Renovatie-seminars in juni wekten interesse

Renovatie-seminars in juni wekten interesse

Duco Ventilation & Sun Control kan terugkijken op vier succesvolle seminars in de maand juni. Bij de seminars lag de focus op renovatie, thermisch comfort en de mogelijkheden om restwarmte bij ventilatiesysteem C terug te winnen. De seminars werden gehouden op locaties verspreid over heel Nederland.

Ir. Haico van Nunen van Bouwhulpgroep nam in zijn presentatie gezond renoveren on der loep; de bestaande woningvoorraad in Nederland maakt dat er in de -nabije en verre- toekomst heel wat uitdagingen zijn op het vlak van renovatie.

Daarbij moeten volgens van Nunen enkele aandachtspunten in acht genomen worden, zoals energie, binnenmilieu en comfort. Drie aspecten die perfect samenkomen in het renovatieproject ‘De Poorters van Montfoort’, dat als voorbeeld diende.

Bij dit project stond de eindgebruiker centraal. Een van de doelen was om een comfortabel binnenklimaat te scheppen. Met de DucoTop 50 ‘ZR’, een onzichtbaar te plaatsen zelfregelend ventilatierooster, voorzag Duco de bewoners van frisse lucht.

Pasklare antwoorden
De tweede presentatie werd gegeven door ir. Jérôme Eijsackers van Peutz. Hij behandelde de onderwerpen thermisch comfort en warmteterugwinning uit restwarmte. Voor beide onderwerpen bestaan volgens hem pasklare antwoorden. Aan de hand van enkele onderzoeken staafde Eijsackers dat het thermisch comfort bij natuurlijke ventilatie volgens systeem C geoptimaliseerd kan worden.

Dit is mogelijk dankzij enerzijds de toepassing van zelfregelende ventilatieroosters. Anderzijds wordt dit verder geperfectioneerd door het elektronisch regelen van de toevoer, op basis van co2-sturing. Volgens Duco is de volgende stap al gezet, met ClimaTop, een rooster met voorverwarming.

Als antwoord op het gebruik van restwarmte werd onder meer de koppeling met een warmtepompboiler onder de aandacht gebracht. Op die manier kan immers de warmte uit de afgevoerde lucht teruggewonnen worden voor de bereiding van warm tapwater.

Animo
De in totaal zo’n 350 geïnteresseerden toonden aan dat de interesse voor de verschillende thema’s opnieuw groot was. Bovendien bleek uit de afgenomen enquêtes dat ongeveer 80% van de aanwezigen meer dan tevreden was over de reeks seminars.

Gerelateerde artikelen, events & downloads

Studenten TU Delft halen finish zonder puntverlies

Studenten TU Delft halen finish zonder puntverlies

16 jul om 15:58 uur
timer 2 min

Op de bouwplaats ‘Solar Village’ in Szentendre dingen Delftse studenten mee naar de hoofdprijs van ...

Lees verder »

Onthulling energiepositieve woning MOR

Onthulling energiepositieve woning MOR

31 mei om 09:47 uur
timer 1 min

De Solar Decathlon Europe 2019 werpt letterlijk zijn schaduw vooruit dankzij het prototype op de campus van de ...

Lees verder »

Uitbreiding proef SamenZonderAsbest in Groningen

Uitbreiding proef SamenZonderAsbest in Groningen

20 mei om 12:30 uur
timer 2 min

De pilot SamenZonderAsbest wordt flink uitgebreid door een bijdrage van 600 duizend euro uit het Nationaal Programma ...

Lees verder »

Standaard oplossing voor solide overstek bij renovaties

Standaard oplossing voor solide overstek bij ...

30 apr om 08:00 uur
timer 1 min

Het maken van een overstek bij een te renoveren woning is niet altijd even eenvoudig. Een speciale constructie ...

Lees verder »

Hotspot voor circulariteit en duurzaamheid in Zeeland

Hotspot voor circulariteit en duurzaamheid in ...

29 apr om 08:00 uur
timer 6 min

Zeeuws bureau wil oude industriële omgeving transformeren tot showcase voor duurzame, circulaire bedrijvigheid ...

Lees verder »

‘Transitie begint bij je eigen overtuiging dat het anders moet’

‘Transitie begint bij je eigen overtuiging ...

15 apr om 08:00 uur
timer 4 min

Om verduurzaming echt te versnellen, moeten we eerst ons innerlijke vuur aanwakkeren voor verandering. Met die ...

Lees verder »

Merosch wint Ondernemersprijs Midden-Holland

Merosch wint Ondernemersprijs Midden-Holland

25 jan om 10:00 uur
timer 1 min

Adviesbureau maakt van gebouw uit de jaren vijftig een modern, gasloos en energieneutraal kantoor.

Lees verder »

Van inefficiënt kantoor naar energiepositief appartement

Van inefficiënt kantoor naar energiepositief ...

16 jan om 09:00 uur
timer 5 min

Studenten van de TU Delft gaan voor goud tijdens de Solar Decathlon Europe 2019. Hun plan voor modulaire appartementen ...

Lees verder »

Bijzondere herontwikkeling 'Tussen Kasteel en Wijchens Meer'

Bijzondere herontwikkeling 'Tussen Kasteel en ...

14-12-2018 om 15:30 uur
timer 1 min

De tenderprocedure voor het Wijchense project ‘Tussen Kasteel en Wijchens Meer’ is gestart. Opmerkelijk ...

Lees verder »

Duurzaam onderhoud en beheer bij corporatie Woningbedrijf

Duurzaam onderhoud en beheer bij corporatie ...

30-10-2018 om 15:30 uur
timer 3 min

Veel woningcorporaties hebben al ervaring met het combineren van duurzaamheid en betaalbaarheid, maar met circulariteit ...

Lees verder »

'Transformatie moet betekenis hebben voor gebied'

'Transformatie moet betekenis hebben voor gebied'

17-10-2018 om 15:30 uur
timer 5 min

Er gaat de komende tijd het een en ander veranderen in de utiliteitsmarkt. Label C en A-eisen voor de kantorenmarkt ...

Lees verder »

Verduurzaming van corporatievoorraad begint bij goede bewonerscommunicatie

Verduurzaming van corporatievoorraad begint ...

15-10-2018 om 15:30 uur
timer 9 min

Door eerst woningen aan te pakken die ná 1970 gebouwd zijn kan de bouw- en vastgoedsector de grootste stappen ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up