Webinar: Gedragsverandering in de bouwsector Terugblik 26-05-2020

Tijd Programmaonderdeel
15:00 uur Start en welkom
15:05 uur keyboard_arrow_downDe alledaagsheid van samenwerking
Elske Schrijvers (TwynstraGudde)
In het webinar doe ik kort uit de doeken welke succesfactoren doorslaggevend zijn voor een goede samenwerking. Velen zijn het er wel over eens dat goede samenwerking tussen contractpartners een van de doorslaggevende factoren voor succes is voor het project. Maar wat kenmerkt nu een goede samenwerking? Als je dat aan mensen in de bouw en in projecten vraagt, hoor je regelmatig “open communicatie’, ‘gezamenlijke projectverantwoordelijkheid’, ‘inlevingsvermogen’ en andere meer softere skills. Uiteraard blijven vakkennis en vakmanschap leidend, maar dat blijkt niet voldoende om met veranderende omstandigheden, knelpunten, geschillen en belangentegenstellingen tijdens de uitvoering om te kunnen gaan. Wat is er dan wel nodig? En hoe zorgen we daar dan voor met elkaar?
Allemaal vragen waar ik op in zal gaan tijdens het webinar.
15:15 uur keyboard_arrow_downZien doen laat doen! - Inspiratie door voorbeeldgedrag door Cohezy
Lilian Soerel, Gulian van Maanen
In onze presentatie nemen wij jou mee in wat wij als essentieel zien voor duurzame gedragsverandering: van veranderingsbereidheid naar veranderingsgezindheid. De ervaring leert dat ‘veranderingsgezindheid’ de basis is voor duurzame gedragsverandering. ‘Ik verander mijn gedrag’ steunt op twee pijlers: rationele analyse (hoofd) en emotionele betekenis (hart). Ons uitgangspunt: partners in de keten moeten elkaar scherp houden en bevragen of duurzaamheid “uit het hart komt” of “uit het hoofd” omdat het nou eenmaal moet. Je krijgt tips hoe gedragsverandering effectief ondersteund kan worden op basis van het gedachtengoed van prof.dr.ir. J.G. Wissema en c.s.
15:25 uur keyboard_arrow_downMarktvisie RVB; een handreiking om elkaar aan te spreken op gedrag?
Jan Mutsaers (Rijksvastgoedbedrijf)
Het Rijksvastgoedbedrijf geeft via de marktvisie aandacht aan samenwerking, waarbij de focus ligt op de houding en het gedrag van de individuele teamleden; zij bepalen immers het succes in de samenwerking. De ervaring in projecten heeft bijgedragen aan een persoonlijke fascinatie om het spanningsveld of de succesformule tussen techniek, contract en contact te willen doorgronden; het spanningsveld waar het juridische en technische elkaar ontmoeten en in het gedrag van mensen tot uiting komt of de succesformule waarmee samenwerken betekenis krijgt wanneer de werkelijkheid afwijkt van hetgeen we eerder met elkaar hebben afgesproken. Vanuit een projectperspectief biedt de positie van het Rijksvastgoedbedrijf als opdrachtgever naar deskundige private partners voor ontwerp, advies en realisatie of als opdrachtnemer binnen de Staat om huisvesting te realiseren, mogelijkheden om de ketenpartners dichter bij elkaar te brengen.
15:35 uur keyboard_arrow_downHoe maak je verwachtingen tussen en binnen IPM teams expliciet?
Lisa de Groot (Tauw)
In mijn pitch ga ik in op het expliciet maken van verwachtingen tussen en binnen IPM-teams. Ik merk dat IPM-teams regelmatig aannemen dat met de keuze voor de IPM-methode de rollen en de aanpak voor iedereen wel duidelijk zijn. Met de keuze van de methode is de weg naar een succesvol project echter nog niet geplaveid. In de coaching blijkt dat iedereen zijn eigen invulling geeft aan zijn rol en dat het goed is om verwachtingen over elkaar expliciet te maken. Aan de hand van voorbeelden vertel ik hoe ik daarbij te werk ga.
15:45 uur keyboard_arrow_downMarkus BAR – Bouwen Aan Relaties
Erik van der Neut (Markus B.V.)
De manier van werken binnen de bouw is de laatste jaren sterk veranderd. Stonden aannemer en opdrachtgever vroeger nog wel eens “tegenover” elkaar, tegenwoordig gaat het steeds meer om de gedeelde verantwoordelijkheid. Daarbij zijn goede sociale en communicatieve vaardigheden van belang voor een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen in de bouw en tussen collega’s onderling. Erik van de Neut, directeur Aannemingsmaatschappij Markus B.V., vertelt tijdens zijn presentatie over de zelfontwikkelde BAR (Bouwen Aan Relaties)-methode die hen handvatten geeft voor een persoonlijke manier van werken en het opbouwen van langdurige (klant)relaties. BAR is dé manier van samenwerken binnen Markus. Bij BAR staan een positieve werkhouding, betrouwbaarheid en een langdurige relatie centraal. Tijdens zijn presentatie licht hij de BAR-methode toe.
15:55 uur Q&A met de sprekers

Naar de evenementenagenda

keyboard_arrow_up