Meander Medisch Centrum is voorbereid op toekomst

timer4 min
Meander Medisch Centrum is voorbereid op toekomst

“DSW verlaagt de zorgpremie en het eigen risico gaat niet omhoog. Dat vind ik een goed signaal. Aan de andere kant: de premie en het eigen risico moeten stijgen, want zorg is onbetaalbaar.” Met deze knipoog opende taxateur Bert Deen van Dynamis Taxaties Nederland het seminar Duurzaam Gebouwd Zorgvastgoed.

Dit evenement vond vorige week plaats in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort, dat in 2013 was geopend. “Bij deze nieuwbouw hebben we ons vooral gericht op de medewerkers”, vertelde manager nieuwbouw Albert Trip. “Zij verzorgen 24 uur per dag patiënten en moeten het dus naar hun zin hebben. Dit helpt onder meer met licht, lucht en ruimte om hen heen: belangrijke onderdelen van een healing environment.”

Indeling en flexibiliteit gebouw

Ook de indeling van een gebouw bepaalt of medewerkers hierin goed kunnen functioneren. “We hebben het gebouw verdeeld in een kantoorgedeelte voor de spreekuren, een hotelgedeelte voor de verpleging en gedeelte voor de intensieve zorg. In dit laatstgenoemde deel werken de installaties het meest intensief.” Daarnaast heeft Trip naar de toekomst gekeken. “In het ontwerp hebben we rekening gehouden met uitbreidingsmogelijkheden tot plus 40% en krimpmogelijkheden tot min 20%. Zo behoudt het gebouw zijn herkenbaarheid.”

Straling klimatiseert ziekenhuis

Namens DGMR hielp adviseur Jacco Paauw mee bij de totstandkoming van dit medisch centrum. “Om te zorgen voor een energiezuinige en prettige omgeving om te werken en te herstellen, hebben we gekozen voor klimatiseren met straling. Zo zorgen we enkel voor verse lucht voor de mensen in die ruimten en niet voor de klimaatbeheersing. Daarvoor zorgt namelijk de straling. Met onder meer betonkernactivering kun je het klimaat in een ruimte beheersen, zonder hiervoor lucht te gebruiken.”

Meander Medisch Centrum is voorbereid op toekomstHet interieur van het Meander Medisch Centrum in Amersfoort

Deze techniek stelt wel eisen aan aanvullende installaties, om de juiste warmtebalans te krijgen. “Daarnaast kun je het plafond niet gebruiken om de akoestiek te regelen. Wij hebben dat in de poliklinieken opgelost met een koof voor de installatie in het verlaagde plafond. De zij- en onderkant hebben we akoestisch afgewerkt.”

Weinig gasloos zorgvastgoed

Op het gebied van duurzaamheid loopt zorgvastgoed achter, vond Alklima’s Erwin Tuijtel. “21 van de 47 zorggroepen heeft duurzaamheid bijvoorbeeld niet in haar MVO opgenomen. We zijn bijvoorbeeld bezig met de transitie naar gasloze gebouwen, maar veel zorgvastgoed beschikt nog over een aardgasaansluiting. In totaal ligt het energieverbruik in deze sector op 900 miljoen m3 gas en 2,3 miljoen MWh elektriciteit.”

In het ontwerp van het Meander Medisch Centrum hebben we rekening gehouden met uitbreidings- en krimpmogelijkheden.

Albert Trip, Meander Medisch Centrum

Henri Soepenberg van VolkerWessels-onderneming ZorgID verwacht dan ook dat ziekenhuizen in de toekomst kleiner worden. “Met dank aan allerlei sensoren en domotica in huis hoeven mensen minder snel naar een polikliniek of in een ziekenhuis te liggen.” In zijn ogen worden woningen in de nabije toekomst flexibel en aanpasbaar. “Wij geloven in een gebouwde omgeving, die een positieve bijdrage kan leveren aan het welbevinden van de mens.”

Slimme ziekenhuizen en woningen

Deerns wil ziekenhuizen smart maken, liet Letty Kil van het ingenieursbureau weten. “Smart buildings bestaan al in de kantorensector. Wij geloven dat ziekenhuizen slim genoeg kunnen zijn om medici te ondersteunen en om hun patiënten te genezen. Het is van belang dat 1 interface alle applicaties ondersteunt.” Een smart hospital is in haar ogen een gebouw dat actief processen ondersteunt. “Zo’n ziekenhuis geeft de verpleegkundigen, artsen, het management en patiënten meerwaarde.”

Ziekenhuizen moeten slim genoeg kunnen zijn om medici te ondersteunen en hun patiënten te genezen.

Letty Kil, Deerns

Ook Penny Senior van Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg keek naar de toekomst van het zorgvastgoed. “Het aantal 85-plussers blijft de komende jaren groeien. Het Rijk wil dat ze het liefst zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Domotica in woningen kan hierbij een belangrijke rol spelen.” Volgens haar staan niet de zorgfuncties, maar het wonen centraal. “Er komen meer nieuwe woonvariaties, zoals de mantelzorgwoning, de meergeneratiewoning en een woongemeenschap.”

