Seminar Data & Digitalisering

Toelichting

Slim omgaan met data en digitalisering maken bouwen en beheren efficiënter, veiliger en duurzamer. We snappen allemaal het nut en toch worstelen veel partijen met de implementatie. Tijdens dit seminar belichten we meerdere invalshoeken van deze uitdaging. We laten zien hoe er sectorbreed wordt gewerkt aan digitalisering. We lichten toe hoe data en digitalisering helpen om duurzame doelen (sneller) te realiseren en belichten dat het implementeren van digitalisering een veranderopgave is. Ook krijg je een aansprekende casus te zien: een woningcorporatie met een grote woningvoorraad laat zien hoe je de enorme opgave van digitalisering in de praktijk aanpakt en wat de bijbehorende business/value case is. Tot slot verassen we je tijdens het programma met twee leuke intermezzo’s.

Organisatie

Dit seminar wordt georganiseerd in samenwerking tussen BIM Loket en Duurzaam Gebouwd.

Doelgroep

Dit seminar is interessant voor iedereen die een rol speelt bij slim databeheer en de digitalisering binnen de bouw-, vastgoed- en/of infrasector. Dan wel als eigenaar, verhuurder of beheerder van gebouwen en/of infrastructuur, zowel (semi-) publiek (woningcorporaties) als privaat. Dan wel als aannemer, adviseur, installateur, leverancier of (andere) dienstverlener.

Als jij je aanmeldt voor dit side event heb je ook direct gratis toegang tot Building Holland. Een week voorafgaand aan het event krijg je een badge via Building Holland.

Gratis deelname: schrijf nu in

Tijd Programmaonderdeel
09:30 uur Ontvangst met koffie en thee
10:00 uur Welkom door dagvoorzitter Niels van Ommen
Niels van Ommen (Duurzaam Gebouwd)
10:05 uur keyboard_arrow_downAgenda voor digitalisering in de bouw
Jacqueline Meerkerk (BIM Loket)
Het BIM Loket werkt aan een veilige, duurzame gebouwde omgeving op basis van een open informatiespeelveld. Deze stichting zonder winstoogmerk heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een “clubhuis” van, voor en door de sector rond digitalisering in de bouw. Met steun vanuit de DigiDeal Gebouwde Omgeving werkt het BIM Loket nu aan de transitie van centraal informatie- en regiepunt voor open standaarden, naar netwerkaanjager van digitale samenwerking en vernieuwing. Hoe gaat het BIM Loket dit de komende jaren invullen? Wat kunnen partijen in de bouw daarmee? En hoe gaat dat de sector als geheel helpen? Op die vragen krijgt u antwoord tijdens deze presentatie.
10:25 uur keyboard_arrow_downIntermezzo: Lancering DigiDare Award 2020
De DigiDare Award is bedoeld voor personen en organisaties die zich inzetten voor cultuurverandering op het gebied van digitalisering. De Award is een samenwerking tussen het BIM Loket en Duurzaam Gebouwd en wordt toegekend aan de partij die de grootste stappen heeft gemaakt én dit op originele manier weet te pitchen. Tijdens dit seminar krijg je een korte uitleg en wordt de inschrijving weer geopend!
10:30 uur keyboard_arrow_downDigitalisering en duurzaamheid
Dat data en digitalisering een steeds grotere rol spelen in het bouwproces, is evident. Maar het zijn geen doelen op zich. Vaak zijn ze een middel om het bouwproces én het resultaat daarvan meer efficiënt en veiliger te maken. Maar steeds vaker wordt ook de link gemaakt met duurzaamheid: door slim datagebruik en digitalisering van processen kun je stappen maken, bijvoorbeeld op het gebied van circulariteit en de energietransitie. Maar hoe werkt dat dan en zijn daar al voorbeelden van? Wat zijn hierin de trends en hoe kan jouw organisatie hiermee aan de slag? DWA / Schneider presenteert een overzicht van de laatste ontwikkelingen en duidt de potentie hiervan.
11:00 uur Korte Koffiepauze
11:30 uur keyboard_arrow_downIntermezzo: BIM en cultuuromslag
Wouter Ackermans, Arjan Snijder
De DigiDare Award 2019 werd gewonnen door UBA Bouw. Het bedrijf uit Uithoorn liet zien hoe intern de cultuuromslag werd gemaakt voor het werken met BIM. De no-nonsense aanpak werd samengevat in een briljante pitch en dat overtuigde een volle zaal met 250 deelnemers aan de BIM Loket D-Day om UBA Bouw, uit een totaal van 18 inzendingen, tot winnaar uit te roepen van de DigiDare Award. Tijdens dit seminar kun jij de briljante pitch van UBA Bouw met eigen ogen aanschouwen.
11:35 uur keyboard_arrow_downDe mens en de organisatie
Wouter Ackermans (UBA Bouw)
De slag maken naar digitaal werken is geen kwestie van even wat software inkopen en klaar. Het is ook een veranderopgave. Voor je eigen personeel en organisatie maar ook voor de ketenpartners waar je mee samenwerkt. Nu kun die veranderopgave heel groot maken maar je zult deze plat moeten slaan om digitaal werken daadwerkelijk te implementeren. Hoe doe je dat? En draait die veranderopgave specifiek om digitaal werken of is het zaak om je organisatie in zijn algemeenheid flexibel, wendbaar en veerkrachtig te maken? Want na de digitalisering staat de volgende verandering al weer voor de deur. UBA Bouw licht toe hoe het omgaat met dit soort uitdagingen.
12:00 uur Data en digitalisering als value case
Wouter Kolbeek, Casper Hofstee
12:30 uur Einde

Gratis deelname: schrijf nu in

Je gegevens
Contactgegevens
Adresgegevens
incl. toevoegingen
Bijzonderheden
Overige gegevens
Akkoord
keyboard_arrow_up