Rutger Buch & Gertjan de Werk

Rutger Buch & Gertjan de Werk

 

Persoonlijk profiel Persoonlijk profiel

Rutger Buch

Rutger Buch heeft bedrijfskunde gestudeerd. Opgeleid in het efficiënt en effectief inrichten van de interne organisatie. Na zijn studie heeft hij deze kennis juist extern willen toepassen en willen door ontwikkelen. Maatschappelijke vraagstukken van vandaag vragen juist om een goede samenwerking tussen partijen en in de keten. En gaan er vanuit dat het intern op orde is. In 2006 is Rutger betrokken geraakt bij het bottom-up initiatief ‘Cirkelstad’. Met aan hem de vraag de samenwerking tussen de op dat moment vier partijen verder vorm te geven. Anno 2023 is Cirkelstad uitgegroeid tot een coöperatie met 300 partners, initiateren zij verschillende nationale programma’s en zijn ze gesprekspartner voor het rijk wanneer het gaat over beleidsvorming voor circulair en inclusief bouwen.

Gertjan de Werk 

Gertjan heeft als missie om van de bouwsector de grootste aanjager van een circulaire economie te maken. Met de miljarden die komende jaren in de grote verbouwing van Nederland gestopt worden door Binnenlandse Zaken krijgt de bouwsector een enorme kans om Nederland koploper te maken op het gebied van CO2-negatief, stikstofarm en materiaalneutraal bouwen.  Daarvoor moeten we de grenzen van onze planeet centraal stellen en actief afscheid durven nemen van ‘hoe we het altijd hebben gedaan’. Dat kan niet van vandaag op morgen, maar daar moeten we wel vandaag mee beginnen. Marktpartijen weten waar hun grootste milieu-impact zit, pak die als eerste aan met je ketenpartners. Overheden moeten snel de spelregels van het spel veranderen en heel duidelijk maken: gezondheid en geluk staat vanaf nu centraal in beleid. Welzijn in plaats van welvaart. Als het daar niet aan bijdraagt, dan moet het dus anders. Dat betekent misschien ook wel: uitstoot- en materiaalbudgetten voor elk project. Maar het betekent zeker een gezamenlijke taal voor alle partijen in de bouw: Het Nieuwe Normaal. 4 thema’s, 9 KPI’s. Circulair bouwen is uit te drukken in grootheden en eenheden waarmee je alle collega’s en ketenpartners heel actief kunt meenemen in nulmetingen, benchmarks en ambities.

Circulair bouwen kan allang. Er is geen excuus meer om het niet te doen. De koplopers van Cirkelstad leveren de bewijslast die keihard nodig is voor de overheden uit de City Deal om het goede beleid te maken zodat bouwen binnen de grenzen van de planeet de standaard wordt in plaats van de uitzondering. We pakken samen de kip-ei problemen aan, gaan op zoek naar een passende rol voor elke partij in de keten en helpen iedereen ook om die rol te pakken met kennis, expertise, tools en een telefoonnummer dat je altijd kunt bellen als je serieus aan de slag wilt.  Gertjan helpt om inhoud centraal te stellen en een logische verbinding te maken tussen strategie, tactiek en operatie. Zo worden processen weer dienend aan de inhoud in plaats van een doel op zich en zijn de grenzen van de planeet een drijfveer voor innovatie en creativiteit. Integraal op ambities sturen is helemaal niet moeilijk, je moet het alleen wel doen. En als je het doet, betaalt het zich dik uit: je bindt de goede mensen aan je organisatie, je verzekert je marktpositie en je kunt je kinderen en kleinkinderen vertellen wat je allemaal hebt gedaan om hun toekomst (zo mooi) mogelijk te maken.

Verder lezen
 

Contactinformatie Contactinformatie

Naar het overzicht »

keyboard_arrow_up