Zoeken

Expertpanel

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle updates!

Pragmatische aanpak realistisch verduurzamen woningcorporatie

Pragmatische aanpak realistisch verduurzamen woningcorporatie

“Hoe geef ik duurzaamheid een vaste plek in mijn woningcorporatie” is een vraag die het Zuid-Hollandse Woonbron zich stelde. De corporatie werkt niet alleen aan verduurzaming van de woningvoorraad, maar koppelt het thema ook aan de onderhoudsagenda.

Deze koppeling gaat gepaard met een pragmatische aanpak: betaalbare, effectieve maatregelen nemen op natuurlijke momenten. Om dit goed te verankeren heeft de organisatie een nieuw duurzaamheidsprogramma opgesteld. Eerder gaf men samen met Search Ingenieursbureau inspiratiesessies om het realistisch verduurzamen op de kaart te zetten.

Duurzaamheid is geen nieuw thema voor Woonbron; vanuit diverse samenwerkingsverbanden wordt al in de praktijk vormgegeven aan de ambities. “Ons beleid is ingericht op duurzaamheid”, vertelt Karin Schrederhof, directeur Woonbron Delfshaven.

“De volgende stap is dan om het thema een plaats te geven in de reguliere organisatie. Oók op tactisch en operationeel niveau. Een van de vragen is: hoe koppel je duurzaamheid aan onderhoud? In een corporatie gaat het om een veelheid van woningen en schijven in het proces. Dat moet je goed regelen. Het is duidelijk wat wij willen, maar het moet ook goed in het operationele proces verankerd zijn.”

Benutten
Mark Bal is bij Woonbron verantwoordelijk voor de uitbouw van het thema. Hij ziet de onderhoudsagenda als een aanknopingspunt om duurzaamheid aan te sluiten bij het reguliere onderhoud en beheer van de vastgoedportefeuille. Dat zijn de momenten waarop je duurzame maatregelen kunt nemen. ‘Waar het vooral om gaat is dat je natuurlijke momenten benut. Dat betekent dat je het vastgoedbeheer daar slim op moet organiseren. Vanuit die gedachte willen we de Meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) aanpakken en zo veel mogelijk verduurzamen.’   

Reorganisatie: obstakel of kans?
Tegelijk met de wens om de kansen rondom verduurzaming te optimaliseren, bevindt Woonbron zich in een reorganisatie. “Van zeven vestigingen gaan wij naar vijf regio’s. Verder wordt in de toekomstige matrixorganisatie het onderhoud centraal aangestuurd”, legt Mark Bal uit. “Wij kennen geen specifieke duurzaamheidsambassadeurs meer; het onderwerp moet in de haarvaten van de organisatie opgenomen worden.”

Betaalbaar en verhuurbaar
“Dat vraagt om een goede uitwisseling van kennis. Bij welke maatregelen kun je duurzaamheid toepassen? Welke maatregelen leveren het meeste op? En welke maatregelen zijn in een andere regio wel en niet succesvol gebleken? Binnen de beperkte speelruimte wil je uiteindelijk het meest effectieve doen voor huurder en corporatie. Om te kunnen voorzien in betaalbare, goede en comfortabele woningen,” vervolgt Mark Bal.

Disciplines samenbrengen
Samen met Search zocht Woonbron naar een manier om dit vorm te geven. Afgelopen zomer startten vier groepen medewerkers met een inspiratiesessie over duurzaamheid. Aan tafel zaten ‘techniek’en ‘mens’. Zowel de medewerkers die met de onderhoudstechnische kant bezig zijn, als collega’s die veel contact met onze bewoners hebben.

Juist die wisselwerking bleek interessant. Michel Baars, bedrijfsdirecteur van Search Ingenieursbureau: "Verduurzaming is geen project, maar onderdeel van de manier van denken van een organisatie. Hoe geef je hier binnen de corporatie structureel invulling aan? Door een brede groep professionals aan de slag te laten gaan, benader je het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken en realiseer je draagvlak in de organisatie."

Volgende stap: plannen
Hoewel de deelnemers enthousiast waren, maakt één zwaluw nog geen zomer: duurzaamheid moet vast onderdeel van het werk- en denkproces worden. Het vastleggen en toegankelijk maken van kennis is een volgende stap. “Onze volgende opgave ligt in het daadwerkelijk inpassen van duurzame maatregelen in de onderhoudsplannen. En om eventuele barrières voor de realisatie weg te nemen”, besluit Schrederhof.

Juist nu
Middenin een reorganisatie inzetten op verduurzaming klinkt als een gewaagde opgave. Woonbron draaide het om: de wens om duurzaamheid te integreren was er al langer, tegelijk vraagt de reorganisatie om centraler te werken en met minder FTE’s de prestaties in stand te houden. Het blijkt een uitgelezen kans om juist nu duurzaamheid te integreren in de organisatie. Over natuurlijke momenten gesproken…

 

  |  0 reactiespermalink

Reactie plaatsen

  Houd mij op de hoogte van nieuwe reacties

Terug naar boven