Van Gas Los

Van Gas Los

De kreet ‘Van Gas Los’ lijkt steeds meer ingeburgerd te raken. Vooral bij nieuwbouwprojecten is het inmiddels een no-brainer geworden. Bij bestaande woningen gaat het een stuk langzamer. Bedrijven die stevig verankerd zijn in gastechnologie proberen op vele manier duidelijk te maken dat het daarom helemaal niet zo slim is om over te schakelen naar duurzame warmte of all-electric concepten. 

We zullen echter wijk voor wijk moeten bekijken welk transitiepad het beste past. Soms betekent het dat er nog heel bewust wordt gekozen voor het handhaven van gasinfrastructuur de komende 15-20 jaar. Dat zijn de plekken waar hybride gasketels ingezet kunnen worden om de CO2-uitstoot met zo’n 20% te verlagen. Op andere plekken sluiten we aan op echte duurzame warmtenetten en op weer andere plekken zal all-electric de boventoon voeren. Wellicht zullen problematische gebieden of gebouwen afhankelijk zijn van duur en schaars groen gas.

Vooral die laatste ontwikkeling wordt door de gaslobby gebruikt als argument om de ‘Van Gas Los’-beweging af te doen als dom en gevaarlijk. Volgens hen beschikken we over een tijdje over plenty groen gas. Vaak moeten vooral de all-electric concepten het dan ontgelden. Daarbij wordt steevast gesteld dat energiezuinige woningen met zonnepanelen in de zomer energie opwekken en dat in de winter gebruik wordt gemaakt van niet-duurzame kolenstroom. Aanvullend wordt vaak gesteld dat groen gas juist die kloof tussen zomer en winter kan overbruggen.

Bekijk de afbeelding op volledige grootte

9 keer de capaciteit

Nederlandse huizen gebruiken ongeveer 300 petajoule energie in gasvorm. Om die hoeveelheid gas groen te kunnen produceren is 9 keer de tot 2025 geplande windcapaciteit op zee nodig. Stel dat al die woningen all-electric worden (dat is natuurlijk niet zo, ik vermoed dat zo’n 60% van de woningen die kant op gaan). Stel vervolgens dat deze woningen zo’n 50% van hun energievraag reduceren met besparingsmaatregelen en dat we de rest van de warmtevraag invullen met een warmtepomp. De warmtevraag van de woningvoorraad wordt dan teruggebracht naar zo’n 40 petajoules in de vorm van elektriciteit. Zestig procent daarvan is slechts de helft van die geplande wind- (lees winter-) capaciteit. Seizoensopslag is natuurlijk helemaal niet nodig want het waait immers het hardst in de winter zoals onderstaand plaatje vanuit de Duitse situatie schetst. Er is wel 24-uurs opslag nodig en slimme sturing van de elektriciteitsnetten zodat de ingevoede duurzame energie zo gebalanceerd mogelijk verdeeld kan worden. Daar werken we hard aan.

De hoeveelheid duurzame energie uit zon is op dit moment nog vele malen kleiner dan de hoeveelheid duurzame energie uit wind. Voor zon moeten we het vooral hebben van kleinschalige decentrale en particuliere installaties. Het is vanuit dat perspectief uitermate belangrijk dat die all-electric woningen overcapaciteit aan het net leveren in de zomer. Daarmee wordt juist veel CO2-uitstoot van vervuilende kolencentrales voorkomen. 

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c41 c184 c225 c243
22 miljoen voor Groningse warmtetransitie

22 miljoen voor Groningse warmtetransitie

Het Nationaal Groeifonds stelt 22 miljoen euro beschikbaar voor de Groningse warmtetransitie. Met het fonds worden 5000 huizen en gebouwen in de noordelijke wijken ...

Lees verder

c21 c41 c184 c225 c243 c283
Aardgasvrij dankzij programmatische aanpak ‘Plan Arthur’

Aardgasvrij dankzij programmatische aanpak ‘Plan ...

