Overname Duurzaam Gebouwd door Acquire Publishing

Q&A

Duurzaam Gebouwd was op zoek naar schaalvergroting om meer impact te maken in de markt: duurzaam bouwen doe je immers niet alleen en de bouw- en vastgoedsector overlappen diverse andere sectoren, denk aan mobiliteit en openbare ruimte. Acquire Publishing heeft al een stevige positie in die overlappende sectoren en was op zoek naar versterkende merken voor haar cluster Bouw & Infra. Met Duurzaam Gebouwd is deze versterking gevonden.

Bekijk hier het persbericht met een meer uitgebreide toelichting op de motivatie voor de overname.

Duurzaam Gebouwd blijft zeker bestaan en gaat door onder dezelfde naam. Sterker nog, we bouwen het platform de komende jaren (duurzaam) uit. Door nieuwe concepten te ontwikkelen en de verbinding te maken met andere merken van Acquire Publishing. En in 2019 viert Duurzaam Gebouwd haar 10-jarig jubileum!

Nee. Onze missie blijft: de samenwerking in de integrale bouw- en vastgoedsector een grote stap vooruit helpen. Wij blijven ons focussen op verduurzaming van de gebouwde omgeving met thema’s als Energietransitie, Circulaire Economie en Gezonde Gebouwen.

Vanzelfsprekend! Acquire Publishing heeft een grote redactie, bestaande uit tien eigen (hoofd-, eind- en web-) redacteuren en een grote flexibele schil van tientallen freelance journalisten. Deze redactie heeft onafhankelijkheid hoog in het vaandel. Dat blijft dus ook het geval voor de redactie van Duurzaam Gebouwd, die binnen de samenwerking met Acquire Publishing nog wordt uitgebreid.

Nee. De diensten en producten van Duurzaam Gebouwd blijven voorlopig gelijk. We blijven ons netwerk ondersteunen met communiceren, verbinden en activeren via onze uitgekiende mediamix (website, e-mailnieuwsbrief, magazine en social media), evenementen, cursussen en diverse andere producten. Daarnaast blijven ook de proposities voor het partnership en de lidmaatschappen voorlopig gelijk.

In 2019 willen we Duurzaam Gebouwd verder uitbouwen en verbinden aan de andere 15 platforms van Acquire Publishing. We verwachten daarmee voor onze klanten meer impact te kunnen realiseren: rondom andere thema’s in de bouw & infra maar ook binnen overlappende sectoren zoals mobiliteit en openbare ruimte. Uiteraard worden de eventuele consequenties daarvan voor de partnerships en lidmaatschappen van Duurzaam Gebouwd zorgvuldig gecommuniceerd met en voorgelegd aan onze klanten.

De community zal zeker blijven bestaan en, verwachten we, door de verbinding met de andere merken van Acquire Publishing verder groeien. Het samenbrengen van de sectoren ruimte, mobiliteit, vastgoed, bouw en infra biedt volop kansen voor integrale vraagstukken waarbij lokale, regionale en landelijke opgaven geagendeerd, versneld, besproken en gedeeld kunnen worden. Daardoor ontstaat nog meer slagkracht om de verduurzaming van de gebouwde omgeving een grote stap vooruit te helpen.

Ja, het Duurzaam Gebouwd magazine blijft gewoon bestaan in de vorm die u van ons gewend bent.
4x per jaar valt deze glossy op de mat bij meer dan 18.000 duurzame professionals uit de bouw- en vastgoedsector. Benieuwd naar voorgaande edities? Deze treft uw hier. Adverteren in het Duurzaam Gebouwd magazine is alleen mogelijk in combinatie met een Partnership. Bekijk hier de informatie over het afsluiten van een Partnership.

Ja, de Duurzaam Gebouwd nieuwsbrief blijft gewoon bestaan in de vorm die u van ons gewend bent.
Op maandag, woensdag en vrijdag verschijnt de nieuwsbrief met actueel nieuws, trends, events en de jaar thema’s van Duurzaam Gebouwd en inspireren we meer dan 13.000 duurzame professionals.
Nog niet aangemeld voor de nieuwsbrief? Hier kunt u zich aanmelden.

Uw overeenkomst is per 1 oktober 2018 met alle rechten en plichten overgenomen door Netwerk Pers B.V., onderdeel van Acquire Publishing. De overname heeft geen effect op de inhoud van uw partnership, de invulling of gemaakte afspraken.

Nee, er verandert niets aan uw sponsorship van één van onze seminars of het Duurzaam Gebouwd Congres. Alle dienstverlening en producten blijven in stand.

Uw overeenkomst is per 1 oktober 2018 met alle rechten en plichten overgenomen door Netwerk Pers B.V., onderdeel van Acquire Publishing. De overname heeft geen effect op de inhoud van uw lidmaatschap.

Er verandert niets in uw rol als expert of de invulling van het expertpanel. U kunt ons nog steeds verblijden met uw marktvisies en vernieuwde blik op de ontwikkelingen in de markt via uw blogs en deelname aan de rondetafelgesprekken. Sterker nog uw inzet wordt beloond! Sinds vorig jaar hebben we de Groene Pen in het leven geroepen voor de meest gelezen blog op DuurzaamGebouwd.nl. Meer informatie over het toetreden als expert vindt u hier.

