Seminar Circulair Bouwen

Duurzamer omgaan met materialen is voor veel organisaties een hot topic. Steeds meer bedrijven en gemeenten proberen daarom processen circulair in te richten, gebruiken de Cradle to Cradlemethodiek en sporen aan om met materialenpaspoorten gebouwen beter in kaart te brengen.

Afgelopen jaar is daar flink op ingezet: er is een minimumgrens gesteld aan de berekening Milieu Prestatie Gebouwen. Deze maatstaf geeft aan hoe duurzaam het materiaalgebruik is en kan bij het ontwerpproces worden ingezet om stappen te zetten bij de toepassing van duurzamere materialen. En het Madaster heeft haar gebouw- en materialendatabank in gebruik genomen.

Maar hiermee zijn we er nog niet. Het proces van het tot stand komen van een circulair gebouw is geheel anders dan de traditionele bouw gewend is. Tijdens het seminar komen praktijkcases van circulaire projecten aan bod en zoomen we in op product- en technische vraagstukken.

Inschrijven

Tijd Programmaonderdeel
09:00 uur Welkom
09:30 uur Welkom door de dagvoorzitter
Ysbrand Visser
09:45 uur keyboard_arrow_downCirculaire Bouweconomie
Hans Scherpenzeel, Irma Thijssen
De Circulaire Bouweconomie (CBE) is een samenwerking van overheden en marktpartijen in de W- en U-bouw en GWW-sector, en onderdeel van De Bouwagenda. Hans Scherpenzeel en Irma Thijssen geven een toelichting op het Uitvoeringsprogramma CBE 2018 – 2023, dat valt onder de regie van het Transitieteam CBE, en wordt uitgevoerd onder coördinatie van het Transitiebureau CBE. Zij presenteren ontwikkelingen rond de MPG, en resultaten uit 4 recente onderzoeken die in opdracht van het CBE zijn uitgevoerd: Meetmethode voor Losmaakbaarheid, Milieu-impact van materiaalstromen, Potentie van biobased materialen in de bouw, Nulmeting naar de milieu-impact van materiaalstromen. Tot slot een overzicht van subsidiemogelijkheden voor circulair bouwen.
10:15 uur keyboard_arrow_downOpschaalbare circulariteit
Peter Musters
Als we nu ècht werk willen maken van Nederland Circulair in 2050, is schaalvergroting noodzakelijk. Aan de hand van praktijkcases in de categorie Design for Flexibility, Design for Reassembly en Design for Recycling laat Peter Musters zien hoe de draagstructuur en de prefab vloerelementen van VBI daar een belangrijke rol in kunnen spelen.
10:45 uur keyboard_arrow_downDe circulaire aanpak van het Swettehûs
Trienke Lantinga-Hooghiemstra, Bertina Seffinga
Circulariteit is één van de vijf benefits van draaijer+partners. In al onze projecten proberen we dit in te zetten binnen de randvoorwaarden van het project. Bij sommige projecten wordt circulariteit zelf een randvoorwaarde en proberen we grotere stappen te zetten in nieuwe ontwikkelingen die bijdragen aan circulariteit. Dit vraagt niet alleen een andere mindset, maar ook een andere aanpak bij het selecteren van de juiste partners en in het ontwerpproces. En we kijken ook verder, want wat betekent een circulair ontwerp voor de realisatie en het onderhoud van het gebouw? Aan de hand van het project het Swettehûs vertellen we samen met onze opdrachtgever, de Provincie Fryslân, meer over de aanpak van dit circulaire project.
11:15 uur keyboard_arrow_downLeveranciers meenemen in het circulaire bouwproces
Marjolein van Gelder
Marjolein van Gelder, duurzaamheidsmanager bij Forbo Flooring zal ingaan op deze vraag: Wat kan de rol zijn van leveranciers in de circulaire bouw? Wat zijn de kansen en uitdagingen voor leveranciers? En hoe organiseer je duurzaamheid binnen jouw organisatie? Graag gaat zij met jullie in gesprek over hoe leveranciers mee te nemen in een circulair bouwproces.
11:45 uur Vragenronde
12:00 uur Netwerk lunch

Inschrijven

 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
VBI
Forbo Flooring B.V.
draaijer+partners

 

keyboard_arrow_up