Seminar Bewonersparticipatie en gedragsverandering Terugblik 02-11-2021

Tijd Programmaonderdeel
10:00 uur Ontvangst met koffie en thee
10:30 uur Welkom door de dagvoorzitter
Mark Verhijde (Mark Verhijde Advies en Projecten B.V.)
10:40 uur keyboard_arrow_downVan ‘Ja, mits’ naar ’Nee, tenzij'
Fred Sanders (TU Delft)
Een miljoen woningen gaan er worden gebouwd en voor vele miljoenen woningen is duurzame renovatie nodig. Dat vraagt enorme deelname van huurders en kopers. Tegelijk kantelt het kader maatschappelijk zoals ook de Omgevingswet laat zien, onze overheid en veel instituties zoals energiemaatschappijen hebben goed door dat die vele miljoenen woningen alleen duurzaam worden als de huurder en koper daar zelf voor kiest. Hoe die stimulerende ’setting’ eruit ziet en hoe je die participatie uit eigen motivatie tot stand brengt, dat delen we met elkaar door een korte presentatie. Wat we zoeken zijn positieve voorbeelden om van te leren, dat doen we met elkaar voordat we het vragenrondje doen.
11:00 uur keyboard_arrow_downOmgaan met verschillende typen bewoners
Yvette Pronk, Niels Götz
Hoe bereik je nu juist ‘die’ bewoners die niet open staan voor verduurzaming? Waarom staan ze er eigenlijk niet voor open en wat kun je eraan doen? Kwetsbare groepen vragen vaak wat extra van onze tijd en aandacht. In deze verdiepingssessie met Niels Götz en Yvette Pronk nemen we jullie mee naar de belevingswereld van verschillende type bewoners, waaronder veel van deze kwetsbaren. We kijken naar hun beweegredenen en behoeften en hoe we daar beter mee om kunnen gaan.
Yvette Pronk is projectleider bewonersbegeleiding bij wooncorporatie Woonwaard. Hierbij is zij verantwoordelijk voor het communicatie en participatieproces met de huurders bij de verduurzamingsprojecten. In projecten komen we veel verschillende type bewoners tegen. De behoeften en motivatie van deze bewoners om wel of niet mee te gaan in de benodigde verandering verschilt sterk. Door juist in te zoomen op de behoefte van de verschillende type bewoners sluiten de projecten beter aan bij de verwachting van deze verschillende groepen.
Niels Götz is marketingpsycholoog en heeft voor woningbouwcorporatie Woonwaard verder onderzoek gedaan en concrete handleidingen gemaakt van diverse “persona’s” voor medewerkers van corporaties, bouwers en andere betrokkenen bij renovatie- en grote verduurzamingsopgaven. Denk bijv. aan bewoners met schulden, taalachterstand/ laaggeletterdheid of aan bewoners met autisme, dementie of een verslaving. Met deze “bijsluiters” voor diverse bewonersgroepen krijgen professionals betere handvatten om de diverse bouw- en communicatieprocessen effectief maar ook menselijk aan te vliegen. Doel is onnodige schade te voorkomen; schade aan de relatie tot de bewoners, schade door vertraging, schade door faalkosten.
11:20 uur Koffiepauze
11:40 uur keyboard_arrow_downVerduurzamen? Luister naar de wensen van bewoners
Alied Fijen (Dura Vermeer)
Bewoners uiten hun mening vaker en het traditionele bouwen bestaat niet meer. Daarmee verandert de focus van het bouwen naar het meenemen van bewoners in renovatieplannen. Dat betekent dat zowel woningcorporaties als de aannemer andere rollen vervullen. En van wie is “onze” woning eigenlijk? Niet iedere bewoner is altijd even blij met een voorgenomen renovatie, een huis van de corporatie, maar een thuis van de bewoner. Ook duurzaamheid heeft meestal weinig prioriteit. Hoe zorg je dat bewoners toch mee gaan in renovatieplannen? Alied Fijen geeft inzicht in hoe zij doelgroepsegmentatie en big data, processen en samenwerking combineert om zo een duurzaamheidstraject met bewoners succesvol te maken.
12:00 uur keyboard_arrow_downLuister echt naar bewoners en realiseer je beste project ooit!
Mark Verhijde (Mark Verhijde Advies en Projecten B.V.)
Bewonersparticipatie bij de energietransitie. Hoe doe je dat? Het begint met écht luisteren naar de bewoners die direct geraakt worden door de overgang naar aardgasvrij wonen. Maar er zijn meer partijen en stakeholders. Maak daarom je eigen krachtenveldanalyse. Zo pak je de regie en weet je hoe je ruimte kunt maken bij jezelf en ruimte kunt geven aan anderen. Samen – ook met bewonersinitiatieven - maak je dan echte stappen voor de energietransitie.
Beter worden in burgerparticipatie bij de energietransitie? Ontdek wat je in 20 minuten kunt leren in de praktische workshop van Mark Verhijde, auteur van het Expertboek ‘In 10 stappen beter in burgerparticipatie’. Het thema van deze workshop is uiteraard ‘Burgerparticipatie en De Energietransitie’.
12:20 uur Afsluiting door dagvoorzitter
Mark Verhijde (Mark Verhijde Advies en Projecten B.V.)

Naar de evenementenagenda

keyboard_arrow_up