Wegbereider voor uitbreiding van stadswarmte

Wegbereider voor uitbreiding van stadswarmte

Met een boring onder het Noordzeekanaal raakt de aansluiting van Amsterdam-Noord op het regionale warmtenet in een stroomversnelling. 

Vlak naast de Tweede Coentunnel komen 2 pijpleidingen, onder de drukke vaarroute van het Noordzeekanaal. De cruciale boring vindt eind februari plaats in het kader van de aanleg van een stadswarmtenet in Amsterdam-Noord.

Met deze leidingen ontstaat een 16 kilometer lange aan- en afvoerroute voor het warmtenet tussen afval- en energiecentrale AEB Amsterdam en Amsterdam-Noord.

Meet in the middle

Bij de aanleg van de 2 warmtetransportleidingen, maakt Nuon gebruik van een boortechniek, die met meet-in-the-middle wordt aangeduid, vertelt Jamal Ghabri. Hij is als projecteider bij Nuon betrokken bij de ontwikkeling van het warmtenet in Amsterdam-Noord. “Normaal gesproken graaft een boorkop van 30 centimeter doorsnede een gat van de ene kant naar de andere kant van de oever. Om te voorkomen dat er te veel druk ontstaat aan 1 kant, boren we in dit geval van het Westerhoofd tot aan het midden van het kanaal. Daarna wordt vanaf de overzijde een tweede boring gestart. De beide boorgaten komen midden onder het kanaal bij elkaar.”

Hierna wordt het gat verder verruimd tot ongeveer 90 centimeter. Een vulling van bentoniet – een vloeibare, kleiachtige substantie – zorgt ervoor dat het gat niet in elkaar stort en dat de leiding er soepel doorheen kan worden getrokken.

Langlopende ambitie

Het netwerk voor stadswarmte in Amsterdam-Noord is eind 2016 volledig operationeel. Dan kunnen direct 4.000 woningen gebruikmaken van de restwarmte, die AEB Amsterdam levert voor verwarming en warm tapwater.

Het project Noorderwarmte past bij een langlopende ambitie om het stadswarmtenet in de hoofdstad uit te breiden, vertelt Bram van Beek van stadsdeel Noord. “Sinds 2005 voert de gemeente Amsterdam een ‘stadswarmte, tenzij’-beleid. Dit komt voort uit het besef dat er in de regio zo veel restwarmte beschikbaar is, dat de hele stad ermee verwarmd kan worden.” De warmte is afkomstig van een warmtekrachtcentrale in Diemen en van AEB Amsterdam.

Stadsverwarming is een kernonderdeel van het duurzaamheidsbeleid en de klimaatdoelstellingen van de gemeente Amsterdam. Het is de bedoeling dat de CO2-uitstoot in de hoofdstad in 2040 75% lager is dan in 1990. Stadswarmte vermindert de lokale CO2-uitstoot met 70 tot 80%.

Nieuwe én bestaande bouw

Omdat bij nieuwbouwprojecten een aansluitverplichting geldt, is de uitbreiding van het warmtenet in Amsterdam – net als in andere regio’s – tot nu toe vooral gerealiseerd bij nieuwe woningen en bedrijven. De grootschalige uitbreiding van lokale en regionale stadswarmtenetten vraagt om een landelijk beleid, zo zeggen betrokkenen. De Nederlandse energievraag bestaat voor 60% uit warmte. Om de doelstellingen van het Energieakkoord te realiseren, is een brede inzet van stadswarmte essentieel. “En dan heb je aansluitingen nodig in de bestaande bouw: daar wordt relatief veel gas verstookt, omdat de isolatie minder goed is dan bij nieuwbouw”, zegt Van Beek.

Dynamiek en interactie

Met de gloednieuwe warmtetransportleiding naar Amsterdam-Noord vertakt het stadswarmtenet zich steeds verder door de gemeente. De koppeling naar Almere laat zien dat de infrastructuur daarnaast een regionale functie kan vervullen. Ook in de regio’s rond Rotterdam en Nijmegen is sprake van koppeling van warmtenetten.

De ervaringen in Amsterdam-Noord kunnen zeker van pas komen bij de doorontwikkeling van stadswarmte in Nederland, denkt Ghabri. “De aanleg van warmtetransportleidingen vindt hier plaats in een omgeving, die continu in beweging is. We komen letterlijk langs speeltuinen, scholen, sportvelden, kantoren... Op het vlak van bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie rond werkzaamheden in de openbare ruimte hebben we heel veel kennis en ervaring opgedaan. Daarmee kunnen ook andere wijken en gemeenten hun voordeel mee doen.”

