Op zoek naar durfallen

Op zoek naar durfallen

10 basisscholen toekomstbestendig verduurzamen naar Nul-op-de-Meterniveau, die voldoen aan Frisse Scholen klasse B. Dit wil kennis- en netwerkorganisatie Platform31 met haar Energiesprong-programma School vol Energie uiterlijk eind volgend jaar bereiken. Inmiddels zijn er 6 scholen gevonden, waaronder De Schakel in Vlaardingen.

Hans de Ruiter is zo’n 5 jaar directeur van deze Vlaardingse De Schakel. “Toen ik hier kwam aantrad, bestonden er plannen om hier een volledig nieuwe school te plaatsen. Door de economische crisis heeft de gemeente Vlaardingen deze plannen echter op de lange baan geschoven.”

Nul-op-de-Meter bij scholen als ambitie

Die gelden staan nog steeds gereserveerd op de gemeentelijke rekening. Dat bleek toen innovatiemanager Atto Harsta van Energiesprong tijdens de Klimaattop Vlaardingen in juni 2016 in contact kwam met wethouder Ruud van Harten. “Hij noemde Nul-op-de-Meter bij scholen als een van de ambities van de gemeente Vlaardingen”, herinnert Harsta zich. “Via de overkoepelende onderwijsstichting Uniek kwamen we toen uit bij De Schakel.”

Nul-op-de-Meter, gezond binnenklimaat en toekomstbestendig

Een halfjaar eerder zag de Green Deal Scholen het levenslicht, toen diverse partijen het akkoord tekenden. Het Energiesprongprogramma School vol Energie is onderdeel van deze Green Deal. “We hebben hiermee als doel om schoolgebouwen te renoveren naar Nul-op-de-Meterniveau, met een gezond binnenklimaat en toekomstbestendig”, vertelt hij. Zijn collega Jaap van der Wal voegt toe: “Hetzelfde principe als bij ons woningbouwprogramma, dat nu Stroomversnelling heet, waarbij we de energiekosten inzetten om de woning te verduurzamen. Bij schoolgebouwen schieten de energiekosten echter tekort om ze volledig Nul-op-de-Meter te krijgen. Daarom gebruiken we hiervoor ook het onderhoudsbudget, dat de school in haar eigen budget al heeft gereserveerd. Mede vanwege slechte isolatie en haperende installaties schieten de huisvestingslasten voor basisscholen als De Schakel in de meeste gevallen te kort. Naar schatting gaat het om zo’n 6.000 scholen. Ze ontvangen geld op basis van het aantal ingeschreven leerlingen, maar kunnen hiermee slechts 30% tot 40% van hun totale kosten betalen. Dit komt mede door de hoge energiekosten. Daarom kiezen wij ervoor om het gebouw eerst Nul-op-de-Meter te maken.”

De achterliggende gedachte is dat het gebouw na die 20 jaar nog 20 jaar in goede staat meekan.'

Atto Harsta

Gezond en toekomstbestendig

Daarnaast zorgen ze ervoor dat het schoolgebouw na de renovatie voldoet aan Frisse Scholen klasse B, vanwege de gezondheid van de docenten en kinderen. Verder dient het gebouw toekomstbestendig te zijn: in de toekomst moet het gebouw aangepast kunnen worden aan nieuwe onderwijskundige inzichten en behoeftes. “Daarom stellen we marktpartijen een andere vraag, als ze met de schoolrenovatie aan de slag gaan”, vertelt Harsta. “Ze moeten niet alleen het gebouw renoveren, maar ook 20 jaar zorgen voor de energie en het beheer en onderhoud. Door deze prestatie te borgen, voldoet het schoolgebouw niet alleen aan het Nul-op-de-Meterniveau en Frisse Scholen klasse B maar is het ook toekomstbestendig. De achterliggende gedachte is dat het gebouw na die 20 jaar nog 20 jaar in goede staat meekan.”

