Zoeken

Expertpanel

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle updates!

Duurzaam Gebouwd CursussenActuele aanbod met Duurzaam Gebouwd Cursussen.

 • Cursus Ontwerp Zonnestroomsystemen

  De toepassing van zonnestroomsystemen (PV) neemt een enorme vlucht. Om te kunnen bepalen of daken geschikt zijn en welk type zonnestroomsysteem het beste rendement brengt, is kennis en kunde onmisbaar, evenals de vaardigheid om juist te dimensioneren en engineeren. In deze 3-daagse cursus worden alle bedrijfsprocessen die nodig zijn om deze systemen te kunnen aanbieden en installeren behandeld; van advies naar ontwerp en van calculatie naar werkvoorbereiding, uitvoering en onderhoud.

  Tag(s): Duurzaam

  Lees meer

  Direct inschrijven

  Data:

  19-03-2018 - 19-11-2018

  Prijs:

  € 1.295,- (excl. ISSO Handboek Zonne-energie € 150,-)

  Tijd:

  09.00 uur – 16.00 uur

  Locatie:

  BDA Trainingsinstituut, Gorinchem

 • Workshop - Kansen bij een veranderend bouwproces

  Kansen benutten bij aanbestedingen in 2018.                                                                                                                   

  De rol van opdrachtgever en andere bouwparticipanten zijn binnen het bouwproces aan het veranderen. De opkomst van geïntegreerde contracten, nieuwe inkoopregels en integrale samenwerkingsvormen stellen nieuwe eisen aan de bedrijfsvoering en competenties van opdrachtgevers, aannemers en leveranciers. Het aanbesteden vraagt immers om een andere benadering dan het traditionele model. In de workshop wordt behandeld welke procedures er zijn, op welke wijze u afgestemd op de selectie- en gunningscriteria kunt aanbesteden, en wat Lean- en BIM- modellen voor uw bedrijf kunnen betekenen. Na de workshop weet u welke kansen deze ontwikkelingen en trends uw onderneming kunnen bieden, zodat bij aanbesteding, gunning en voorbereiding van projecten voordeel kan worden behaald.

  Tag(s): Duurzaam

  Lees meer

  Direct inschrijven

  Data:

  16-05-2018 - 27-11-2018

  Prijs:

  € 535,-

  Tijd:

  13.00 - 20.30 uur

  Locatie:

  BDA Trainingsinstituut, Gorinchem

 • Cursus zonne-energie op huurwoningen

  In deze 1-daagse cursus wordt aandacht geschonken aan praktische aandachtspunten bij toepassing van zonne-energie op huurwoningen. Belangrijke thema’s zijn de verschillende typen zonne-energiesystemen, de bouwkundige en installatietechnische aandachtspunten bij toepassing ervan, de financiële aspecten en het beheer en onderhoud. Deelnemers verwerven inzicht in de (on)mogelijkheden, consequenties en aandachtspunten van zonne-energiesystemen voor het eigen woningbezit.

  Tag(s): Duurzaam

  Lees meer

  Direct inschrijven

  Data:

  30-05-2018 - 23-10-2018

  Prijs:

  € 535,-

  Tijd:

  09.00 uur – 16.00 uur

  Locatie:

  BDA Trainingsinstituut, Gorinchem

 • Cursus Ontwerp Zonnewarmtesystemen

  Met een zonneboiler bespaart een huishouden al snel de helft van het energieverbruik voor warm water. De verwachting is dan ook dat de toepassing van zonnecollectoren op daken de komende jaren sterker zal gaan groeien. Om te kunnen bepalen of daken geschikt zijn en welk type zonnewarmtesysteem het beste rendement brengt, is kennis en kunde onmisbaar, evenals de vaardigheid om juist te dimensioneren en engineeren. In deze2-daagse cursus worden alle bedrijfsprocessen die nodig zijn om deze systemen te kunnen aanbieden en installeren behandeld; van advies naar ontwerp en van calculatie naar werkvoorbereiding, uitvoering en onderhoud.

  Tag(s): Duurzaam

  Lees meer

  Direct inschrijven

  Data:

  01-10-2018 - 08-10-2018

  Prijs:

  € 860,- (excl. ISSO Handboek Zonne-energie € 150,-)

  Tijd:

  09.00 uur – 16.00 uur

  Locatie:

  BDA Trainingsinstituut, Gorinchem

 • Cursus Duurzame Daken

  In deze 1-daagse cursus worden de maatschappelijke, ecologische en economische trends en ontwikkelingen rond duurzaam ontwikkelen en (ver) bouwen besproken. Er wordt veel aandacht besteed aan de bestaande mogelijkheden om het dak te verduurzamen, zodat in de adviesfase alle mogelijkheden kunnen worden gewogen en besproken. Zo worden thema’s als het aanvullend isoleren van daken en de ombouw naar groene daken, energiedaken en andere innovatieve daktoepassingen behandeld.

  Tag(s): Duurzaam

  Lees meer

  Direct inschrijven

  Datum:

  11-10-2018

  Prijs:

  € 495,-

  Tijd:

  09.00 uur – 16.00 uur

  Locatie:

  BDA Trainingsinstituut, Gorinchem

Terug naar boven