Max Drath

Max Drath

 

Persoonlijk profiel Persoonlijk profiel

Met een achtergrond als duurzaam en ecologisch architect, stedenbouwkundige (1998 & 2011) en bouwbioloog (2016) verbindt Max binnen Aveco de Bondt Duurzaamheid sinds 2018 duurzaam en circulair bouwen met biobased en gezond bouwen. Als Duits opgeleid architect is hij een generalist op het gebied van bouwtechniek en tot een bepaald niveau thuis in alle bouwdisciplines waardoor hij een bijzondere verbindingskracht heeft om duurzaamheid integraal te adviseren. Voor hem is circulariteit om duurzaamheid in kringlopen te bedenken en hier alle deelgebieden van duurzaam bouwen met elkaar te verbinden. Zijn specialisme in duurzaam en circulair bouwen geeft hem de mogelijkheid dit makkelijk te vertalen naar een praktisch en uitvoerbaar hoogwaardig detailniveau voor de bouw. De bouwbioloog voegt het gezondheidsaspect toe aan alle deelgebieden van duurzaam bouwen. Binnen Aveco adviseert Max directies van aannemers, architecten, bouwteams en projectontwikkelaars om door inzet van kennis het hoogste kwalitatieve niveau te bereiken en kwantitatief te onderbouwen. Hier zijn leidende projecten op het gebied van biobased en dampopen bouwen en renoveren van de grond gekomen en zijn meerdere huidige paviljoenen op de Floriade mede door zijn advieswerk ontstaan. Deze unieke verbinding tussen een generalist en een specialist zet hij altijd weer sterk in voor zijn eigen maar ook voor de missie van Aveco de Bondt op het gebied van duurzaam bouwen!

Verder lezen
 

Contactinformatie Contactinformatie

Naar het overzicht »

keyboard_arrow_up