Zoeken

Expertpanel

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle updates!

Betonsector zet in op vergroening

Betonsector zet in op vergroening

De betonketen heeft dinsdag 9 februari een flinke stap gezet op weg naar vergroening van de sector. Topmannen van ruim 60 bedrijven en relevante stakeholders, vertegenwoordigers op directieniveau van 3 ministeries, SER, VNO-NCW en MVO Nederland hebben tijdens een ontbijtsessie unaniem de intentie uitgesproken zich actief in te zetten voor duurzaam beton.

De sector streeft naar een CO2-reductie van 0,5 tot 0,7 miljoen ton per jaar, oftewel 30% van de CO2-footprint van de totale Nederlandse betonproductie. Dit is (uitgedrukt in CO2) circa 5 procent van de nationale doelstelling uit het Energieakkoord.

Zwaargewicht

Beton is een zwaargewicht als we kijken naar de plek die het inneemt in het bouwproces.  Het is het meest gebruikte bouwmateriaal ter wereld en zonder beton is bijvoorbeeld hoogbouw ondenkbaar.  Door de lange levensduur is al sprake van een zekere duurzaamheid,  bij productie, maar ook bij hergebruik en sloop zijn er nog voldoende mogelijkheden voor een verdere verduurzaming. Beton wordt 100% hergebruikt en er is dus geen afval. Daarnaast is er een trend gaande dat we met minder beton slimmer kunnen bouwen.

 “Dit initiatief is bijzonder, omdat het hier om de gehele keten gaat”, zegt Harry Hofman, MVO manager bij Strukton en voorzitter van de projectgroep. “Als je in de keten kijkt, dan zijn er veel partijen met tegengestelde belangen. De grintleverancier heeft heel andere belangen dat de verwerker van het betonafval dat onder het wegdek terecht komt. Toch zien al deze partijen het belang van verduurzaming. CO2-reductie, circulariteit, biodiversiteit en sociale aspecten zijn allemaal speerpunten die we de komende maanden gaan uitwerken.”

Grondstofakkoord

De centrale plek die beton inneemt in het bouwproces was ongetwijfeld ook reden voor Tjerk Wagenaar, directeur bij Natuur & Milieu om aanwezig te zijn bij de ontbijtsessie. “Ik hoop dat dit de opstap is naar een nationaal grondstofakkoord, waarin alle sectoren zich uitspreken voor verduurzaming. Beton en cement zijn in mijn ogen een deel van de oplossing om aan de Europese milieudoeleinden te voldoen. Ik denk dat zo’n grondstofakkoord er in de tweede helft van 2017 kan liggen”, zegt Wagenaar die de betonsector daarmee uitdaagde het voortouw te nemen.

Kennisbundeling

Ook Stefan van Uffelen, programmamanager MVO netwerk Beton bij MVO Nederland  is enthousiast over de intentie die de partijen hebben uitgesproken. “Ik ben met name enthousiast omdat de diversiteit zo groot is. Niet alleen het bedrijfsleven, maar ook overheden en maatschappelijke organisaties hebben zich uitgesproken. Zo creëer je draagvlak, maar ook wederzijds begrip.”

Volgens Van Uffelen is het verkrijgen en bundelen van kennis van groot belang.” Beton wordt ondergewaardeerd. Het heeft geen groen imago, dus daarmee moeten we aan de slag. Het is ook de taak van MVO Nederland om beton de plek te geven die het verdient.”

Hofman, nu op de stoel van Strukton  is van mening dat ook commerciële partijen veel te winnen hebben bij vergroening. “Er valt ook geld te verdienen. Op gebied van beton is Nederland koploper in de wereld. We hebben veel kennis die we kunnen exporteren. Daarnaast kun je materialen opwaarderen. Als de sloper in staat is om het sloopmateriaal beter te scheiden, dan ontstaat er beter granulaat waar hij een betere prijs voor kan krijgen, omdat er een hoogwaardiger hergebruik voor kan worden gevonden. We moeten realistische stappen zetten en groen beton moet een vanzelfsprekendheid worden, maar het mag niet ten koste  van de kwaliteit gaan. ”

Van focus naar realisatie

Onlangs berichtten we in het Duurzaam Gebouwd Magazine over het afgesloten ketenconvenant Beton Bewust, waarbij verschillende grote aannemers zich committeren aan het concretiseren van duurzame toepassingen van betonmortel. De leidraad voor het convenant is niet alleen praten, maar vooral doen, zo onderstreept VOBN-directeur en aanjager van het convenant Ron Peters.

“Wij hebben als brancheorganisatie al heel veel tijd en energie gestoken in het zetten van de volgende stap. Het ketenconvenant is daar een mooi voorbeeld van, waarbij grote aannemers zich inzetten voor de duurzame toepassing van betonmortel in Nederland. Het is voor ons een bevestiging dat we op de goede weg zijn.”

Het Betonakkoord afgesproken behoeft volgens Peters concrete, maar vooral haalbare doelstellingen en afspraken die daaraan worden gekoppeld. “Wanneer die zijn vastgesteld, is het belangrijk om financiële middelen vanuit de overheid te koppelen aan de initiatieven, om de realisatie haalbaar te maken.”

 

  |  0 reactiespermalink

Reactie plaatsen

  Houd mij op de hoogte van nieuwe reacties

Terug naar boven