Hoe gezondheid en digitalisering in praktijkcasus NS bij elkaar komen

timer1 min
Hoe gezondheid en digitalisering in praktijkcasus NS bij elkaar komen

Door zachte en harde waarden aan elkaar te verbinden krijgt de NS verse inzichten over de verbetering van het binnenklimaat. Medewerkers maken onderdeel uit van het projectteam, dat zich richt op meer werkplezier en gezondheid. “Dit geeft een nieuwe definitie aan het woord samenwerking.”

Het bijzondere project begon met een relatief eenvoudige vraag. “We wilden zicht krijgen op het temperatuurverloop in de grote hal in Watergraafsmeer, waar monteurs werken aan het technisch onderhoud van treinen”, aldus projectmanager Jan Malestein bij de NS. “We kregen al eerder meldingen binnen over instralend zonlicht en het binnenklimaat.

Ons uitgangspunt was om een compleet beeld te krijgen van de mogelijkheden om een duurzamer en gezondere binnenklimaat te creëren. Daarbij wilden we NS-medewerkers meenemen in het proces, om de optimalisatieslag effectiever te maken en het creëren van draagvlak. Deze vraag hebben we neergelegd bij onze contactpersoon Ewout Reinders van Strukton Worksphere, die voorstelde om haeppey in te zetten als hulpmiddel.”

Haeppey
Haeppey is een instrument dat de invloed van gebouwen meetbaar, inzichtelijk en zichtbaar maakt. Draadloze sensoren meten de luchtvochtigheid, de temperatuur, het CO
2-niveau, de lichtsterkte en het geluidsniveau. Dit inzicht maakt het mogelijk aantoonbaar en gericht te werken aan het werkplezier en de gezondheid van gebruikers.

Om dit verduurzamingstraject in goede banen te leiden werd ingezet op de uitwerking van drie verschillende sporen: harde data, gezondheid en communicatie. Allereerst was het noodzakelijk om inzicht te krijgen in harde waardes, door een twintigtal sensoren te plaatsen en te koppelen aan een intelligent instrumentarium: haeppey.

Hoe gezondheid en digitalisering in praktijkcasus NS bij elkaar komen

“Met haeppey maken we de invloed van gebouwen op gebruikers inzichtelijk en koppelen we er optimalisaties aan op het vlak van beleving, gezondheid en procesverbetering”, aldus Marc Kooij van haeppey. “Om die verbeterroutes te bepalen hebben we informatie nodig over elementen als licht, luchtvochtigheid, akoestiek, temperatuur en CO2.”

Waarde van data

Door onderlinge verbanden te leggen tussen de elementen komt de waarde van deze data scherper naar voren. “Die informatie maakt je wijzer en geeft je data die je bijvoorbeeld kunt gebruiken om je voor te bereiden op een winter- of zomerseizoen”, weet Malestein. “Daarnaast kwamen er zaken naar voren die we niet hadden voorzien. Zo bleek dat er in de nacht een relatief hoog geluidsniveau waarneembaar was in de hal, afkomstig van een airco op een trein. Hoewel die in feite niet kan worden toegewezen als een gebouw-technische installatie, verschaft het je wel inzicht, waar je vervolgens mee aan de slag kunt.”

De waardevolle informatie die door haeppey werd geleverd, stond in directe verbinding met het tweede spoor in het drieluik: gezondheid. Op basis van enquêtes en interviews werd informatie verkregen over zachte waarden, bijvoorbeeld over hoe de werkplekervaring is.
“Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen, hebben we hiervoor vragenlijsten online beschikbaar gesteld met onder andere algemene vragen over NS, werkplekbeleving en de eigen gezondheidssituatie”, aldus Sven Evertz van haeppey.

“Aan het einde van iedere dienst werd aangegeven wat de gevoelsbeleving van de binnentemperatuur is. We combineren de zachte en harde waarden met elkaar om tot een mogelijke conclusie te komen, waar we vervolgens op kunnen acteren in het kader van predictive maintenance (het voorspellen van onderhoudsmomenten) of optimalisatie”, vult Malestein aan.
“Belangrijk is dat je inzichtelijk maakt wat de gebouwgebonden issues zijn en welke kenmerken je schaart onder het kopje gezondheid. Door die twee samen te voegen, krijg je een gecombineerde aanpak en daarin schuilt de kracht van de systematiek.”

