Ballast Nedam nieuwe partner Duurzaam Gebouwd

Ballast Nedam nieuwe partner Duurzaam Gebouwd

In Ballast Nedam heeft Duurzaam Gebouwd een nieuwe partner. Adjunct-directeur commercie Jan Jaap Blüm stelt het bedrijf voor.

Wat zijn de kernactiviteiten van Ballast Nedam?

“Samen werken aan een betere leefomgeving betekent blijvende kwaliteit realiseren in de levenscyclus van ontwikkelen, realiseren, beheren en hergebruiken van de leefomgeving. Door projecten integraal te benaderen, creëren we oplossingen tegen de laagst mogelijke levenscycluskosten: aansprekend, toekomstbestendig en in samenhang met het geheel. We richten ons op het in Nederland en beperkte mate internationaal verwerven en succesvol uitvoeren van integrale projecten op de werkgebieden huisvesting, mobiliteit, energie en natuur. Onze bedrijven werken vanuit hun expertise nauw samen. Door een optimale verdeling van risico's en verantwoordelijkheden binnen de kaders van onze projecten realiseren we toegevoegde waarde voor onze opdrachtgevers.

Op welke manier(en) zet Ballast Nedam in op duurzaamheid?

“Duurzame oplossingen ontstaan door het ontschotten van de bouwkolom. Daarom werken wij samen, bij voorkeur in een voor iedereen toegankelijke digitale omgeving zoals BIM. En wij kiezen voor nieuwe productiemethodes. Modulair bouwen in een geconditioneerde omgeving levert betere kwaliteit, minder faalkosten, minder afval, betere arbeidsomstandigheden en vooral een snellere bouwtijd. We hebben onder meer scholen, hotels, gevangenissen, voetbalstadions, appartementen en grondgebonden woningen in de fabriek gemaakt. In het eindresultaat zie je vooral 1 ding terug… blijvende kwaliteit.

Als bouwbedrijf zijn wij ook ‘slechts’ de uitvoerder van plannen van anderen. Wij hebben de verantwoordelijkheid ons eigen bedrijfsproces zo duurzaam mogelijk te organiseren. Dat betekent het minimaliseren van afval, transportbewegingen en CO2-uitstoot tijdens de bouw. Wij hebben daar diverse interne en externe monitoringsinstrumenten voor. Ook onze klanten mogen hun oordeel daarover vellen; wij staan altijd open voor verbetering. Andersom laten wij ook niet na om onze opdrachtgevers uit te dagen de oplossingen die zij hebben gekozen verder te verduurzamen. Waar mogelijk voegen wij bij onze aanbiedingen een duurzaamheidsscan toe; een bondige analyse van het uitgevraagde gebouw voorzien van verbetervoorstellen en bijbehorende (kosten)implicaties.

Ballast Nedam neemt het initiatief in DBFMO-projecten. Dat betekent het formeren van uitgebalanceerde teams waarin wij onze partners uitdagen over de grenzen van hun eigen vakgebied heen te kijken. Zo streven wij samen naar integrale concepten om de levenscyclus van onze oplossingen te optimaliseren. We stemmen ontwerp, bouwmethodes en exploitatie op elkaar af en geven partijen verantwoordelijkheid om de prestaties te leveren waar zij op aangesproken willen worden.”

Naar welke duurzame producten en / of diensten die Ballast Nedam levert is de vraag vanuit de markt het grootst?

“De voordelen van modulair bouwen zijn voor veel partijen de reden om steeds vaker vroeg in het ontwerptraject al in te zetten op deze productiemethode. We hebben al enige jaren geleden besloten deze trend aan te grijpen om de gebouwde oplossingen en haar eigen bedrijfsproces te verduurzamen. Wij hebben innovatieve producten ontwikkeld (zoals Plug & Play Core, het modulaire voetbalstadion) en kansrijke bedrijven overgenomen (Ursem Modulaire Bouwsystemen).

