Seminar SDG's Terugblik 02-11-2021

Tijd Programmaonderdeel
13:00 uur Ontvangst met koffie en thee
13:30 uur Welkom door de dagvoorzitter
Laurens de Lange (TerraTransities)
13:40 uur keyboard_arrow_downAan het begin van de watertransitie
Johan Bel (Mijn Waterfabriek)
Nederland staat aan de vooravond van een watertransitie met als doel een nieuw watersysteem dat duurzaam en circulair met water omgaat. Zo kunnen we de drinkwatervoorziening in de toekomst veiligstellen en dat is noodzakelijk omdat er waterschaarste ontstaat, zelfs in ons waterrijke land.
Een duurzaam en circulair watersysteem resulteert in meer decentrale, gebouwgebonden watervoorzieningen. Systemen voor het gebruik van regenwater, hergebruik van grijs water en zelfs afvalwater zullen de nieuwe standaard worden.
Werk aan de winkel voor alle bouwpartijen, maar hoe doe je dat?
14:00 uur Presentatie Zehnder
Rutger Naber (Zehnder)
14:20 uur Koffiepauze
14:40 uur keyboard_arrow_downHoe SDG’s kunnen helpen in je ambitie naar een duurzaam bedrijf
Laurens de Lange (TerraTransities)
In deze presentatie gaat Laurens de Lange beschrijven in welke stappen je met betrokkenheid van de expertise binnen je eigen bedrijf, je op een gestructureerde manier tot ambities, doelen en acties kan komen naar een duurzame bedrijfsvoering
15:00 uur keyboard_arrow_downMet de SDG’s op ontdekkingstocht in de bebouwde omgeving
Paul van Doorn (Giesbers)
We zijn het aan de aarde en toekomstige generaties verplicht om bij elk vraagstuk binnen de gebouwde omgeving met het beste, meest duurzame antwoord te komen. Dus stopt Giesbers Ontwikkelen en Bouwen nooit met nadenken over hoe dingen beter kunnen. In een steeds sneller veranderende samenleving blijft zij zich continu ontwikkelen. Want zij gelooft dat ook zij als initiërende en ontwikkelende bouwer een rol te vervullen heeft en op haar eigen, persoonlijke wijze en met duurzame partnerships een passende bijdrage kan leveren aan een betere leef-, woon-, leer- en werkomgeving.
Bij het formuleren van haar duurzaamheidsbeleid heeft Giesbers zich dan ook laten inspireren door de Sustainable Development Goals (SDG’s), of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, van de Verenigde Naties. De goals geven op zowel begrijpelijke als overzichtelijke wijze inzicht in de te bereiken duurzaamheidsdoelen. Het uiteindelijke doel van de zeventien SDG’s is om de wereld ‘een betere plek’ te maken in 2030. Die betere plek wordt vaak wordt gedefinieerd als een duurzame en inclusieve samenleving. De gebouwde omgeving speelt hier een belangrijke rol in. Aan de hand van de gebiedsopgave Westrik in de gemeente Breda neemt senior planontwikkelaar Paul van Doorn je mee in de verschillende SDG’s die hierbij zijn omarmd, waar dit toe heeft geleid en welke lessen hieruit getrokken kunnen worden.
15:20 uur Afsluiting door dagvoorzitter
Laurens de Lange (TerraTransities)

Naar de evenementenagenda

keyboard_arrow_up