Draagvlak creëren

De aanpak werkt door het meenemen, vanaf het prille begin van de verduurzaming, van alle medewerkers in de communicatie en uitvoering. “Dat advies kan ik iedere opdrachtgever meegeven”, vertelt Malestein. “Zorg ervoor dat je niet alleen draagvlak creëert voor je project, maar dat je ook actief de mensen opzoekt die met hun voeten in de klei staan. Die het verschil in klimaat gaan merken en die daar ook iets van vinden. Als je mensen niet meeneemt, dan is het nog maar de vraag of je investering gaat renderen. Kies er daarom voor om alle belanghebbenden vanaf het startschot te betrekken in je plannen.”

Om die aanpak solide te maken, werd een communicatietraject ingezet. Binnen dit derde en laatste spoor was onderlinge afstemming essentieel. Niet alleen aan de voorkant van het proces, maar gedurende het complete verduurzamingstraject. “We zijn vóór de zomer van 2019 met elkaar in gesprek gegaan”, aldus Evertz. “Gezamenlijk hebben we probleem- en doelstellingen omschreven en definieerden we te behalen resultaten.”

Bijzonder aan deze gesprekken was dat ze niet alleen plaatsvonden in de bestuurskamer. “We wilden juist de mensen aan tafel hebben die straks de vruchten plukken van de verduurzaming”, geeft Malestein aan. “Vanzelfsprekend vragen medewerkers zich af wat de optimalisatie van het gebouw betekent voor hun functioneren en hoe zij daarvan profiteren. Door mensen bij het proces te betrekken, creëer je draagvlak en kom je tot waardevolle inzichten.”

Actief meedenken en meedoen

Van het haeppey-team vereiste dit een open dialoog met de opdrachtgever en de gebouwgebruikers. “Uit iedere ploeg dacht één medewerker actief mee in het concept”, duidt Kooij. “Bijvoorbeeld over de plek waarop we de sensoren plaatsen. Voor ons betekende het inleven in de eindgebruiker en het verhaal vertellen op een manier waarop het duidelijk wordt wat zij eraan hebben.”

Hoe gezondheid en digitalisering in praktijkcasus NS bij elkaar komen

Met behulp van tussenevaluaties bleven alle belanghebbenden op de hoogte van ontwikkelingen en kon waar nodig worden bijgestuurd. “We hebben tijd vrijgemaakt voor de verschillende medewerkers om met het project aan de slag te gaan”, vertelt Van Malestein hierover. “Alle lof heb ik voor de mensen die zich hiervoor hebben ingezet. Wat mij in het bijzonder is opgevallen, is de grote mate van betrokkenheid en professionaliteit waarmee het projectteam zich heeft ingezet voor het resultaat.”

Met de inzichten uit het huidige traject werden een draaiboek en een Plan van Aanpak ontwikkeld. “Dit kan in de toekomst wellicht ook op andere locaties van de NS worden toegepast”, aldus Malestein. Door de drie sporen bij elkaar te brengen, komt het projectteam tot een krachtige en integrale businesscase.”

“Iedere maatregel afzonderlijk zorgt voor een bijdrage aan een gezonder binnenklimaat, maar levert niet de versterking op die we hier terugzien”, vindt Evertz. “We brengen de harde en zachte waarden met elkaar in verbinding en zorgen daarnaast bij de gebouwgebruikers voor een gedragen motivatie om zelf met de materie aan de slag te gaan. Een betrokken opdrachtgever met oog voor de waarde van het concept is daarbij onontbeerlijk en we zijn blij dat de NS hier zo in heeft durven versnellen. Uit deze casus blijkt maar weer dat de primaire focus moet zijn om inzicht en vertrouwen te creëren en verbanden tussen harde en zachte waarden te maken. Dat is enorm belangrijk voor verduurzaming.”