De klok tikt door om de vastgoedvoorraad aardgasvrij te maken. Om grote stappen te zetten naar duurzame wijken, zonder gebruik van fossiele brandstoffen en uitstoot ...

Lees verder

c184 c194 c223 c243 c265
Whitepaper: AB Sales & Trade | Met doorstromers vaart maken in de energietransitie

Whitepaper: AB Sales & Trade | Met doorstromers ...

De energietransitie wordt vaak als complex en kostbaar gezien. Om bestaand vastgoed van het gas af te halen, moeten er flinke veranderingen plaatsvinden aan de ...
c21 c184 c225 c243 c265
Kennisoverdracht essentieel voor opschaling warmtepompen

Kennisoverdracht essentieel voor opschaling ...

Vanaf 2026 is het noodzakelijk, als je cv-ketel het begeeft, om een duurzamer alternatief aan te schaffen. De aanschaf van een warmtepomp komt dan in beeld. Kennen ...

Lees verder

c21 c184 c225 c265
Vele duizenden woningen versneld van het aardgas af

Vele duizenden woningen versneld van het aardgas ...

In de Groningse wijken Selwerd, Vinkhuizen en Paddepoel worden vijfduizend woningen versneld van het aardgas afgehaald. Dankzij ondersteuning van het Nationaal ...

Lees verder

c21 c184 c225 c295
Dag tegen gas: help Oekraïne en het klimaat en geef tegengas

Dag tegen gas: help Oekraïne en het klimaat ...

Om de Russische invasie van Oekraïne financieel en moreel tegen te werken, hebben experts op het gebied van de energietransitie hun krachten gebundeld met ...

Lees verder

c21 c184 c225 c243
Lokaal snoeihout zorgt voor verwarming gasloze wijk Lelystad

Lokaal snoeihout zorgt voor verwarming gasloze ...

Met de warmte uit een biomassacentrale op een steenworp afstand van de Warande-wijk kunnen 1500 woningen en een bedrijf in Lelystad van warmte worden voorzien. ...

Lees verder

c21 c184 c225 c243 c245
Save the date: Nationaal Gezonde Scholen Congres

Save the date: Nationaal Gezonde Scholen Congres

Je bent schoolbestuurder, beleidsadviseur of ontwerper en je bent dagelijks bezig scholen optimaal in te richten voor het lerende kind. Elke dag probeer je de school ...

Lees verder

c21 c184 c225 c243
Wat kunnen we leren van de aardgastransitie uit de jaren 60?

Wat kunnen we leren van de aardgastransitie ...

Met een indrukwekkende propagandacampagne, duizenden kilometers leidingwerk en miljoenen apparaten die werden vervangen, biedt de aardgastransitie uit de jaren ...

Lees verder

c21 c184 c225 c237 c243
Utrecht aan de slag met Buurt Bouwdoos Warmtetransitie

Utrecht aan de slag met Buurt Bouwdoos Warmtetransitie

“De Buurt Bouwdoos Warmtetransitie is een heel mooi concept dat we graag in heel Nederland  benut willen zien. Dit kan echt héél nuttig ...

Lees verder

c21 c184 c225 c243
Nieuwe City Deal verbindt energietransitie aan leefbaarheid

Nieuwe City Deal verbindt energietransitie aan ...

Het vinden van slimme koppelingen tussen de energietransitie en het verbeteren van de leefbaarheid en de kansen voor bewoners in kwetsbare wijken. Dat is het doel ...

Lees verder

c21 c160 c184 c225 c263
Eeuwenoud provinciehuis Groningen van het gas af

Eeuwenoud provinciehuis Groningen van het gas ...

Groningen draaide afgelopen zomer definitief de gaskraan dicht. Althans, de toevoer van aardgas naar het provinciehuis. Hoe doe je dat, het gasloos maken van een ...

Lees verder

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up