Investeer nu om de kwaliteit van morgen te garanderen

timer3 min
Investeer nu om de kwaliteit van morgen te garanderen

“Als we een kwaliteitsslag willen maken in de openbare ruimte, zodat die toekomstbestendig is en blijft, moeten we juist nú investeren. Linksom of rechtsom,” aldus Chris de Jonge, directeur van JHK Architecten, over zijn sessie tijdens het online Verbindingsfestival op 29 september.

Foto boven: Unielocatie Zuiderpark van het ROC Zadkine, een goed voorbeeld van een geslaagde maaiveldaansluiting. Foto door Jeroen Musch

De Jonge gaat tijdens zijn sessie op het Verbindingsfestival binnen het thema ‘Duurzame Openbare Ruimte’ in op enkele projecten die aantonen hoe je wel (of juist niet) een duurzame openbare ruimte realiseert. “Duurzaam is wellicht een platgetreden woord”, geeft De Jonge toe, “maar het gaat hier niet om technologie zoals zonnepanelen of geothermie. Veel belangrijker is het ruimtelijk ontwerp van de buitenruimte en de verschillende opgaven die daarin meespelen. We moeten heel zuinig omgaan met die ruimte. Dat is echt iets intrinsieks.”

Zorgvuldig ontwerpen

Een duurzame openbare ruimte is volgens de Jonge een toekomstbestendige plek. Dat vergt een extra investering, beaamt De Jonge, maar dan creëer je ook wat. “Een mooi voorbeeld is een van onze projecten, de Parkeergarage Lammermarkt in Leiden”, vertelt De Jonge. “Dertig jaar lang heeft de gemeente gestudeerd hoe ze het parkeren in de binnenstad zo kunnen faciliteren, dat er meer kwaliteit op het maaiveld ontstaat.”

“Er is gekozen voor twee ondergrondse parkeervoorzieningen, met 7 lagen onder de grond op een diepte van 23 meter en een hoge inzet voor de gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde”, vervolgt de architect. Dat vroeg om ‘extreem hoge investeringen’, maar daardoor is op het maaiveld een ‘extreem duurzame openbare ruimte gecreëerd’. “Ze hadden ook de parkeergarage bovengronds kunnen stapelen, maar er is gekozen voor kwaliteit. Er staan geen gebouwen op het maaiveld, want met Leidens Ontzet 2020 moet de kermis erop. In coronatijd is er bovendien de zaterdagmarkt naar verplaatst zodat er voldoende ruimte kan worden gehouden. Een mooi voorbeeld dus van een flexibele, toekomstbestendige openbare ruimte.”

Investeer nu om de kwaliteit van morgen te garanderenUnielocatie Zuiderpark. Foto door Rhalda Jansen

De grens van het maaiveld

Volgens De Jonge zijn deze extra investeringen noodzakelijk voor de toekomstwaarde van de openbare ruimte. Zeker nu gezondheid en leefkwaliteit als nooit tevoren van belang zijn. “Daarom moet je ook kijken naar de verschillende gebouwen die grenzen aan het maaiveld. In die zin is de overgang van openbaar naar privé heel interessant.” Zo verwijst De Jonge naar de herenhuizen op de Amsterdamse grachten: “Daar zit een klein niveauverschil tussen maaiveld en woonkamer, wat je kunt zien als een overgang naar privé. Dat heeft een kwaliteit die we niet moeten vergeten.”

In zijn sessie gaat De Jonge dieper in op vragen als: welke eisen stellen we aan gebouwen die grenzen aan het maaiveld? Hoe gaan we om met overgangszones? Wat voor functies krijgen de plinten? Zijn uitgangspunten komen terug in enkele voorbeelden, waarin hij vooral laat zien dat compacter bouwen, meer stapelen en zuiniger omgaan met het maaiveld waarde creëert voor de openbare ruimte, voor nu, maar ook voor over veertig jaar.

Maar, zegt De Jonge: “Daarvoor móet je wel nu meer investeren, vooral in ontwerpkracht en wellicht ook in middelen. Dat betekent niet dat er marmer op de vloeren moet of enorm veel bomen geplant moeten worden. Het betekent dat een kwaliteitsslag alleen gemaakt kan worden door met een andere bril naar de opgave van nu te kijken; met de bril van de toekomst.”

Meld je aan voor het Verbindingsfestival

Het tweede online Verbindingsfestival vindt plaats op 29 september van 11:30 tot 18:00 uur. Het belooft een dag vol inspirerende verhalen te worden over thema's als Gezonde Gebouwen, Digitale leefomgeving en Duurzame Openbare Ruimte. Wacht niet langer en bemachtig nu een gratis ticket!

