Leiden Universiteit: 'Half adviserend Nederland heeft van ons WKO-systeem geleerd'

Leiden Universiteit: 'Half adviserend Nederland heeft van ons WKO-systeem geleerd'

Leiden Universiteit wil zich profileren als een duurzame organisatie. Onder meer door haar CO2-voetafdruk met 50% te verminderen.Duurzaam vastgoedonderhoud speelt daarin een belangrijke rol. We spreken met Léon de Roode, projectleider installatietechniek en Jeroen van Waijenberg, energie – en duurzaamheid coördinator, hoe duurzaam onderhoud en beheer in de praktijk wordt gebracht. In deel 2 vertelt Leiden Universiteit meer over de gevolgen van een ESCo voor de organisatie en geeft zij tips aan andere eigenaren op het gebied van EPC.

8. Wat zijn de gevolgen van een ESCO voor jullie organisatie?

De Roode: “Een prestatiecontact leidt in de praktijk tot meer beheersuren bij de opdrachtgever. Feitelijk hebben we meer mensen nodig om de prestaties van alle gebouwen goed te kunnen monitoren. Ook om je kennis up-to-date te houden, is investering in nieuwe kennis nodig. Maar wij zitten ook in een spagaat. Onze corebusiness is onderwijs en onderzoek, we zijn geen installatiebureau of iets dergelijks. We kunnen dus niet alles zelf blijven doen. Om grip te houden op het proces en de kwaliteit voeren we steekproefsgewijs controles uit. Ook hebben we wekelijks praktisch werkoverleg met de aannemers. Op andere momenten vinden er de nodige evaluatiemomenten plaats.”

9. Nederland wil na 2050 vrij van aardgas zijn. Hoe spelen jullie daar als grootverbruiker op in?

Waijenberg: “Wij zijn deelnemer aan de Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3) en we maken elke vier jaar een Energie-Efficiencyplan. De omslag naar duurzaam speelt daarin een voorname rol. We onderzoeken via de ‘total cost of ownership’ (TCO-methode) of we warmte– en koudeopslag kunnen toepassen bij de gebouwen van de faculteit Geesteswetenschappen. Daarin staan we voor de keuze of we voor een groot systeem kiezen voor meerdere gebouwen of kleinere WKO-systemen voor een gebouw afzonderlijk."

De Roode: “Zonder gas verwarmen is de toekomst, maar we zijn afhankelijk van de bouwfysica. Ik schat in dat op dit moment slechts 10% van onze gebouwen geschikt is om zonder gasaansluiting te verwarmen.”

“Hier gebeurt niets zonder dat een eigen medewerker daar een oordeel over heeft.”

Léon de Roode, projectleider installatietechniek

10. Jullie waren een van de eersten in Nederland met een WKO. Daar is veel lering uit getrokken?  
De Roode: “Ik denk dat half adviserend Nederland van ons WKO-systeem heeft geleerd (lacht). Als techniek werkt een WKO perfect. Maar het beheer van installatie kost veel tijd en aandacht. Zodra de aandacht verslapt, dan raakt het systeem binnen 1 jaar weer in onbalans. We hebben vooral geleerd hoe het níet moet. Dat is letterlijk een kostbare les. Continu beheer blijft nodig. Na de afgelopen zeer milde winter en relatief warme zomer, raakt het systeem weer in onbalans. We zijn nu plannen aan het ontwikkelen om het nóg slimmer in te regelen.”

11. Tenslotte, hebben jullie nog tips aan andere eigenaren op het gebied van EPC?
De Roode: “Zorg voor een onafhankelijke visie over de inhoud van het contract. Wij hebben bijvoorbeeld de stem van onze technisch beheerders zwaar mee laten wegen in de inhoud van het contract. Neem en houd dus zelf de regie in handen. Hier gebeurt niets zonder dat een eigen medewerker daar een oordeel over heeft. Marktpartijen mogen geld aan ons verdienen. We gunnen ze dat, maar het moet wel binnen de perken blijven. We zijn er ons van bewust dat er publiek geld wordt uitgegeven.”

Cijfers Leiden Universiteit

 • Ca. 55 panden.
 • Op de vastgoedafdeling werken ca. 35 medewerkers, waaronder 7 technisch beheerders.
 • De totale bruto vloeroppervlakte is 455.000 vierkante meter.
 • Totale huisvestingslasten: €41,4 miljoen (2015); de energierekening wordt niet intern verrekend.
 • De universiteit verbruikt 541.000 GJ aan energie (2015). Ter vergelijking: een huishouden op stadsverwarming verbruikt 35 GJ.
 • Totale WOZ-waarde vastgoed: €323,7 miljoen (prijspeil 2015).
 • Totale vastgoedinvesteringen in 2015: €43 miljoen, waarvan €37 miljoen in nieuwbouw, de Gorleaus Building van de Science Campus, gecertificeerd met een BREEAM-NL ‘Very Good’.

