28 duurzame en gasloze woningen in Wijchen

28 duurzame en gasloze woningen in Wijchen

Een van de laatste stukjes grond die de gemeente Wijchen in eigendom heeft, krijgt in 2018 een gasloze bestemming. De 28 woningen in de wijk ‘Tuin van Woezik’ worden duurzaam en all-electric. “Die eis stelden we ook aan de marktpartijen die we uitdagen om deze toekomstbestendige woningen te realiseren. Dit moet de duurzaamste wijk worden van onze gemeente en maximaal aansluiten bij onze woonvisie.”

“We kozen bewust om geen klassieke projectontwikkeling aan te houden”, vertelt beleidsadviseur Ruimte en Economie Paul Vereijken. Duurzaam Gebouwd-partner Brink Management/Advies (onderdeel van Brink Groep) werd betrokken bij de invulling van dit vraagstuk. “Het eerste aandachtspunt was het doorgronden van de ambities en doelstellingen van de gemeente”, aldus senior consultant Robin Nieland van Brink Management/Advies. “Daarna vond een inventarisatie plaats van procedures om de aanbesteding optimaal in te richten.”

In tegenstelling tot traditionele aanbestedingen betrof het hier een programma van ambitie, gegoten in de contouren van een Europese aanbesteding. “Die ambities hebben we in procedures verwerkt“, vertelt senior consultant Ellen Jooren. “Het programma vormde hiervoor de basis en dit bouwden we verder uit aan de hand van gesprekken met de gemeente Wijchen. Voor dit laatste stukje grond wilden ze alles uit de kast halen.”

Samenwerking met bewoners als kernpunt

Naar aanleiding van de gesprekken werd duidelijk dat vraaggestuurd bouwen en duurzaamheid belangrijke elementen waren. “De grond is in eigendom van de gemeente en ze wilde waarborgen dat intrinsiek gemotiveerde partijen met de bouwopgave aan de slag gaan”, voegt Jooren toe. “Om dat te realiseren adviseerden we om verschillende kernpunten in de aanbesteding op te nemen die specifiek inspelen op de pijlers duurzaamheid, samenwerking met bewoners en andere elementen die passen in de woonvisie, zoals de realisatie van middeldure huurwoningen.”

De partij met het beste voorstel krijgt de opdracht gegund, niet de partij met het hoogste bod.

Robin Nieland, Brink Management/Advies

Bij veel aanbestedingen speelt de prijs een grote, zo niet de grootste, rol. Hier werd in plaats van op prijs op kwaliteit gegund. “De gemeente heeft bewust gewerkt met een vaste prijs”, geeft Nieland aan. “Binnen die prijs moesten partijen laten zien hoe de gemeentelijke ambities gerealiseerd konden worden.” Het vaststellen van die prijs vormde een uitdaging. “Door te werken met een vaste prijs, moeten partijen met elkaar concurreren op kwaliteit. De partij met het beste voorstel krijgt de opdracht gegund, niet de partij met het hoogste bod.”

Wensen optimaal invullen

De partij die de opdracht gegund krijgt, gaat de prestatieverplichting aan om samen met de eindgebruiker een ontwerp te maken. “Door deze aanpak te hanteren worden wensen van bewoners optimaal ingevuld. Het vraagt van projectpartners dat zij actief met klanten sparren over de mogelijkheden. We vragen van partijen niet een tot in detail uitgewerkt stedenbouwkundig plan, maar een voorstel gericht op het proces.”

Naast de hechtere samenwerking met bewoners vormde duurzaamheid een belangrijke pijler binnen de aanbesteding en gunning. “Ten eerste is de objectgebonden duurzaamheid een EPC van 0 en betreft het een gasloze ontwikkeling”, weet Jooren. “Dat is een minimumniveau waar inschrijvende partijen aan moeten voldoen. Daarnaast kunnen ze zichzelf onderscheiden door onder andere maatregelen te treffen op het gebied van klimaatadaptatie, materiaalgebruik en cradle-to-cradle. Daarnaast telt het verlagen van het aantal vrachtbewegingen en inpassing van de bestaande groenstructuur mee.”

Dit is voor ons een proef. De tijd is veranderd en daar willen we op inspelen.

Paul Vereijken, gemeente Wijchen

Een volgende pijler is het minimaliseren van overlast op de bouwplaats. “Er is een verpleeghuis om de hoek en overlast is vaak een pijnpunt in bouwdossiers. Dat willen we hier vermijden door te sturen op partijen die hier actief rekening mee houden. Uiteindelijk wegen de andere 2 aspecten het zwaarst, maar deze speelt zeker mee voor de gunning”, aldus Nieland.

