Seminar #VanGasLos Terugblik 19-09-2019

Op donderdagochtend 19 september 2019 stond een Duurzaam Gebouwd seminar in het teken van #vangaslos bij Itho Daalderop in Tiel. 
Het verslag van deze ochtend leest u hier. Download hier de presentaties van:

Robbert van Rijkswijk en Peter Verheggen
Frank Doff
Eva de Ruiter  


7.7

Totaalimpressie bijeenkomst


8.3

Organisatie


7.1

Inhoudelijk programma


9.0

Locatie


6.9

Aansluiting op kennisbehoefte


7.0

Interactie


79

Aantal deelnemers


79%

Aanbevelingspercentage


7.7

Dagvoorzitter


7.3

Presentatie Robbert van Rijswijk, Peter Verheggen


7.7

Presentatie Frank Doff


7.3

Presentatie Eva de Ruiter

Tijd Programmaonderdeel
09:00 uur Registratie en ontvangst met koffie & thee
09:30 uur Opening en welkom op locatie door de dagvoorzitter en gastheer Bas Korte
Ronald Schilt (Merosch)
09:45 uur keyboard_arrow_downAardgasvrij Palenstein
Robbert van Rijswijk, Peter Verheggen
Gemeente Zoetermeer, woningcorporaties De Goede Woning, Vestia en Vidomes en netbeheerder Stedin hebben in 2017 de ‘Green Deal Aardgasvrij Palenstein’ ondertekend. Hierin is de ambitie geformuleerd om voor 2040 aardgas volledig uit te faseren in de wijk Palenstein te Zoetermeer. Palenstein is ook één van de geselecteerde grootschalige proeftuinen die van het ministerie van BZK subsidie heeft toegekend in het kader van het ‘Proeftuin Aardgasvrije Wijken’. De gemeente Zoetermeer heeft een subsidie toegekend gekregen als bijdrage in het aardgasvrij maken van een woonwijk. Merosch onderzoekt de haalbaarheid van een laagtemperatuur warmtenet met collectieve WKO en begeleid de besluitvorming om te komen tot een gedragen exploitatiemodel en zal een voorstel doen voor de aanbesteding van de realisatie van het meest optimale concept (cluster 1). Het gaat om 1117 woningen met het overgrote deel flatgebouwen en een aantal laagbouwwoningen en utiliteit (scholen, kantoren etc). In deze presentatie zullen Peter Verheggen van gemeente Zoetermeer en Robbert van Rijswijk van Merosch het project verder toelichten. Vanuit de gemeente zal het proces en hun rol worden toegelicht. Vanuit Merosch worden de technische concepten en exploitatievormen die in de beginfase zijn bedacht besproken.
Download presentatie
10:15 uur keyboard_arrow_downNieuwe innovatie in verduurzaming bestaande bouw
Frank Doff (Klimaatgarant)
De uitdaging voor verduurzaming van de bestaande woningmarkt is ongekend. Woningcorporaties fungeren hierin de komende jaren als startmotor. Er worden opties gepromoot door verschillende belanghebbenden. Elk met hun eigen voor- en nadelen. Vanaf nu is er echter een alternatief bijgekomen: De water/water warmtepomp in een betaalbare oplossing waarbij de nadelen voor de bestaande bouw zijn geëlimineerd. Frank Doff, al jarenlang actief in Energieprestatie garanties voor de woningbouw, neemt u graag mee in deze innovatie en licht toe waarom hiermee een belangrijke doorbraak wordt gerealiseerd voor de bestaande woningvoorraad.
Download presentatie
10:45 uur keyboard_arrow_downVan gas los via de integrale wijkaanpak
Eva de Ruiter (Aveco de Bondt)
Gemeenten werken aan verschillende beleidsthema’s. Via werkgroepen wordt gewerkt aan beheer en onderhoud, houden teams zich bezig met het inbedden van de omgevingswet en is er vaak weer een aparte werkgroep voor duurzaamheid. Hoe zorg je er voor dat deze verschillende ruimtelijke opgaven tot een integrale oplossing komen?
Over het samenvoegen van complexe opgaves, daar gaat ervaringsdeskundige Eva de Ruiter van Aveco de Bondt het over hebben. Een presentatie over een integrale wijkaanpak, waar hittestress, wateropvang, strategisch beheer en andere elementen niet meer op zichzelf staan, maar als complete casus worden aangepakt. En belicht welke dilemma’s dat niet alleen op inhoud, maar juist ook op andere vlakken met zich mee brengt.
Richt je je als gemeente of corporatie op zo’n inclusieve opgave, dan dagen we je uit om mee te denken en dit gedachtegoed aan eigen uitdagingen te koppelen. Combineer ingewikkelde opgaves en versnel naar een volledig duurzame leefomgeving, waar levenskwaliteit centraal staat.
Download presentatie
11:30 uur Rondleiding door de locatie
12:30 uur Netwerklunch
13:00 uur Einde

Naar de evenementenagenda

keyboard_arrow_up