Actievoorwaarden #Smaakvol

Algemeen
- Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie: #smaakvol van Duurzaam Gebouwd.
- Deze actie loopt van 12-09-17 t/m 12-10-17. Deelnemers die buiten deze vastgestelde datum deelnemen aan de actie worden automatisch uitgesloten.
- De prijs wordt uitsluitend toegekend aan de prijswinnaar, is niet overdraagbaar en kan niet worden ingeruild voor contant geld. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
- Door deel te nemen aan deze actie gaat u akkoord met de actievoorwaarden.

Deelname
- Alleen partners van Duurzaam Gebouwd kunnen deelnamen aan deze actie.
- Door deel te nemen aan de actie verklaren deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van de actievoorwaarden zoals in dit document beschreven.
- Deelname aan deze actie is online via social media en e-mail en geschiedt geheel kosteloos.
- Medewerkers van Duurzaam Gebouwd worden uitgesloten voor deelname aan deze actie.

Online
- Deze actie is op geen enkele wijze gesponsord, goedgekeurd, ondersteund of in samenwerking met Facebook, Twitter of LinkedIn.

Aansprakelijkheid
- Duurzaam Gebouwd sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met, deelname aan deze actie.
- Deelname geschiedt voor eigen risico van de deelnemer. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van de foto(‘s) en andere gegevens.

keyboard_arrow_up