Foto: Locatie van de boring in het Noordzeekanaal (foto: Jorrit Lousberg)

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c125 c225 c243 c278
Transities op gang brengen met The Butterfly Effect

Transities op gang brengen met The Butterfly ...

15 sep om 08:00 uur
timer 6 min

Voor de Design Challenge ‘Onze Energie Ons Landschap’ maakte het team van Duurzaam Gebouwd-partner ...

Lees verder »

c21 c122 c125 c225 c243
Verduurzaming bedrijventerrein: nu opschalen!

Verduurzaming bedrijventerrein: nu opschalen!

2 sep om 10:01 uur
timer 4 min

Er zijn al veel oplossingen beschikbaar voor het verduurzamen van een bedrijventerrein, toch gebeurt er nog veel ...

Lees verder »

c21 c125 c225 c243
Energiegemeenschappen vergroten gezamenlijk rendement

Energiegemeenschappen vergroten gezamenlijk ...

17 aug om 10:01 uur
timer 4 min

Bij nieuwbouw en renovatie kun je verder kijken dan de materialen en installaties. Het consortium TROEF breekt ...

Lees verder »

c21 c125 c225 c243
2,7 kilometer diep boren naar bodemwarmte in Friesland

2,7 kilometer diep boren naar bodemwarmte in ...

19 jul om 13:01 uur
timer 2 min

Op zoek naar aardwarmte waarmee gebouwen en woningen met duurzame energie kunnen worden verwarmd, bouwt Bouwgroep ...

Lees verder »

c21 c125 c225 c243
Op bedrijventerreinen nog volop kansen voor ‘zon op dak’

Op bedrijventerreinen nog volop kansen voor ...

10 jun om 10:01 uur
timer 5 min

Op bedrijventerreinen zijn nog legio mogelijkheden om duurzame energie op te wekken. In een reeks webinars laat ...

Lees verder »

c21 c125 c225 c243
Technische aanpassingen voor waterstof blijven beperkt

Technische aanpassingen voor waterstof blijven ...

17 mei om 16:40 uur
timer 2 min

Het leidingennetwerk in Nederland is bij uitstek geschikt om ook waterstof door te loodsen. Waterstof vormt bovendien ...

Lees verder »

c21 c125 c160 c225
Inzichten in verduurzaming en renovatie van bedrijventerreinen

Inzichten in verduurzaming en renovatie van ...

30 apr om 15:01 uur
timer 1 min

TKI Urban Energy organiseert dit jaar een webinarreeks over de manieren om bedrijventerreinen te verduurzamen. ...

Lees verder »

c21 c125 c225 c261
“In de toekomst gaat het om energie en niet om geld”

“In de toekomst gaat het om energie en ...

15 apr om 10:01 uur
timer 5 min

Met verbluffende details en heldere conclusies werpt Arash Aazami in zijn inspirerende keynote op de Datadag ...

Lees verder »

c21 c125 c225 c243
Buildings as a Grid binnen de energietransitie

Buildings as a Grid binnen de energietransitie

6 apr om 13:01 uur
timer 4 min

Door het energiesysteem van een gebouw als een eigen energienet te beheren, kunnen gebouweigenaren hun faciliteiten ...

Lees verder »

c21 c125 c225 c244 c280
Buurblok: wonen als dienst

Buurblok: wonen als dienst

9 mrt om 10:01 uur
timer 3 min

Buurblok is een vernieuwend concept voor woningcorporaties, waarbij zaken als wonen, energie, vervoer en onderhoud ...

Lees verder »

c21 c125 c225 c243
Innovatief systeem voor opwekking en opslag in sociale huurwoningen

Innovatief systeem voor opwekking en opslag ...

8 mrt om 10:01 uur
timer 3 min

Sociale huurwoningen worden in de toekomst misschien uitgerust met een geïntegreerd systeem voor PV-thermische ...

Lees verder »

c21 c125 c160 c225 c243
Duurzame energie én warm water uit zonnepanelen

Duurzame energie én warm water uit zonnepanelen

26 jan om 15:01 uur
timer 5 min

Solarus Smart Energy Solutions ontwikkelde een innovatief zonne-energiesysteem voor het produceren van duurzame ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up