Tekst: Marvin van Kempen, Beeld: haeppey

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c148 c225 c263
Eerste kantoor met gecertificeerd Binnenklimaat Label

Eerste kantoor met gecertificeerd Binnenklimaat ...

1 okt om 15:01 uur
timer 2 min

In Gouda is het kantoorgebouw van DWA als eerste in Nederland voorzien van een gecertificeerd Binnenklimaat Label. ...

Lees verder »

c21 c225 c263
Infographic marktscan installatietechnische adviesbureaus

Infographic marktscan installatietechnische ...

24 sep om 08:00 uur

Hoe staat het ervoor in W-adviseursland? Op die algemene vraag wilde Ventilair als ventilatiespecialist graag ...

Lees verder »

c21 c225 c245 c263
Van inzicht naar uitzicht bij schoolventilatie

Van inzicht naar uitzicht bij schoolventilatie

6 sep om 08:00 uur
timer 1 min

Oplossingen en technieken om een optimale ventilatie te bereiken zijn belangrijk, maar laten we niet het proces ...

Lees verder »

c223 c263
Whitepaper: Schakel om naar een gezond en comfortabel binnenklimaat

Whitepaper: Schakel om naar een gezond en comfortabel ...

Energieneutrale nieuwbouw wordt de standaard, met BENG-eisen die vanaf nu het peloton een duwtje in de rug ...
c21 c148 c225 c263
Kiezen van de juiste airco is een koud kunstje

Kiezen van de juiste airco is een koud kunstje

19 aug om 15:01 uur
timer 3 min

Het is niet bepaald de zomer geworden, waar de meeste mensen op hoopten. Dat de temperaturen tijdens de zomermaanden ...

Lees verder »

c21 c143 c225 c263
Nu al extra geld beschikbaar voor ventilatie scholen

Nu al extra geld beschikbaar voor ventilatie ...

16 aug om 14:01 uur
timer 2 min

De Tweede Kamer steunt een voorstel van GroenLinks en de PvdA om eerder geld vrij te maken voor voldoende ventilatie ...

Lees verder »

c21 c148 c225 c263
Intuïtieve bedienmodule voor luchtbehandelingskasten

Intuïtieve bedienmodule voor luchtbehandelingskasten

13 aug om 10:00 uur
timer 1 min

De eenvoudig te bedienen BMK Touch van WOLF is nu ook geschikt voor de luchtbehandelingskasten KG Top en KG Flex. ...

Lees verder »

c21 c148 c225 c263
Ventileren? Ook in de keuken!

Ventileren? Ook in de keuken!

30 jul om 10:01 uur
timer 4 min

De bewustwording van keukenventilatie moet worden vergroot. Bij het koken komt fijnstof vrij en dat is schadelijk ...

Lees verder »

c21 c225 c263
Het vierde icoontje van Rutte: ventileren

Het vierde icoontje van Rutte: ventileren

20 jul om 14:01 uur
timer 6 min

Naast handen wassen, afstand houden en testen bij klachten komt er een vierde algemene maatregel om de verspreiding ...

Lees verder »

c21 c225 c243 c263
COVID-19: extra aandacht voor ventilatie

COVID-19: extra aandacht voor ventilatie

16 jul om 07:01 uur
timer 5 min

In de huidige coronacrisis is ‘ventileren’ in het buitenland even belangrijk als ‘afstand houden’ ...

Lees verder »

c21 c160 c225 c243 c263
Update PvE Gezonde Kantoren 2021 beschikbaar

Update PvE Gezonde Kantoren 2021 beschikbaar

14 jul om 09:01 uur
timer 2 min

Door de vakanties houden veel kantoren de komende weken een lege aanblik, maar veel bedrijven maken zich wel op ...

Lees verder »

c21 c160 c225 c245 c263
WELL Masterclass voor gezonde impulsen

WELL Masterclass voor gezonde impulsen

26 mrt om 15:01 uur
timer 2 min

CFP Green Building organiseert binnenkort samen met het Blue Building Institute de WELL Masterclass. Verdient ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up