Zoeken

Expertpanel

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle updates!

'Kies voor all-electric in nieuwbouw en renovatie'

'Kies voor all-electric in nieuwbouw en renovatie'

De bewoners van Groningen worden tot op de dag van vandaag geconfronteerd met een jarenlang beleid voortkomend uit een lineaire economie. We gebruiken de gasbel in Groningen net zo lang als het duurt en verkopen het gas tegen hoge opbrengsten.

Met de opbrengsten uit de gasbel kunnen we de staatsschuld terugbrengen, investeren in wegen of andere grootschalige projecten. Deze investeringen worden niet gedaan in de regio Groningen of om te investeren in duurzame technologie, nee het is gebruikt als een bank van lening voor de natie Nederland. Letterlijk en figuurlijk is “het gas” vervlogen en daarmee de opbrengsten. Er is een ravage achtergelaten in de provincie Groningen.  De overheid wist dat de voorraad eindig was maar nam geen maatregelen.

Nu heeft moeder aarde in Groningen wederom duidelijk gemaakt met een flinke schok dat je de aarde niet kunt blijven uitputten en dat fossiele brandstoffen eindig zijn. De urgentie om naar all-electric nieuwbouw en renovatie te gaan begint door te dringen bij de beleidsmakers, woningcorporaties, bouwers en bewoners.  De urgentie is zo hoog dat we een tweezijdige strategie moeten volgen; enerzijds met de huidige technologie en oplossingen overgaan tot all electric woningbouw en dit concept continue optimaliseren en anderzijds voor de lange termijn kijken naar de oplossingen met Smart Grids. Immers is de uitdaging de opslag van energie en het managen van de energiestromen.

2015

Vanuit de overheid zijn en worden er allerlei maatregelen genomen zoals het project de stroomversnelling welke als doel heeft 4,5 miljoen woningen naar nul-op-de-meter te brengen.  In Groningen zijn er inmiddels al pilot projecten gerealiseerd van all-electric woningen, zoals bijvoorbeeld het wooncomplex Hoendiep. Daarnaast hebben acht woningcorporaties afgesproken  met de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM), het Centrum Veilig Wonen (CV) en de overheid in het aardbevingsgebied 1650 huurwoningen te versterken en op te waarderen naar nul-op-de-meter. 

Dit is een circulaire oplossing. Het opwekken van de benodigde energie gebeurt met zonnepanelen en in combinatie met een luchtwaterpomp wordt gebruikt gemaakt van de natuurlijke bronnen: zon en lucht.  Dit is een eerste positieve aanzet. Echter om dit proces te versnellen dient vanaf nu alle nieuwbouw woningen zonder gasaansluiting te worden uitgevoerd. Vanzelfsprekend moet hier wel rekening gehouden worden dat er een eerlijk speelveld blijft met de bestaande woningbouw. Daarnaast het stimuleren van particulieren. Een beloning voor particulieren wanneer ze een bestaand huis kopen of verkopen en deze all-electric wordt gemaakt.  Financiële oplossingen zoals de opbrengsten van geen energierekening gebruiken voor je hypotheek en vermindering van de hypotheek rente. De overheid heeft hier een belangrijke rol om dit mogelijk te maken middels vereenvoudigde procedures van vergunningen en meer.

De toekomst – Smart Grid 

Stimuleer en investeer nu in innovatie en samenwerking met de markt, onderwijs en wetenschap naar een Smart Grid netwerk. Een slim netwerk dat autonoom monitort en stuurt. Huizen worden energiecentrales welke zelfvoorzienend zijn inclusief mobiliteit. Echter zullen deze micro centrales soms teveel energie af geven of soms zelf te weinig opwekken. Deze energiestromen dienen daarom slim te worden gemanaged. 

10-punten actieprogramma voor duurzaam Groningen

Deze expertpost werd gepubliceerd in het 10-punten expertplan voor duurzaam Groningen, een boek vol visies van koplopers in de markt. Het boek is gratis te downloaden.

Foto en expertvisie: Babette van Loon, Alklima

 

  |  4 reactiespermalink

Meer artikelen van deze auteur

Reacties

 • In het artikel staat "...in combinatie met een luchtwaterpomp...". Wordt hier niet bedoeld een lucht-lucht warmtepomp of lucht-water warmtepomp?

  Marc Bezem  |  vrijdag 4 december 2015 @ 07:12 uur

 • All-electric: ja. Of dit per definitie met een warmtepomp moet is nog de vraag. De toekomstige beste (seizoens)opslag van energie gaat de sturende factor zijn voor overige keuzes. Wordt dat elektrisch of thermisch of een combinatie?

  Ronald Schilt  |  vrijdag 4 december 2015 @ 08:01 uur

 • Ik wordt helemaal ziek van die push op warmtepompen. Ze zijn veel te duur, misschien wel mede door de gelijkwaardigheidsverklaringen die nodig zijn voor de energielabel-bepaling. Het is daarom financieel niet verstandig om nu al over te stappen naar all-electric. Het lijkt me beter om eerst te wachten op betaalbare technologieën om elektriciteit in huis op te slaan. Misschien over 5 jaar, als de salderingsregeling misschien ook wordt afgebouwd of ineens gaat verdwijnen?

  Roelof Geerts  |  vrijdag 4 december 2015 @ 09:24 uur

 • All-electric: ook als er (rest)warmte beschikbaar is? (Bijvoorbeeld uit diepe geothermie)

  Tony Schoen  |  vrijdag 4 december 2015 @ 09:26 uur

Reactie plaatsen

  Houd mij op de hoogte van nieuwe reacties

Terug naar boven