Goede businesscase voor renovatie en nieuwbouw

Voor De Schakel gaat het naast renovatie, ook om een uitbreiding. Door deze basisschool uit te breiden met het nabijgelegen kinderdagverblijf – dat plaatsmaakt voor woningen – wordt het een integraal kindcentrum. Hoewel de gemeente voor de uitbreiding van deze basisschool nog geld had gereserveerd, betekende dit nog niet dat De Schakel direct op een vernieuwd gebouw kon rekenen. De Ruiter moest eerst zorgen voor een goede businesscase. “Aan de hand van onder meer het Actieplan Wonen heb ik een schatting gemaakt van de toekomstige aantallen kinderen in deze wijk voor de komende 15 jaar. Onze ligging midden in de wijk is ideaal, maar we weten ook dat veel flatgebouwen hier plaatsmaken voor rijtjeshuizen. Binnenkort krijgen we dus te maken met een dip, maar die zal van korte duur zijn.”

Onze ligging midden in de wijk is ideaal.'

Hans de Ruiter

Budget op basis van aantal leerlingen

Zo’n inschatting is van belang, omdat de school budget krijgt op basis van het aantal leerlingen. Nadat De Ruiter deze businesscase heeft opgesteld, hebben Platform31 en de overkoepelende scholenstichting Uniek dit ook doorgerekend. “We gaan hier uit van 360 leerlingen”, vertelt Van der Wal. “Maar we zorgen ook dat het gebouw 50 leerlingen minder of meer aan kan.” Op basis hiervan stelt de gemeente Vlaardingen € 700 per vierkante meter bruto vloeroppervlak beschikbaar voor het te renoveren deel. De totale kosten voor het volledige project bedragen € 4,2 miljoen.

Het zal niet in 1 keer goed gaan, maar het voornaamste is dat we voor betere scholen zorgen.'

Jaap van der Wal

Proefprojecten van School vol Energie

De Schakel is voorlopig 1 van de 6 scholen, die tot de proefprojecten van School vol Energie behoren. De overige scholen staan in Almelo, Huizen, Krimpen aan den IJssel en 2 in Rotterdam. “De renovatie van scholen is nog steeds een grijs gebied, wat betreft de financiering”, vertelt Harsta, “is dit voor de rekening van de school of van de gemeente? Daarbij vinden veel gemeenten het lastig om de toekomstige behoefte in te schatten. Aan de ene kant speelt de lokale demografie een rol, aan de andere kant het integrale huisvestingsplan onderwijs.” Van der Wal benadrukt dat het hierbij gaat om experimenten. “Dit is een leerproces, waarbij we zoeken naar durfallen. Het zal niet in 1 keer goed gaan, maar het voornaamste is dat we voor betere scholen zorgen.” Voor de zomer moet het nieuwbouw- en renovatieproject van De Schakel van start gaan en voor het eind van het jaar moet het nieuwe IKC aan de Van Boisotstaat in Vlaardingen verrijzen.

Foto bovenaan: Van links naar rechts: Jaap van der Wal, Atto Harsta (beiden School vol Energie) en directeur Hans de Ruiter van basisschool De Schakel.

Dit artikel staat ook in Duurzame Scholen Magazine, dat begin mei is verschenen.

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c127 c172 c184 c225
Bewoners bang om verkeerde keuze in energietransitie te maken

Bewoners bang om verkeerde keuze in energietransitie ...

08-12-2020 om 13:01 uur
timer 1 min

De Bouwagenda stopt er na de Tweede Kamerverkiezingen mee. “Tot die tijd zijn we onverminderd hard aan het ...

Lees verder »

c21 c172 c225 c243
Meer dan honderd jaar oude woning is nu NOM

Meer dan honderd jaar oude woning is nu NOM

07-10-2020 om 09:01 uur
timer 5 min

Een woning uit 1910 verbouwen en helemaal Nul-op-de-Meter maken: een flinke uitdaging, waar een Bloemendaals gezin ...

