Natuurinclusief Bouwen op Building Holland Terugblik 04-11-2021

Tijd Programmaonderdeel
13:00 uur keyboard_arrow_downNatuurinclusief bouwen voor beginners
Natuurinclusief bouwen heeft sterk aan positie gewonnen. Toch blijkt het dagelijks in de praktijk brengen ervan voor veel projectontwikkelaars, architecten, aannemers, gemeenten en andere betrokkenen nog best lastig. Vandaar deze sessie Natuurinclusief bouwen voor beginners waar jij jouw praktijkvraag kunt stellen.
14:00 uur Korte pauze
14:15 uur keyboard_arrow_downWerklandschappen van de toekomst
In de tweede workshop aandacht voor Groene, Gezonde en Klimaatbestendige Bedrijventerreinen. Ofwel: de werklandscchappen van de toekomst. Een coalitie van 20 partijen onder leiding van IVN wil dit de nieuwe standaard laten worden voor de ruim 3000 bedrijventerreinen in Nederland. Hiervoor wordt een aanvraag ingediend bij het Nationaal Groeifonds. Jelle de Jong, directeur IVN, licht toe wat er nodig is voor deze groene revolutie op de bedrijventerreinen. Én wat groen oplevert voor ondernemers, medewerkers en omwonenden.
Schiphol Trade Park wil het meest innovatieve en duurzame bedrijventerrein van Europa zijn. Sinds enkele jaren is daar de ambitie bij gekomen om ook het meest groene en biodiverse bedrijventerrein te zijn. Dit enthousiasme is overgeslagen op de (logistieke) bedrijven, zij trachten elkaar te overtreffen in hun groene ambities. De openbare ruimte kan ook radicaal veel groener dan eerder gedacht. Wat is het geheim van Schiphol Trade Park. Rob de Wit (gebiedsontwikkelaar) licht een tip van de sluier op.

Naar de evenementenagenda

keyboard_arrow_up