Gestelde ambities zo goed mogelijk invullen

Uiteindelijk moeten de verschillende gestelde ambities gezamenlijk worden ingevuld. “Een uitdaging daarin is dat je partijen moet vinden die deze uitdaging willen aangaan”, vertelt Nieland. “Het is onze taak om zo goed mogelijk invulling hieraan te geven en aanbestedingscriteria te maken waarmee de markt aan de slag kan.” “Dit is voor ons een proef”, voegt Vereijken toe. “De tijd is veranderd en daar willen we op inspelen, daarom stellen we onder andere een prijs vast en richten we ons op duurzaamheid en samenwerking met bewoners. Van de gemeente vraagt dit om de regie een stukje uit handen te geven en marktpartijen de teugels in handen te geven. We werken met een Programma van Ambitie in plaats van een Programma van Eisen.”

De gemeente is blij dat Brink Management/Advies open staat voor deze innovatieve aanbestedingsaanpak, adviseren en meedenken in het proces. “Toegevoegde waarde voor ons is dat we elkaar op deze manier scherp houden. Dat leidt ertoe dat we onze doelstellingen uitvoeren en er straks 28 duurzame en gasloze woningen verrijzen die optimaal aansluiten bij de toekomstige woonbehoefte.”

Dit verhaal staat ook in Duurzaam Gebouwd Magazine #39.

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

Hoe kun je bestaande scholen gezond en gasloos maken?

Hoe kun je bestaande scholen gezond en gasloos ...

Gisteren om 14:00 uur
timer 26 min

Begin februari deelden verschillende sprekers hun kennis en ervaring over dit onderwerp tijdens de bijeenkomst ...

Lees verder »

Het meesterplan voor een Elfstedentocht in 2020: It Giet Oan!

Het meesterplan voor een Elfstedentocht in 2020: ...

20 feb om 07:00 uur
timer 2 min

Het is februari 2020, 4 graden boven 0. Weer een zachte wintermaand en geen ijs te zien in Nederland. Behalve in ...

Lees verder »

RVV Verduurzaming geopend

RVV Verduurzaming geopend

7 feb om 11:00 uur
timer 1 min

De Regeling Vermindering Verhuurdersheffing (RVV Verduurzaming) opent op 1 februari 2019. Verhuurders kunnen met ...

Lees verder »

Circulair aanbesteden in de praktijk: workshops van het DGC

Circulair aanbesteden in de praktijk: workshops ...

1 feb om 08:00 uur
timer 1 min

Eerder lieten we je al weten dat we grote namen op het programma hebben staan voor Duurzaam Gebouwd Congres. Ook ...

Lees verder »

Nieuwe partnerships Van Wijnen om verduurzaming te garanderen

Nieuwe partnerships Van Wijnen om verduurzaming ...

29 jan om 15:30 uur
timer 1 min

Sinds het duidelijk is dat Nederlandse woningen in de toekomst verder moeten zonder (aard)gas, wil Van Wijnen samen ...

Lees verder »

De genomineerden van de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards zijn bekend

De genomineerden van de Nederlandse Duurzaam ...

24 jan om 16:00 uur
timer 1 min

Vandaag zijn de genomineerden voor de Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards bekendgemaakt. Deze awards worden uitgereikt ...

Lees verder »

Laagtemperatuurwarmtenetten centraal bij Open Source-bijeenkomst

Laagtemperatuurwarmtenetten centraal bij Open Source-bijeenkomst

17 jan om 13:00 uur
timer 2 min

Op 28 januari 2019 vindt de volgende Merosch Open Source-bijeenkomst plaats. Dit keer buigen experts zich over ...

Lees verder »

Remeha wil groeien met warmtepompen van Techneco

Remeha wil groeien met warmtepompen van Techneco

8 jan om 10:00 uur
timer 1 min

De wens om verder te groeien in de markt van warmtepompen heeft geleid tot een overname van Techneco door Remeha.

Lees verder »

Gezamenlijk voortouw nemen voor transitie naar all-electric

Gezamenlijk voortouw nemen voor transitie naar ...

7 jan om 15:30 uur
timer 3 min

Karin Husmann: Iedereen kent de gigantische opgave om in 2050 CO2-neutraal te zijn. In dat jaar moet de gebouwde omgeving volledig ...

Lees verder »

Best gelezen 2018: nummer 1

Best gelezen 2018: nummer 1

2 jan om 15:30 uur

Jan Willem van de Groep: Het was spannend, maar het best gelezen artikel van 2018 is de expertpost 'Wet VET: waarom gasloos bouwen wél ...

Lees verder »

Best gelezen 2018: nummer 3 

Best gelezen 2018: nummer 3 

26-12-2018 om 08:00 uur

We zijn aangekomen bij de top 3 van best gelezen artikelen van 2018. Op plek 3 is het artikel ‘Wet VET zet ...

Lees verder »

Best gelezen 2018: nummer 4

Best gelezen 2018: nummer 4

25-12-2018 om 12:30 uur
timer 1 min

Op nummer 4 van het rijtje best gelezen artikelen van 2018 staat een interview met Duurzaam Gebouwd-expert John ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up