schoorstenen. Drie hiervan zijn voor de ketel en één is bestemd voor de WKK. De schoorstenen zijn voorzien van trillingdempers en geluiddempers om geluid naar de omgeving te beperken.
De gevel beplating is voorzien van een kristallaag dat een verrassend effect heeft op de kleurbeleving. Afhankelijk van het perspectief en de werking van zonlicht neemt de gevel een andere kleur aan. Het symboliseert de overgang van fossiele (bruin) naar duurzame (groen) energie.

Het Warmtebedrijf Eneco Delft B.V. is een samenwerking tussen de gemeenten Delft en Midden- Delfland, Eneco en de woningcorporaties Vidomes, DuWo en Woonbron. Het warmtestation en het warmtenet worden in stand gehouden en op afstand continu gemonitord door Eneco. Het beheer van de AWZI wordt uitgevoerd in een publiek private samenwerking (PPS) met als partners het Hoogheemraadschap van Delfland en Delfluent Services.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c125 c225 c243 c267
10 jaar TKI Urban Energy: nú opschalen en versnellen

10 jaar TKI Urban Energy: nú opschalen ...

22-12-2022 om 10:01 uur
timer 4 min

Dit najaar bestaat TKI Urban Energy tien jaar. Voor Duurzaam Gebouwd een goede reden om met algemeen directeur ...

Lees verder »

c21 c125 c168 c225
Zonnepark zorgt voor enorme verduurzaming Rotterdams kantoorgebouw

Zonnepark zorgt voor enorme verduurzaming Rotterdams ...

12-12-2022 om 12:31 uur
timer 2 min

Met de installatie van 1600 zonnepanelen op het dak van de parkeergarage bij het Rotterdamse kantoorgebouw Trinity ...

Lees verder »

c21 c125 c225 c267 c286 c292
Podcast Smart Energy: kansen voor markt én consument

Podcast Smart Energy: kansen voor markt én ...

25-11-2022 om 10:01 uur
timer 2 min

In de dertiendelige serie Podcast Smart Energy vertelt Niels Rood je welke ontwikkelingen de toekomst van de energiemarkt ...

Lees verder »

c21 c125 c225 c281 c286 c292
Podcast Smart Energy: alternatieve energiebronnen

Podcast Smart Energy: alternatieve energiebronnen

18-11-2022 om 10:01 uur
timer 2 min

De toekomst van onze energievoorziening bestaat uit een wirwar van oplossingen in een geïntegreerd systeem. ...

Lees verder »

c21 c125 c225 c243 c292
Podcast Smart Energy: warmte, koeling en ventilatie

Podcast Smart Energy: warmte, koeling en ventilatie

14-10-2022 om 10:01 uur
timer 1 min

Het opwekken en leveren van energie komt in de komende decennia in een stroomversnelling terecht. De energietransitie ...

Lees verder »

c21 c125 c135 c225 c243 c291
Grootste duurzame warmtesysteem van Nederland

Grootste duurzame warmtesysteem van Nederland

05-09-2022 om 10:01 uur
timer 2 min

De gemeente Amsterdam en Eneco sloten afgelopen week een overeenkomst voor de aanleg van een enorm warmte- én ...

Lees verder »

c21 c125 c134 c225 c265
Impulsen voor verduurzaming van bedrijventerreinen

Impulsen voor verduurzaming van bedrijventerreinen

16-08-2022 om 10:01 uur
timer 5 min

Naast individuele woningeigenaren en ondernemers is het ook voor hele bedrijventerreinen onontkoombaar én ...

Lees verder »

c21 c125 c225 c243 c291
Energieopslag in watervoerende grondlagen

Energieopslag in watervoerende grondlagen

15-08-2022 om 10:01 uur
timer 3 min

In Den Haag is onderzocht hoe vijf woonwijken kunnen worden verwarmd door op twee verschillende manieren gebruik ...

Lees verder »

c21 c125 c225
Warmtebatterij steeds interessanter voor huishoudens

Warmtebatterij steeds interessanter voor huishoudens

23-05-2022 om 15:01 uur
timer 6 min

Met het aanstaande beperken van de salderingsregeling wordt de roep om thuis elektriciteit te kunnen opslaan steeds ...

Lees verder »

c21 c125 c225
Is warmteopslag in zoutbatterij dé oplossing?

Is warmteopslag in zoutbatterij dé oplossing?

29-04-2022 om 10:01 uur
timer 3 min

Wat zijn de kansen voor een warmtebatterij op basis van zouten? Gaat dit concept een rol spelen in de warmtetransitie ...

Lees verder »

c21 c125 c134 c225
Thermisch smart grid maakt verbinding in Linck in de Binck

Thermisch smart grid maakt verbinding in Linck ...

11-04-2022 om 10:01 uur
timer 2 min

De Haagse Binckhorst, ooit vooral bekend als bedrijventerrein, ondergaat de laatste jaren een enorme transformatie, ...

Lees verder »

c21 c125 c185 c225
Hoe kan de MPG worden aangescherpt?

Hoe kan de MPG worden aangescherpt?

06-04-2022 om 15:01 uur
timer 2 min

De MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) wordt door veel partijen gezien als een waardevolle manier om de duurzaamheidsprestatie ...

Lees verder »

Reacties

Prachtig project dat een goed voorbeeld is van energiewinning uit afvalwater. Heijmans is bij dit project betrokken via een DBFO contract heijmans.nl/projecten...

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up