Webinar Circulair Bouwen Terugblik 04-02-2021

Tijdens het webinar is er een verslag geschreven door onze redacteur Ysbrand Visser. Dit verslag kan je hier terug vinden.

Onderaan vind je het programma van het webinar. Hier zijn ook de slides van de presentaties terug te vinden.

Beluister ook de podcast met Jan Willem van de Groep, Peter Musters en Rico Logman over het onderwerp Circulair Bouwen.


7.9

Totaalimpressie bijeenkomst


8.1

Organisatie


7.8

Inhoudelijk programma


8.2

Gebruiksvriendelijkheid webinaromgeving


7.4

Aansluiting op kennisbehoefte


7.4

Interactie


157

Aantal deelnemers


95%

Aanbevelingspercentage


7.8

Dagvoorzitter Cor van Dijken


7.8

Presentatie Irma Thijssen, Gerrolt Ooijman


7.8

Presentatie Rico Logman, Henk Jansma


7.5

Presentatie Chantal Schrijver


7.5

Presentatie Peter Musters

Tijd Programmaonderdeel
10:00 uur Opening door dagvoorzitter
Cor van Dijken (Adviesbureau COR)
10:05 uur keyboard_arrow_downWoningcorporaties en Circulair bouwen
Irma Thijssen, Gerrolt Ooijman
Circulair bouwen zit al in de genen van de woningcorporaties! Samen beheren zij 2,4 miljoen woningen. Liefst zo circulair mogelijk, duurzaam en betaalbaar, in het belang van het milieu en de huurders.
Irma Thijssen van RVO licht de belemmeringen en kansen toe van circulair opdrachtgeverschap bij koplopende corporaties, en het rapport dat Bouwhulp voor RVO en het Transitieteam Circulaire Bouweconomie heeft gepubliceerd. Hun motto: ‘Doen, delen en leren’. Vervolgens gaat zij in op de kansen die houtbouw biedt, en hoe de buyer group van 8 Brabanse ‘Lentecorporaties’ hiermee aan de slag gaat.
Hoe dat er in de praktijk uitziet, vertelt Gerrolt Ooijman van Wonion. Wonion is sinds 2008 actief en op een innovatieve wijze en werkt aan het verduurzamen van de woningvoorraad. Hij gaat tevens in op de aanpak van de Groene Huisvesters, en hun activiteitenprogramma voor 2021.
Download presentatie
10:35 uur keyboard_arrow_downDe natuur kent geen afval
Rico Logman, Henk Jansma
De mens is te gast in de natuur. Willen we lang op de planeet blijven leven in goede conditie, dan is het zaak daar nu rekening mee te gaan houden. Door duurzame gebouwen te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat we geen afval achterlaten. Dat is de grondreden om duurzaam te bouwen. We moeten kiezen voor CO2-neutraliteit in 2050, voor minimalisatie van grondstofgebruik, onderhoudbaarheid en biobased materiaalgebruik. Dat gaat niet zomaar. Er heerst een grote druk vanuit andere factoren, zoals financiële kaders, wettelijke bepalingen en voorschriften en belangen. Reden te meer om bij de start van (her)ontwikkelingen de goede uitgangspunten op te nemen. Die moeten gaan over de volledige levenscyclus van het gebouw. De kennis hierover is in opkomst, maar moet nu worden geëffectueerd.
Wij laten zien hoe dat in de praktijk werkt met het grootste en drijvende kantoor ‘Floating Office’ van de wereld. Het nieuwe, drijvende hoofdkantoor is klimaatbestendig en energieneutraal. Alles boven de waterlijn is van hout gemaakt en demontabel. Zo is het mogelijk om de klimaatplafondeilanden en het leidingwerk relatief eenvoudig te verwijderen, waardoor ze te zijner tijd weer één op één zijn her te gebruiken in een ander bouwproject. Ook zijn de houten onderdelen eventueel elders weer te gebruiken. Er wordt zoveel mogelijk natuurlijke energie toegepast. Warmte en koude wordt onttrokken aan het water uit de Rijnhaven en het gebouw gebruikt zoninstraling en zonwering.
Download presentatie
11:05 uur Pauze
11:15 uur keyboard_arrow_downCirculariteit nu … en over 15 jaar?
Chantal Schrijver (Tauw)
Om werkelijk circulair in te kopen en te bouwen zijn er nog veel stappen nodig. De initiatieven zijn talrijk, net als de invalshoeken. Niet zo gek als je het over zo’n breed begrip hebt. In een poging de circulaire economie grijpbaarder te maken benutten we prestatie-indicatoren zoals de milieukostenindicator en (in mindere mate) losmaakbaarheid. Een manier om op dit moment stappen in de goede richting te zetten, maar is dit wel genoeg voor een circulairder systeem over 15 jaar? In dit webinar gaat Chantal in op welke verdere randvoorwaarden nodig zijn om sneller grote stappen te zetten.
Download presentatie
11:45 uur keyboard_arrow_down4 Handvatten om jouw circulaire doelstellingen te realiseren
Peter Musters (VBI)
In 4 stappen jouw gebouw verantwoord en toekomstgericht ontwerpen, met optimaal waardebehoud? Het Bouwwaardemodel van het Betonakkoord is hierop het antwoord. Peter Musters zal het Bouwwaardemodel tezamen met de VBI GreenScore-systematiek toelichten zodat je na afloop van de presentatie de 4 handvatten kunt toepassen in jouw projecten.
Download presentatie
12:15 uur Q&A met alle sprekers
12:30 uur Afsluiting door dagvoorzitter
Cor van Dijken (Adviesbureau COR)

Naar de evenementenagenda

keyboard_arrow_up