Doelstellingen uit het Milieubeleidsplan (2016)

 • Reductie van de CO2-voetafdruk met 50% door o.a. in te zetten op warmte– en koudeopslag in plaats van gasgestookte ketels.
 • Uitvoeren nulmeting voor 25 gebouwen op basis van certificeringsmethode BREEAM-NL In Use.
 • In 2017 wordt 100% van het elektraverbruik vergroend met GVO’s van Nederlandse Wind.
 • In 2018 wordt 0,5% van het totale elektriciteitsverbruik (44.000 MWh) door de universiteit zelf opgewekt met behulp van zonnepanelen.
 • In 2017 wordt 100% van het gasverbruik vergroend d.m.v. VER’s van een Cookstove project in Kenia.
 • De meest genomen maatregelen zijn: vervanging van conventionele verlichting door HF-VSA TL of LED-verlichting; vervanging van oude CV-ketels door HR107 CV-ketels; aanpassing van installaties, zoals luchtbehandeling, warmteterugwinning en meet- en regeltechniek; toepassing van isolatie; inkoop groene stroom.

Dit artikel is geschreven in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO.nl. RVO.nl ondersteunt het verduurzamen van vastgoed, implementatie van energiewetgeving en het werken met Energieprestatiecontracten vanuit het Europese programma GuarantEE, een samenwerking van 14 Europese partners. Meer informatie: www.rvo.nl/esco, www.rvo.nl/epc-facilitators en http://guarantee-project.eu. Lees ook deel 1 van het artikel 'Best practice: Leiden Universiteit'.

Foto bovenaan: By Tubantia (Own work) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)], via Wikimedia Commons

Auteur: Wessel Simons

Gerelateerde artikelen, events & downloads

Energieslag levert 16% energiebesparing op bij Rotterdamse basisscholen

Energieslag levert 16% energiebesparing op bij ...

18 mei om 11:00 uur
timer 2 min

De meeste duurzame school van Nederland, of in ieder geval Rotterdam; dat is de inzet van Energieslag. Leerlingen ...

Lees verder »

Klimaatconcept voorziet basisschool van gezond binnenklimaat

Klimaatconcept voorziet basisschool van gezond ...

7 mei om 08:00 uur
timer 3 min

Door krappe budgetten zijn gemeenten en schoolbesturen bij het ontwerpen van nieuwe scholengebouwen vooral met ...

Lees verder »

Beter klimaat in het klaslokaal

Beter klimaat in het klaslokaal

18 apr om 11:00 uur
timer 2 min

WTU-1000-EC-IE balansventilatiesysteem van Orcon voldoet fluisterstil aan de geluidsrichtlijn voor ‘Frisse ...

Lees verder »

'Denk creatief bij financiering van verduurzaming schoolgebouwen'

'Denk creatief bij financiering van verduurzaming ...

11 apr om 08:00 uur
timer 5 min

René van der Paardt is werkzaam bij AKD als belastingadviseur met een specialisatie in btw en overdrachtsbelasting. ...

Lees verder »

Frisse Scholen: hoe presteren ze in de praktijk?

Frisse Scholen: hoe presteren ze in de praktijk?

19 mrt om 15:30 uur
timer 10 min

Minister Arie Slob van Onderwijs stuurde de Monitor Onderwijshuisvesting po/vo in december 2017 naar de Tweede ...

lock_outline Lees verder »

Whitepaper belicht opschalingsmogelijkheden van ESCo’s voor scholen

Whitepaper belicht opschalingsmogelijkheden van ESCo’s voor scholen

9 mrt om 13:00 uur
timer 1 min

Duurzaam Gebouwd lanceert een gratis whitepaper over de verduurzaming van scholen. Aan bod komen opschalingsmogelijkheden ...

Lees verder »

'Lambrisering in scholen terug van weggeweest'

'Lambrisering in scholen terug van weggeweest'

9 mrt om 08:00 uur

Het fenomeen lambriseren in scholen lijkt weer aan populariteit te winnen. Aan het begin van de vorige eeuw werden ...

Lees verder »

Round Table: 'ESCo-model met volume voor gezond schoolgebouw' 

Round Table: 'ESCo-model met volume voor gezond ...

8 mrt om 13:00 uur

De doordecentralisatie van het onderhoud van schoolgebouwen heeft gezorgd voor een perverse prikkel, een split ...

Lees verder »

Whitepaper Duurzame Scholen II

Whitepaper Duurzame Scholen II

In de gratis whitepaper ‘Naar duurzame en gezonde scholen’ vind je een verdieping op de ...
Optopping voor college Sneek

Optopping voor college Sneek

1 mrt om 11:00 uur

Een ‘optopping’ van het Nordwin college in Sneek staat op een stalen tafelconstructie, grotendeels ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up