Zonnepanelen op zorginstellingen

Tot slot vertelde Christiaan Kuipers van de stichting Urgenda over het initiatief ZonOpZorg. “We zetten duurzame projecten op om te laten zien dat het kan, dat het leuk is en dat het financieel aantrekkelijk is. Dankzij crowdfunding en SDE+subsidie kunnen we de daken van zorginstellingen voorzien van zonnepanelen, zonder dat ze hierin hoeven te investeren.” Als voorwaarde stelt Urgenda wel dat op het dak minimaal 200 panelen moeten kunnen.

Lees meer artikelen over wonen, zorg en welzijn op www.zorgsaamwonen.nl 

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c135 c151 c225 c280
Woningennood: ouderen helpen jongeren

Woningennood: ouderen helpen jongeren

24-08-2022 om 06:00 uur
timer 3 min

De woningnood is hoog voor jong en oud. Rijksbouwmeester Francesco Veenstra ziet een relatie tussen die twee: ...

Lees verder »

c151 c223 c245 c261
Whitepaper: 'Toekomstbestendige zorg begint bij inzicht en grip'

Whitepaper: 'Toekomstbestendige zorg begint ...

In deze whitepaper leggen we je uit hoe je met weinig inspanning invulling geeft aan verduurzaming en welke ...
c21 c151 c160 c225
Meld je aan voor ontwerp en realisatie Het Groene Verpleeghuis

Meld je aan voor ontwerp en realisatie Het Groene ...

07-04-2022 om 08:01 uur

Op Texel wordt het eerste ‘groene verpleeghuis’ gebouwd. Hierin moeten alle ambities op het gebied ...

Lees verder »

c21 c151 c225 c245 c261
Gratis whitepaper: Toekomstbestendige zorg begint bij inzicht en grip

Gratis whitepaper: Toekomstbestendige zorg begint ...

06-07-2021 om 17:00 uur
timer 1 min

In het ziekenhuis staan de zorg voor patiënten en het realiseren van doorslaggevende onderzoeken centraal. ...

Lees verder »

c21 c151 c160 c225 c243
Zorgcomplex De Drie Linden gaat voor gasloos comfort

Zorgcomplex De Drie Linden gaat voor gasloos ...

10-12-2020 om 15:30 uur
timer 3 min

Hoe combineer je comfort, duurzaamheid en zorggebruik? Voor die uitdaging stond het bouwteam van het Haagse zorgcomplex ...

Lees verder »

c21 c143 c151 c225 c245
Innovatie maakt scholen en verpleeghuizen gezonder

Innovatie maakt scholen en verpleeghuizen gezonder

13-10-2020 om 17:00 uur
timer 2 min

De kwaliteit van het binnenklimaat in scholen en verpleeghuizen staat in het centrum van de aandacht. Om verbeterpunten ...

Lees verder »

c21 c151 c225
Onderzoek naar tijdelijke woonvormen voor kwetsbare groepen

Onderzoek naar tijdelijke woonvormen voor kwetsbare ...

11-09-2020 om 10:01 uur
timer 2 min

In een onderzoek van Platform31 naar flexibele woonvormen voor kwetsbare groepen wordt ingegaan op de rolverdeling, ...

Lees verder »

c21 c120 c151 c225
Verbouwing met sociale impuls voor Haagse wijk

Verbouwing met sociale impuls voor Haagse wijk

28-07-2020 om 10:01 uur
timer 1 min

Duurzaamheid gaat niet alleen over kilowatturen en alternatieven voor beton. Ook samenwerken, relaties en de omgeving ...

Lees verder »

c21 c151 c185 c225 c267
Op zoek naar oplossingen in het zorgvastgoed

Op zoek naar oplossingen in het zorgvastgoed

03-07-2020 om 09:01 uur
timer 2 min

Op de derde en laatste dag van de drukbezochte online vakbeurs Real Estate Futureproof zagen we gisteren aan twee ...

Lees verder »

c21 c151 c225 c244 c245
Betrokkenheid van gebruiker én bewoner essentieel voor healing environment

Betrokkenheid van gebruiker én bewoner ...

10-06-2020 om 08:00 uur
timer 4 min

Ontwerp vanuit de beleving van bewoners, patiënten, bewoners en zelfs kinderen. Dat advies klonk vanuit diverse ...

Lees verder »

c21 c151 c225 c259
Mini-masterclasses langer thuis wonen in eigen buurt

Mini-masterclasses langer thuis wonen in eigen ...

21-04-2020 om 16:42 uur
timer 1

Ook, en misschien juist vooral in deze tijd, wil ZorgSaamWonen werken aan kennisdeling en ontmoeting. ...

Lees verder »

c21 c151 c225 c259
'Wat ontwerpers maken, bepaalt hoe mensen leven'

'Wat ontwerpers maken, bepaalt hoe mensen leven'

14-02-2020 om 07:00 uur
timer 6 min

Volgens Lex van Delden, onderzoeker bij kennisinstituut Leyden Academy on Vitality and Ageing, is de woonomgeving ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up