Lees verder »

c21 c172 c225 c243
Een gouden stap in wijkontwikkeling

Een gouden stap in wijkontwikkeling

05-10-2020 om 09:01 uur
timer 4 min

Een duurzame woning in een groene omgeving gaat vaak gepaard met hogere kosten voor de bewoner. Juist dat ...

Lees verder »

c21 c172 c186 c225 c243
Nieuw energielabel in 2021 voor huizen en gebouwen

Nieuw energielabel in 2021 voor huizen en gebouwen

21-08-2020 om 13:01 uur
timer 2 min

Op 1 januari van het komende jaar verdwijnt het huidige Vereenvoudigd Energielabel. Wie nadien een huis of utiliteitsgebouw ...

Lees verder »

c21 c172 c225 c243
Nieuwe warme jas voor NOM-woningen Zoetermeer

Nieuwe warme jas voor NOM-woningen Zoetermeer

09-07-2020 om 10:01 uur
timer 4 min

Over drie decennia moet Nederland voorgoed verlost zijn van aardgas en zien we – als het goed is – ...

Lees verder »

c21 c125 c127 c172 c225 c243
Delen: de sleutel in de energietransitie

Delen: de sleutel in de energietransitie

26-03-2020 om 09:30 uur

In Voorhout staan 33 Plus op de Meter-woningen in de wijk Hooghkamer. Dit is niet zomaar een voorbeeldproject, ...

Lees verder »

c21 c172 c225 c243
Ballast Nedam: alle grondgebonden woningen energieneutraal in 2019

Ballast Nedam: alle grondgebonden woningen energieneutraal ...

04-03-2020 om 11:48 uur
timer 2 min

In 2017 besloot Ballast Nedam Development volledig gasloos te gaan ontwikkelen. Intussen is dat landelijk doorgevoerd. ...

Lees verder »

c21 c143 c172 c225 c243
“Zelfs het Journaal en het Jeugdjournaal hebben er aandacht aan besteed”

“Zelfs het Journaal en het Jeugdjournaal ...

29-11-2019 om 10:00 uur
timer 3 min

Heb jij een bijzonder duurzaam project in handen, rijp voor een Duurzaam Bouwen Award? Lees nu wat dat de eerdere ...

Lees verder »

c21 c172 c225 c237 c243
Tweede uitvraag Proeftuinen Aardgasvrije Wijken

Tweede uitvraag Proeftuinen Aardgasvrije Wijken

13-08-2019 om 09:00 uur
timer 1 min

Vanaf september kunnen gemeenten weer een aanvraag indienen voor aardgasvrije proeftuinen.

Lees verder »

c21 c172 c184 c225 c243
“Kabinet moet nu echt juiste keuzes maken”

“Kabinet moet nu echt juiste keuzes maken”

04-06-2019 om 22:15 uur
timer 1 min

Het Corporatiedebat 2019 leverde weinig goed nieuws op over de verduurzaming van de woningportefeuilles. Marnix ...

Lees verder »

c21 c125 c172 c225 c243
Consortium Nieuw Utrechts Peil innoveert voor unieke NoM-uitvraag

Consortium Nieuw Utrechts Peil innoveert voor ...

20-02-2019 om 08:00 uur

De succesvolle renovatie van de proefportiek Flatmettoekomst verdient meer aandacht. Dat bleek wel uit een sessie ...

Lees verder »

c21 c172 c184 c185 c225 c234
Met flinke korting op kennisplein Duurzaam Gebouwd Congres 2019

Met flinke korting op kennisplein Duurzaam Gebouwd ...

06-09-2018 om 16:00 uur
timer 1 min

Het Duurzaam Gebouwd Congres, dat op 14 februari 2019 in Leeuwarden wordt gehouden, kent ook deze editie een kennisplein. ...

Lees verder »

Reacties

In de businesscase wordt er vanuit gegaan dat de betrokken gemeente € 700,- per m2 bijdraagt, gezien de pilotfase. In Vlaardingen dient deze bijdrage nog formeel te worden aangevraagd en te worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up