Seminar Deelmobiliteit Terugblik 03-11-2021

Tijd Programmaonderdeel
13:00 uur Ontvangst met koffie en thee
13:30 uur Welkom door de dagvoorzitter
Paul van de Coevering (BUAS)
13:40 uur keyboard_arrow_downDeelmobiliteit: verdeel en (be)heers.
Pieter Dekker (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)
Zoals deelmobiliteit een voorwaarde is voor toekomstige duurzame stedenbouw gelden er ook voorwaarden voor deelmobiliteit. Autodelen is vooralsnog geen doorslaand succes. Welke lessen kunnen we hieruit trekken voor het succesvol delen van Lichte Elektrische voertuigen? Nederland loopt achter op veel andere Europese landen waar het delen van bijvoorbeeld e-steps al gemeengoed is. Ook van deze voorbeelden kunnen we leren. Wat doen we met parkeren en laden? Wat is de rol van MaaS en kunnen Hubs helpen? Veel vragen maar weten we al wat de gebruiker wil?
14:00 uur keyboard_arrow_downDeel e-mobiliteit: samenwerking staat centraal in de nieuwe verdeling van mobiliteit
Kristina Hunter Nilsson (Voi)
Het slim indelen van steden en infrastructuur dwingt tot nadenken over een nieuwe verdeling binnen mobiliteit. Alle soorten partijen moeten hierbij betrokken worden: (politieke) lokale stakeholders op het gebied van stedenbouw en wijken, openbare vervoer aanbieders, en wetenschappelijke experts op het gebied van urban planning en mobility. Maar ook aanbieders van nieuwe vormen van mobiliteit, zoals Voi. Deelmobiliteit, en daarbij vooral deel e-mobiliteit, is een essentiele vorm van mobiliteit om steden en dorpen te helpen hun klimaatdoelstellingen te bereiken. Alleen door samen opnieuw te kijken naar de indeling van leefomgevingen en de rol die mobiliteit hierin speelt, kunnen we uitdagingen op het gebied van klimaat en dichtbevolktheid aan pakken.
14:20 uur Koffiepauze
14:40 uur keyboard_arrow_downBereikbaarheidsoplossingen vanuit behoeften
Shahid Talib (Heijmans)
Verstedelijking en het toenemende aantal verkeersbewegingen maken dat het wegennet en de veiligheid in het verkeer onder druk komen te staan. Om de bereikbaarheid en veiligheid te waarborgen en de milieudruk te verlagen, zijn slimme oplossingen nodig. Met Smart Mobility wil Heijmans die oplossingen bieden. Mobiliteit zal daarbij steeds meer een dienst worden, waarbij de mobiliteitsbehoefte centraal staat. Mobility-as-a-serviceconcepten (MaaS) combineren deelauto’s en -fietsen, OV en andere mobiliteitsvormen om gebruikers te ontzorgen.
15:00 uur keyboard_arrow_downVoorbij de deelautoratio
Hannah Habekotté (Over Morgen)
Een toekomstbestendige stad kan niet zonder slimme duurzame mobiliteit. Hoewel in veel gebiedsontwikkelingen het faciliteren van de auto nog steeds de norm is, laten recente trends en een toenemend maatschappelijk bewustzijn zien dat er ook mogelijkheden zijn voor autoluwe gebiedsontwikkelingen. Steeds meer gemeenten nemen deelmobiliteit mee in parkeernota’s en parkeereisen, in de vorm van deelautoratio’s en andere beleidsmaatregelen. Ondertussen zijn er steeds meer concepten ontwikkeld en is het niet meer simpel als: X deelauto's vervangen Y parkeerplaatsen. Maar dat huidige beleid beïnvloedt wel nog toekomstige gebiedsontwikkelingen. De vraag die dus voor de hand ligt, hoe ontwikkel je adaptief beleid dat inspeelt op marktontwikkelingen en innovaties. In deze sessie kijken we vooruit; voorbij de deelautoratio.
15:20 uur Afsluiting door de dagvoorzitter

Naar de evenementenagenda

keyboard_arrow_up