Seminarreeks Corporaties 22 juni Terugblik 22-06-2017

Op 22 juni 2017 vond het seminar corporaties plaats bij Urbana in Zwolle. Op deze dag hebben 61 gasten inzicht gekregen in het verduurzamen van sociale huurwoningen. Tijdens dit seminar hebben wij corporaties, architecten, aannemers, adviseurs en installateurs mogen verwelkomen.

Op deze pagina vindt u de foto's, presentaties, het programma, cijfers en het verslag terug.

 


7.6

Totaalimpressie bijeenkomst


8.0

Organisatie


7.7

Inhoudelijk programma


8.0

Locatie


7.3

Aansluiting op kennisbehoefte


7.2

Interactie


61

Aantal deelnemers


100%

Aanbevelingspercentage


7.7

Dagvoorzitter John Bouwman


7.3

Presentatie Bart Peters


7.7

Presentatie Jeroen Haverkate


8.0

Presentatie Jeroen Osendarp


7.5

Presentatie Rudy Grevers


7.1

Presentatie Robbert van Rijswijk


7.3

Presentatie Cock Snel

Tijd Programmaonderdeel
09:00 uur Registratie en ontvangst met koffie/thee en netwerkmoment
09:30 uur Opening door dagvoorzitter
John Bouwman (Nieman Raadgevende Ingenieurs)
09:40 uur keyboard_arrow_downNul Op de Meter: Hoe leg ik dat uit aan mijn huurder?
Bart Peters (FAKRO Nederland)
Van U en RC waardes naar warme voeten - oftewel van technische jargon naar begrijpelijke taal. Hoe leg ik aan mijn huurder uit wat een Nul-Op-de-Meter woning voor hen betekent? In deze presentatie neemt Bart Peters u mee naar het menselijk aspect van verduurzaming. Op heldere wijze wordt getoond hoe NOM verder gaat dan energiebesparing en wat dat in de praktijk voor uw bewoners betekent.
10:00 uur keyboard_arrow_downAppartementencomplex de Klomphof in Wierden
Jeroen Haverkate (Beltman Architecten)
Deze presentatie zal gaan over het appartementencomplex de Klomphof in Wierden dat in opdracht van Woningstichting SWWE werd ontwikkeld. De eerste fase bestaat uit vier bouwlagen met 47 appartementen en een lift met mogelijkheden op het gebied van zorg in een mooie groene omgeving. De appartementen zijn all-electric uitgevoerd. In het kader van duurzaamheid zijn zonnepanelen op het dak geplaatst zodat elk appartement zelfvoorzienend is. Bij het ontwerp is rekening gehouden met maximale flexibiliteit. Wanden kunnen verplaatst worden zodat de appartementen vergroot of verkleind kunnen worden als de woonwensen veranderen en de balkons zijn demontabel.
10:20 uur keyboard_arrow_downBIK Challenge Kennemer Wonen
Jeroen Osendarp (agNOVA architecten)
Geregisseerd opdrachtgeverschap, een opgave of een zegen?De uitvraag van deze BIK-challenge: Ontwikkel als consortium een concept om portiekwoningen uit de jaren ’60 op te waarderen van label E naar label A. Los daarbij het portefeuille gestuurde toegankelijkheidsvraagstuk op, door de woningen rolstoeltoegankelijk te maken tot en met de voordeur.Na een fascinerend ontwikkelingstraject is een menukaart samengesteld, waarmee de regisserende opdrachtgever gefundeerde keuzes kan maken. Door het combineren van de juiste kennis is het gelukt om in samenwerking met de opdrachtgever en de bewoners een pakket van maatregelen samen te stellen dat een antwoord biedt op deze veel voorkomende, maar lastige uitvraag.Nog niet eerder is op deze schaal kennis gedeeld en een antwoord gevonden op een gecombineerde uitvraag van energetica en toegankelijkheid.Door het geregisseerde opdrachtgeverschap heeft de markt haar werk kunnen doen en dat werkt!
10:40 uur Pauze met koffie/thee en tijd om vragen te stellen en te netwerken
11:10 uur keyboard_arrow_downNiet lullen maar poetsen
Rudy Grevers (Alklima Mitsubishi Electric)
De transitie naar een samenleving zonder fossiele brandstoffen krijgt steeds meer vorm waarbij bedrijfstak overschrijdende kennisdeling en innovatie een eis is geworden. In met name de woningbouw was de omslag naar All Electric in de afgelopen jaren goed zichtbaar. In de presentatie wordt duidelijk welke mogelijkheden er zijn met de hedendaagse warmtepomptechniek en welke sociale - en technische innovaties zijn geïntroduceerd.
11:30 uur keyboard_arrow_downVan praktijkervaringen NOM naar effecten aanpassingsscenario's salderingsregeling
Robbert van Rijswijk (Merosch)
De gemeente Rijswijk is bezig met de realisatie van een energieneutrale nieuwbouwwijk metcirca 4.000 woningen. De eerste energieneutrale woningen zijn eind 2013 opgeleverd waarvaneen aantal Nul-Op-de Meter (NOM) zijn gerealiseerd. Deze woningen zijn uitgebreid gemonitordEr wordt ingegaan op deze metingen en wat we daarvan kunnen leren. Meer informatie over hetproject: http://www.merosch.nl/projecten/energieneutraal-bouwen-rijswijk-buitenDaarnaast is in Zoetermeer gekeken wat het effect is van de aanpassing van desalderingsregeling op het NOM renoveren van huurwoningen. Wat is het effect voor huurders alsdeze wordt aangepast? Vanuit ervaringen/meetresultaten uit de praktijk (zoals Rijswijk) heeftMerosch onderzoek gedaan naar de effecten van een (gedeeltelijke) afschaffing van desalderingsregeling en de (technische) alternatieven om de negatieve gevolgen hiervan teminimaliseren. De conclusies van dit onderzoek en de relatie met meetresultaten uit Rijswijkzullen kort worden toegelicht.
11:50 uur keyboard_arrow_downDe huurdakrevolutie
Cock Snel (Wonen Midden-Delfland)
Deze presentatie gaat over versnelling van duurzaamheid voor Woningcorporaties, met name door zonnepanelen op grondgebonden huurwoningen of op een groot dak of veld in de buurt te plaatsen en huurders via een coöperatie mee te laten profiteren. Het initiatief de Huurdakrevolutie slecht de barrières die woningcorporaties ondervinden in de overstap op zonnestroom. Collectieve inkoop, maatschappelijke financiering en een bewezen aanpak om huurders te enthousiasmeren zijn een aantal ingrediënten die er aan bij gaan dragen dat binnen een jaar 100.000 extra zonnepanelen op woningcorporaties worden geplaatst.Cock Snel van Wonen Midden Delftland deelt hoe hij de overstap op zonnestroom voor zijn corporatie heeft ervaren, en de aanpak die er voor heeft gezorgd dat een groot aantal van de huurders die benaderd zijn heeft deelgenomen.
12:10 uur Lunch en tijd om vragen te stellen en te netwerken
13:00 uur Einde seminar

Naar de evenementenagenda

keyboard_arrow_up