Wet & regelgeving: Aanbesteden

link Gunnen van overheidsopdrachten (Europese richtlijn 2014/24/EU)

Deze richtlijn is op 17 april 2014 in werking getreden. Nederland heeft deze richtlijn geïmplementeerde in de Gewijzigde Aanbestedingswet 2012 die op 01-07-2016 in werking is getreden. Ook andere Europese richtlijnen zijn in deze Gewijzigde Aanbestedingswet geïmplementeerd:

Geldend van 01-07-2016 t/m heden. Een aantal bepalingen uit de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 is nader uitgewerkt in een algemene maatregel van bestuur, het Aanbestedingsbesluit (geldend van 10-03-2017 t/m heden). In dit Aanbestedingsbesluit worden twee richtsnoeren aangewezen waarin voorschriften zijn vervat die diverse bepalingen uit de Aanbestedingswet concretiseren:

  • ARW 2016 (Aanbestedingsreglement Werken 2016)

Reglement voor het aanbesteden van opdrachten voor werken en aan werken gerelateerde leveringen en diensten. Versie van 01-05-2016. Gepubliceerd in de Staatscourant op 17-06-2016.

Bevat voorschriften bedoeld als uitleg van de bedoeling van de wetsartikelen uit de Aanbestedingswet. Versie 1e herziening van 01-04-2016. Gepubliceerd in de Staatscourant op 10-05-2016.

keyboard_arrow_up