Webinar Gezonde Omgeving

Hoe zorg je voor een gebied waarin gezondheid centraal staat? Er zijn genoeg ontwikkelingen in Nederland waar de energietransitie en circulariteit als zwaartepunten gelden. Door ook in te zetten op gezondheid kan de bouw- en vastgoedsector een bijzondere meerwaarde bieden. Het welbevinden van gebruikers, het geluk en de prestaties die zij leveren, vormen nieuwe en kansrijke uitgangspunten voor gebiedsontwikkeling.

Inschrijven

Tijd Programmaonderdeel
10:00 uur Opening door dagvoorzitter
Ysbrand Visser (Duurzaam Gebouwd)
10:10 uur keyboard_arrow_downHoe de besmettingskans met het coronavirus in gebouwen te minimaliseren
Francesco Franchimon (Franchimon ICM)
Het is bijna een utopie om te bepalen op welke wijze iemand besmet is geraakt met het coronavirus. Inmiddels is er wel een maatschappelijke bewustwording dat de overdracht via de lucht een reële transmissie route is. Dit betekent dat wij onze gebouwen moeten controleren op de werkelijke ventilatie prestatie en de eventuele risico factoren van installaties gaan herkennen. Uitsluitend kijken naar de vereisten uit het Bouwbesluit is daarvoor niet in alle gevallen voldoende. Wat moet u weten, wat moet u herkennen en welke acties worden gevraagd. In deze Webinar presentatie worden daarvoor de handvatten aangereikt.
10:30 uur keyboard_arrow_downGezonde woonomgeving door slimme en natuurlijke oplossingen
Jaap Wickering (Renson)
Ooit waren we buitenmensen, nu spenderen we gemiddeld 90% van onze tijd binnenshuis: in kantoren, ziekenhuizen, transport, maar ook in woningen en appartementen. Dus zoeken we naar een nieuwe balans voor de toekomst. Een balans die de natuur terug naar binnen brengt en ons opnieuw leert waarderen wat die ons te bieden heeft: verse lucht, zonlicht, zuurstof en groen. Met kwalitatieve, slimme en natuurlijke oplossingen kan je immers een gezond binnenklimaat creëren, op elk moment van de dag. Jaap Wickering legt gevat uit hoe Renson dit kan garanderen met doekzonwering, nightcooling en natuurlijke ventilatie.
11:00 uur keyboard_arrow_downDe maakbare gezondheid
Onno Dwars (Ballast Nedam Development)
Waarom heeft goede stedenbouw en vastgoedontwikkeling meer invloed op de gezondheid van de Nederlander dan een gemiddeld medicijn?
11:30 uur keyboard_arrow_downQ&A
Tijdens de Q&A is er mogelijkheid om uw vragen te stellen aan de sprekers van het webinar.
12:00 uur Einde webinar

Inschrijven

keyboard_arrow_up