Investeer nu om de kwaliteit van morgen te garanderen

Zoek verder binnen deze onderwerpen

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c134 c225 c260 c278
Groei! verbindt parken en groengebieden in Amsterdam Overamstel

Groei! verbindt parken en groengebieden in Amsterdam ...

Met een nieuwbouwproject in Amsterdam Overamstel levert bouwende ontwikkelaar VORM 223 woningen op in een natuurinclusieve, klimaatbestendige en duurzame omgeving.

Lees verder

c21 c134 c169 c225 c259 c265
Scoren met duurzaamheid in Spaanse voetbalcompetitie

Scoren met duurzaamheid in Spaanse voetbalcompetitie

Bedrijven uit de Benelux worden uitgenodigd deel te nemen aan een duurzaamheidschallenge met als doel het verminderen van de milieu-impact en het bevorderen van ...

Lees verder

c21 c134 c135 c225
Klimaatbestendige regels voor nieuwe gebiedsontwikkelingen

Klimaatbestendige regels voor nieuwe gebiedsontwikkelingen

Klimaatverandering zorgt ervoor dat we op een andere manier met water moeten omgaan. Vooral waterschappen hebben daar nadrukkelijk mee te maken, maar zijn slechts ...

Lees verder

c21 c54 c134 c160 c259
Geen stikstofmiljoenen, maar een deltaplan voor de bouw

Geen stikstofmiljoenen, maar een deltaplan voor ...

In Nederland worden problemen in silo’s geplaatst en opgelost met geld. Heel veel geld. De bouwsector heeft een grondstoffenprobleem met als gevolg heel hoge ...

Lees verder

c21 c134 c135 c185 c225
Veel ondertekenaars van convenant verduurzaming woningbouw

Veel ondertekenaars van convenant verduurzaming ...

De provincie Utrecht en de Metropoolregio Amsterdam hebben een convenant opgesteld om nieuwe woningen op een duurzame en toekomstbestendige manier te kunnen bouwen. ...

Lees verder

c21 c134 c225 c259 c278
Congres over natuurinclusief bouwen: inspiratie en oplossingen

Congres over natuurinclusief bouwen: inspiratie ...

Natuurinclusief bouwen zit in de lift. Gelukkig maar, want de klok tikt door. Toch is de praktijk weerbarstig. Tussen droom en daad liggen praktische bezwaren. ...

Lees verder

c21 c134 c160 c185 c225
Samen impact maken voor mens en milieu

Samen impact maken voor mens en milieu

Partijen die werkelijk op circulariteit sturen, creëren waarde voor mens en milieu. Ziedaar de inzet van ontwikkelaar HD Groep, de nieuwe partner van Duurzaam ...

Lees verder

c21 c125 c134 c225 c265
Impulsen voor verduurzaming van bedrijventerreinen

Impulsen voor verduurzaming van bedrijventerreinen

Naast individuele woningeigenaren en ondernemers is het ook voor hele bedrijventerreinen onontkoombaar én op de lange termijn rendabel om de energietransitie ...

Lees verder

c21 c134 c225 c243
Relatie-event Eneco belicht succesfactoren en uitdagingen gebiedsontwikkeling

Relatie-event Eneco belicht succesfactoren en ...

Een succesvolle gebiedsontwikkeling gaat om meer dan alleen een toekomstbestendig energiesysteem dat aan behoeften voor warmte en koude kan voldoen. Lagere woonlasten ...

Lees verder

c21 c134 c225 c268
Hoogste prefab toren ter wereld opgeleverd

Hoogste prefab toren ter wereld opgeleverd

Bij de bouw van de Rotterdamse woontoren De Zalmhaven is zoveel mogelijk rekening gehouden met de omgeving. Mede in het licht van de bouwveiligheid werd daarom ...

Lees verder

c21 c125 c134 c225
Thermisch smart grid maakt verbinding in Linck in de Binck

Thermisch smart grid maakt verbinding in Linck ...

De Haagse Binckhorst, ooit vooral bekend als bedrijventerrein, ondergaat de laatste jaren een enorme transformatie, waardoor ook wonen weer veel interessanter is ...

Lees verder

c21 c125 c134 c225
Woonwijk zoekt partner voor energiesysteem van de toekomst

Woonwijk zoekt partner voor energiesysteem van ...

Op het voormalig defensieterrein Crailo zijn 590 nieuwe woningen en 50.000 m2 bedrijvigheid gepland. Het moet een heel duurzame, energieneutrale wijk worden, inclusief ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up