Er worden geen nieuwe overeenkomsten afgesloten. De bestaande overeenkomsten worden 1 op 1 overgenomen. Nieuwe overeenkomsten worden afgesloten door de nieuwe eigenaar.

Ja, want het personeel van Duurzaam Gebouwd is ook mee gegaan naar de nieuwe eigenaar. Deze overname heeft dus geen invloed op uw aanspreekpunt binnen Duurzaam Gebouwd. De reeds bij u bekende telefoonnummers en e-mailadressen blijven in gebruik en zijn nog steeds actueel. Bekijk hier het overzicht.

Ja. Er zijn geen veranderingen die van toepassing zijn op de evenementen van Duurzaam Gebouwd of het Duurzaam Gebouwd Congres. Alle dienstverlening en producten blijven in stand. Uw toegangskaart(en) blijven gewoon geldig. Benieuwd naar onze evenementen? Bekijk hier onze agenda.

Ja, uw huidige klantcode blijft gewoon actief. 

Duurzaam Gebouwd | Schrevenweg 3| 8024 HB | Zwolle
Telefoonnummer blijft hetzelfde.

Voor vragen met betrekking tot de overname van Duurzaam Gebouwd kunt u zich wenden tot
Wietse Walinga
E-mail                   walinga@duurzaamgebouwd.nl
Mobiel                  06-21-846906

Of Niels van Ommen
E-mail                  nvommen@acquirepublishing.nl
Telefoon               038-4606384
Mobiel                  06-26198156

Ga naar www.acquirepublishing.nl voor meer informatie over Acquire Publishing.

Ga naar www.acquirepublishing.nl website voor meer informatie over de andere merken van Acquire Publishing.

Al voor de komst van Duurzaam Gebouwd was Acquire Publishing de grootste uitgever van vaktitels op het gebied van architectuur, ruimte & mobiliteit en bouw & infra in Nederland. Via onze 15 andere merken, met elk hun eigen, uitgekiende mediamix, evenementen en andere activiteiten, bereikt Acquire Publishing in totaal ruim 40.000 professionals binnen het fysieke domein. Met de komst van Duurzaam Gebouwd wordt dit bereik uitgebreid naar circa 60.000 unieke professionals.

De volgende merken behoren ook tot het cluster Bouw & Infra van Acquire Publishing en raken dus het meest aan Duurzaam Gebouwd:

  • Het Bouwgenootschap: een snel groeiende community en multimediaal kennis- en nieuwsplatform gericht op (het verbeteren van de) samenwerking in de bouw & infra: denk daar bij aan spelregels rondom aanbesteden, contracten en bouwprocessen, maar ook aan zachtere aspecten als cultuur, houding en gedrag. Meld je hier aan voor de gratis nieuwsbrief.
  • Stedebouw & Architectuur: al ruim 30 jaar hét vakblad voor architecten, stedenbouwkundigen, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, ontwerpers, bouwers, en voorschrijvers. Gericht op het presenteren van bijzondere trends en ontwikkelingen in het vakgebied met ‘ruimte voor innovatie’ als motto. Meld je hier aan voor de gratis nieuwsbrief.
  • BouwCirculair: Momenteel hét platform voor circulair denken en doen in de infrasector. Via onze netwerk-activiteiten brengen we kennis(sen) bij elkaar. En werken we gericht aan het formuleren en realiseren van CO2-doelstellingen. Op dit moment binnen elf Betonketens en een Asfaltketen. Dat aantal groeit én andere grondstof-ketens worden binnenkort opgericht. Meld je hier aan voor de gratis nieuwsbrief.

Bekijk via onze corporate website www.acquirepublishing.nl ook de andere merken van Acquire Publishing op het gebied van ruimte, mobiliteit en integrale vraagstukken. Ga naar de website van het betreffende merk om u ook voor dat merk aan te melden voor een gratis nieuwsbrief.

Natuurlijk. Bekijk via onze corporate website www.acquirepublishing.nl alle merken van Acquire Publishing. Ga naar de website van het betreffende merk om u ook voor dat merk aan te melden voor een gratis nieuwsbrief.

Beide merken richten zich op verduurzaming en dragen daar op hun eigen wijze aan bij. Samengevat kun je zeggen dat Duurzaam Gebouwd is gericht op strategie en beslissers rondom duurzaamheid, vooral binnen vastgoed en de B&U. Terwijl BouwCirculair is gericht op de operationele doorvertaling van duurzaamheidsambities naar de praktijk, nu nog vooral binnen de infra/GWW. Daarmee versterken beide merken elkaar nu al en zijn er diverse kansen om de synergie verder te vergroten. Bijvoorbeeld door de typische, activerende ketenaanpak van BouwCirculair uit te bouwen naar materiaalketens binnen de B&U. Of door de doelgroepen van beide merken meer aan elkaar te verbinden.

Bekijk hier meer informatie over BouwCirculair en kijk hier naar de mogelijkheden om lid te worden van BouwCirculair.

 

Staat uw vraag er niet tussen of heeft u behoefte aan meer informatie?
Neem contact op met Wietse Walinga of Niels van Ommen.

Wietse Walinga
E-mail                   walinga@duurzaamgebouwd.nl 
Mobiel                  06-21-846906

Of Niels van Ommen
E-mail                  nvommen@acquirepublishing.nl
Telefoon               038-4606384
Mobiel                  06-26198156

keyboard_arrow_up