Anneke Augustinus

Anneke Augustinus

Zelfstandig Zorgadviseur

Linkedin   

 

Persoonlijk profiel Persoonlijk profiel

De rode draad in de carrière van Anneke Augustinus is zorg en meer specifiek ouderenzorg.

“Ik sta voor zorg waarbij het leven centraal staat, waaruit gehandeld wordt vanuit een wederzijds zien en gezien worden en we het lef hebben nieuwe ervaringen op te doen en onbekende terreinen te betreden. Waarin de mens centraal staat en niet de regels en “we” niet staat voor de overheid maar voor de maatschappij en samenleving in zijn geheel. Ouderenzorg is tenslotte een zorg van en voor ons allemaal met daarbij focus op zowel de huidige als toekomstige klant en diens netwerk. En waarbij we de zakelijke kant inzetten om menswaardige zorg te realiseren. In één woord te beschrijven als “Intouchable” zorg.”

Anneke Augustinus heeft een diversiteit aan praktijk-, beleids-, management- en toezichthoudende ervaring op zowel lokaal, regionaal, nationaal en sporadisch ook internationaal niveau. Kennis van: zorgsysteem, kwaliteit en financiering van zorg, klantvraag, zorginkoop, samenwerking gemeenten, specifieke verstrekkingen (verpleeghuis- en gehandicaptenzorg, wijkverpleging, herstel- en geriatrische revalidatiezorg). 

Verder lezen
 

Contactinformatie Contactinformatie

Naar het overzicht »

keyboard_arrow_up