Lid Raad van Commissarissen

Lid Raad van Commissarissen

Over Waterweg Wonen
Waterweg Wonen is een woningcorporatie in Vlaardingen die ongeveer 11.000 woningen, winkelpanden en bedrijfsruimten verhuurt. Vlaardingen maakt onderdeel uit van de grootstedelijke regio Rotterdam. Bij Waterweg Wonen werken wij met KOMPASSIE samen aan woongeluk in Vlaardingen. We willen dat de bewoners van onze ruim 11.000 sociale huurwoningen zich geen zorgen hoeven te maken over wonen. Door te zorgen voor goede, betaalbare woningen. En mee te werken aan buurten waar iedereen er mag zijn en mensen - met al hun verschillen - prettig samenleven. Wij hebben extra oog voor hen die - om wat voor reden dan ook - meer tijdelijke ondersteuning nodig hebben.

We zien steeds vaker dat vragen van bewoners niet ophouden bij het wonen. Alleen in goede onderlinge verbinding met bewoners zelf en andere organisaties lukt het dan om tot passende antwoorden te komen. Wij kiezen er daarom voor te gaan werken vanuit een netwerk, waarin wij één van de partners zijn rondom onze klant. Wij pakken de komende periode een actieve, mobiliserende rol als het gaat om het tot stand brengen en uitvoeren van een gezamenlijke maatschappelijke agenda en van een netwerk dat het duurzaam doet. Meer over onze ambities en onze drijfveren kan je lezen in ons bedrijfsplan 'Kompassie 2020 - 2023' .

Onze Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (RvC) van Waterweg Wonen heeft een toezichthoudende en adviserende functie naar de directeur-bestuurder. De Raad verricht haar werkzaamheden vanuit een grote betrokkenheid bij Vlaardingen en de regio. De leefbaarheid en de toekomst van Vlaardingen is de toetssteen voor het handelen. Daarbij past een hoog ambitieniveau van de organisatie. De Raad heeft op dit moment zes leden en komt ongeveer zevenmaal per jaar bijeen en zoveel vaker als de toezichthoudende en adviserende taak noodzakelijk maakt.

De RvC kent een drietal commissies:

  • De Auditcommissie
  • De Renumeratiecommissie
  • De Commissie Maatschappelijke Innovatie


Twee leden van de RvC zijn lid van de Commissie Maatschappelijke Innovatie (CMI). Deze commissie is belast met het toezicht op de invulling van MVO, participatie, leefbaarheid, maatschappelijke innovatie en mogelijke disruptieve gevolgen. Een uitgebreide profielschets van onze Raad van Commissarissen vind je via deze link.

Als gevolg van het aflopen van een tweede termijn vertrekt per 1 januari 2021 een lid van de Raad van Commissarissen, tevens lid van de Commissie Maatschappelijk Innovatie.

Profiel
Voor deze rol komen wij graag in contact met kandidaten die beschikken over:

  • een achtergrond op het vlak van technologische en maatschappelijke vernieuwingen;
  • kennisvan (digitale) trends in beheer en onderhoud van vastgoed, de bijdrage van data-analyse bij de ontwikkeling van leefbaarheid en verduurzaming van wijken evenals 'smart cities' en van de technologische mogelijkheden op het vlak van domotica. Daarbij heb je de toegevoegde waarde voor de huurder altijd nadrukkelijk op je netvlies staan. Vernieuwing is voor jou een middel om beter aan de doelstelling van Waterweg Wonen te kunnen voldoen;
  • een pre is een achtergrond met maatschappelijke vernieuwing, zoals burgerparticipatie, huurdersbelangen, etc. Je loopt warm voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, kunt bezield raken en anderen ook gemakkelijk inspireren;
  • ervaring op het vlak van governance is niet noodzakelijk, zolang je wel het voornemen hebt om je hierin te bekwamen;
  • voldoende tijd beschikbaar voor deze rol;
  • idealiter kom je uit de regio Rijnmond.


Procedure
Waterweg Wonen laat zich in deze procedure ondersteunen door executive search bureau Colourful People.

Nadere informatie over de vacature is te verkrijgen bij Melek Usta. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 06-20424347 of via e-mailadres m.usta@colourfulpeople.nl.

Reacties op de vacature ontvangen wij graag uiterlijk 13 juli 2020 via het online sollicitatieformulier. De eerste gespreksronde met kandidaten zal zijn op 30 september vanaf 14.00 uur. De tweede gespreksronde zal zijn op donderdag 8 oktober vanaf 15.00 uur.

Solliciteren

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

keyboard_arrow_up