Zoeken

Expertpanel

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle updates!

Op zoek naar durfallen

Op zoek naar durfallen

10 basisscholen toekomstbestendig verduurzamen naar Nul-op-de-Meterniveau, die voldoen aan Frisse Scholen klasse B. Dit wil kennis- en netwerkorganisatie Platform31 met haar Energiesprong-programma School vol Energie uiterlijk eind volgend jaar bereiken. Inmiddels zijn er 6 scholen gevonden, waaronder De Schakel in Vlaardingen.

Hans de Ruiter is zo’n 5 jaar directeur van deze Vlaardingse De Schakel. “Toen ik hier kwam aantrad, bestonden er plannen om hier een volledig nieuwe school te plaatsen. Door de economische crisis heeft de gemeente Vlaardingen deze plannen echter op de lange baan geschoven.”

Nul-op-de-Meter bij scholen als ambitie

Die gelden staan nog steeds gereserveerd op de gemeentelijke rekening. Dat bleek toen innovatiemanager Atto Harsta van Energiesprong tijdens de Klimaattop Vlaardingen in juni 2016 in contact kwam met wethouder Ruud van Harten. “Hij noemde Nul-op-de-Meter bij scholen als een van de ambities van de gemeente Vlaardingen”, herinnert Harsta zich. “Via de overkoepelende onderwijsstichting Uniek kwamen we toen uit bij De Schakel.”

Nul-op-de-Meter, gezond binnenklimaat en toekomstbestendig

Een halfjaar eerder zag de Green Deal Scholen het levenslicht, toen diverse partijen het akkoord tekenden. Het Energiesprongprogramma School vol Energie is onderdeel van deze Green Deal. “We hebben hiermee als doel om schoolgebouwen te renoveren naar Nul-op-de-Meterniveau, met een gezond binnenklimaat en toekomstbestendig”, vertelt hij. Zijn collega Jaap van der Wal voegt toe: “Hetzelfde principe als bij ons woningbouwprogramma, dat nu Stroomversnelling heet, waarbij we de energiekosten inzetten om de woning te verduurzamen. Bij schoolgebouwen schieten de energiekosten echter tekort om ze volledig Nul-op-de-Meter te krijgen. Daarom gebruiken we hiervoor ook het onderhoudsbudget, dat de school in haar eigen budget al heeft gereserveerd. Mede vanwege slechte isolatie en haperende installaties schieten de huisvestingslasten voor basisscholen als De Schakel in de meeste gevallen te kort. Naar schatting gaat het om zo’n 6.000 scholen. Ze ontvangen geld op basis van het aantal ingeschreven leerlingen, maar kunnen hiermee slechts 30% tot 40% van hun totale kosten betalen. Dit komt mede door de hoge energiekosten. Daarom kiezen wij ervoor om het gebouw eerst Nul-op-de-Meter te maken.”

De achterliggende gedachte is dat het gebouw na die 20 jaar nog 20 jaar in goede staat meekan.'

Atto Harsta

Gezond en toekomstbestendig

Daarnaast zorgen ze ervoor dat het schoolgebouw na de renovatie voldoet aan Frisse Scholen klasse B, vanwege de gezondheid van de docenten en kinderen. Verder dient het gebouw toekomstbestendig te zijn: in de toekomst moet het gebouw aangepast kunnen worden aan nieuwe onderwijskundige inzichten en behoeftes. “Daarom stellen we marktpartijen een andere vraag, als ze met de schoolrenovatie aan de slag gaan”, vertelt Harsta. “Ze moeten niet alleen het gebouw renoveren, maar ook 20 jaar zorgen voor de energie en het beheer en onderhoud. Door deze prestatie te borgen, voldoet het schoolgebouw niet alleen aan het Nul-op-de-Meterniveau en Frisse Scholen klasse B maar is het ook toekomstbestendig. De achterliggende gedachte is dat het gebouw na die 20 jaar nog 20 jaar in goede staat meekan.”

Goede businesscase voor renovatie en nieuwbouw

Voor De Schakel gaat het naast renovatie, ook om een uitbreiding. Door deze basisschool uit te breiden met het nabijgelegen kinderdagverblijf – dat plaatsmaakt voor woningen – wordt het een integraal kindcentrum. Hoewel de gemeente voor de uitbreiding van deze basisschool nog geld had gereserveerd, betekende dit nog niet dat De Schakel direct op een vernieuwd gebouw kon rekenen. De Ruiter moest eerst zorgen voor een goede businesscase. “Aan de hand van onder meer het Actieplan Wonen heb ik een schatting gemaakt van de toekomstige aantallen kinderen in deze wijk voor de komende 15 jaar. Onze ligging midden in de wijk is ideaal, maar we weten ook dat veel flatgebouwen hier plaatsmaken voor rijtjeshuizen. Binnenkort krijgen we dus te maken met een dip, maar die zal van korte duur zijn.”

Onze ligging midden in de wijk is ideaal.'

Hans de Ruiter

Budget op basis van aantal leerlingen

Zo’n inschatting is van belang, omdat de school budget krijgt op basis van het aantal leerlingen. Nadat De Ruiter deze businesscase heeft opgesteld, hebben Platform31 en de overkoepelende scholenstichting Uniek dit ook doorgerekend. “We gaan hier uit van 360 leerlingen”, vertelt Van der Wal. “Maar we zorgen ook dat het gebouw 50 leerlingen minder of meer aan kan.” Op basis hiervan stelt de gemeente Vlaardingen € 700 per vierkante meter bruto vloeroppervlak beschikbaar voor het te renoveren deel. De totale kosten voor het volledige project bedragen € 4,2 miljoen.

Het zal niet in 1 keer goed gaan, maar het voornaamste is dat we voor betere scholen zorgen.'

Jaap van der Wal

Proefprojecten van School vol Energie

De Schakel is voorlopig 1 van de 6 scholen, die tot de proefprojecten van School vol Energie behoren. De overige scholen staan in Almelo, Huizen, Krimpen aan den IJssel en 2 in Rotterdam. “De renovatie van scholen is nog steeds een grijs gebied, wat betreft de financiering”, vertelt Harsta, “is dit voor de rekening van de school of van de gemeente? Daarbij vinden veel gemeenten het lastig om de toekomstige behoefte in te schatten. Aan de ene kant speelt de lokale demografie een rol, aan de andere kant het integrale huisvestingsplan onderwijs.” Van der Wal benadrukt dat het hierbij gaat om experimenten. “Dit is een leerproces, waarbij we zoeken naar durfallen. Het zal niet in 1 keer goed gaan, maar het voornaamste is dat we voor betere scholen zorgen.” Voor de zomer moet het nieuwbouw- en renovatieproject van De Schakel van start gaan en voor het eind van het jaar moet het nieuwe IKC aan de Van Boisotstaat in Vlaardingen verrijzen.

Foto bovenaan: Van links naar rechts: Jaap van der Wal, Atto Harsta (beiden School vol Energie) en directeur Hans de Ruiter van basisschool De Schakel.

Dit artikel staat ook in Duurzame Scholen Magazine, dat begin mei is verschenen.


Wil je meer weten over Duurzame Scholen?

In de gratis whitepaper ‘Naar duurzame en gezonde scholen’ vind je een verdieping op de eerste whitepaper duurzame scholen. We geven een korte introductie en zoomen in op de opschalingsmogelijkheden van ESCo's, laten zien hoe de creatie van een Frisse School in zijn werk gaat, leggen de link met de BENG-eisen en geven inspirerende voorbeelden.

Download nu de gratis whitepaper
 

Gratis whitepaper 'Naar duurzame en gezonde scholen'

Wil je meer weten over energieneutrale en toekomstbestendige woningen?

In de gratis whitepaper ‘Het huis van de toekomst’ vind je belangrijke informatie over kansen die samenhangen met het energieneutraal en toekomstbestendig maken van de woningvoorraad. We geven je een actuele marktvisie en huidige en toekomstige eisen op het gebied van energie voor nieuwbouw. Daarnaast gaan we in op tools en subsidies voor particulieren én corporaties en geven we best practices op het gebied van energieneutrale en levensloopbestendige woningen. Zo ben je na het lezen weer helemaal up-to-date en klaar voor je bijdrage aan de verduurzaming van de woningvoorraad.

Download nu de gratis whitepaper
 

Gratis whitepaper 'Het huis van de toekomst'
 

  |  1 reactiespermalink

Meer nieuws uit Vlaardingen, Zuid-Holland

Reacties

  • In de businesscase wordt er vanuit gegaan dat de betrokken gemeente € 700,- per m2 bijdraagt, gezien de pilotfase. In Vlaardingen dient deze bijdrage nog formeel te worden aangevraagd en te worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

    Jaap van der Wal  |  donderdag 18 mei 2017 @ 14:04 uur

Reactie plaatsen

  Houd mij op de hoogte van nieuwe reacties

Terug naar boven