De meeste vraag vanuit de markt is momenteel naar onze iQwoning, de fabrieksmatig gerealiseerde grondgebonden woning die binnen 6 weken sleutelklaar overhandigd kan worden. Bijzonder duurzaam omdat de energiebesparende maatregelen optimaal ingepast kunnen worden in het flexibele concept van de woning. Het resultaat is hoogstaande kwaliteit, een zeer snelle (te garanderen) bouwtijd en dat tegen een zeer concurrerende prijs. Vooral omdat de fabrieksmatige benadering onze ketenpartners optimaal faciliteert hun specifieke bijdrage aan de iQwoning te leveren. Woningcorporaties, projectontwikkelaars en beleggers hebben in toenemende mate interesse in dit product.”

Welk door Ballast Nedam uitgevoerd project of welke door Ballast Nedam geleverde dienst is het meest duurzaam en waarin komt dit het best tot uiting?

“Sinds juni 2013 werken we samen met 6 corporaties en 3 andere bouwers in de Stroomversnelling. We werken samen met ketenpartners en onze eigen fabriek (Ursem Modulaire Bouwsystemen) om de renovatie van sociale huurwoningen naar nul-op-de-meter binnen enkele dagen te realiseren. Anno voorjaar 2015 garanderen wij bewoners en corporaties binnen 2 weken:
- een nieuwe schil om de woning (architectonisch verantwoord)
- een nieuwe installatie, incl. energie opwekken (duurzaam / lokaal)
- een nieuwe keuken, badkamer en toilet (moderne kwaliteit en uitstraling)


Stroomversnelling-project van Ballast Nedam in Tilburg.

Verhuizen is niet nodig en overlast blijft beperkt door de modulaire oplossingen zo veel mogelijk van buiten af aan te brengen. Daarbij kiezen wij voor langdurige betrokkenheid en aanspreekbaarheid. Wij nemen de bewonerscommunicatie over van de corporatie, omdat wij zichtbaar en benaderbaar willen zijn. Duurzaam bouwen betekent immers ook een duurzame relatie.”

Wat is de reden dat Ballast Nedam partner is geworden van Duurzaam Gebouwd?

“De bouwsector moet ontschotten. Dat lukt alleen als partijen open staan voor het experiment en afstand durven te nemen van oude verdienmodellen. Duurzaam Gebouwd biedt een platform om met elkaar over deze systeemwijzigingen in gesprek te gaan. Dan ontstaat vertrouwen: in elkaars deskundigheid en in de gezamenlijke potentie van de bouwsector om haar maatschappelijk rendement te optimaliseren. We willen hier toonaangevend in zijn en kiezen het Duurzaam Gebouwd podium om partners uit te nodigen gezamenlijk de opgave van de toekomst te formuleren, oplossingen te identificeren en taken / verantwoordelijkheden rechtvaardig te verdelen.”

Welke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid verwacht Ballast Nedam de komende jaren?

“Wij slagen er steeds meer in het begrip duurzaamheid enerzijds verder te abstraheren en anderzijds juist verder te concretiseren, zodat rendement en toegevoegde waarde zichtbaar en meetbaar worden. Duurzaamheid kent bovenliggende kernwaardes; dan moet je denken aan gezond, gelukkig, ongebonden, inspirerend en wederkerig. Begrippen waarmee plannenmakers beter uit de voeten kunnen als het gaat om passende oplossingen te bedenken voor opdrachtgevers, gebruikers en samenleving. We willen ook de accountability van de sector, als het gaat om duurzaamheid, inzichtelijk maken. Daarom gaan we meer toetsen en meten om niet uitsluitend afhankelijk te zijn van labels. Dus we gaan duurzaamheid uitdrukken in getallen en scores op het gebied van efficiency, hergebruik, energiereductie, ziekteverzuim, representatiekosten etc. Zo vliegen we oplossingen voor de gebouwde omgeving tweedimensionaal aan als investering in een strategisch instrument om publieke en private doelen te behalen.


Renovatie hoofdkantoor ASR (BREEAM excellent) uitgevoerd door Ballast Nedam.

De trend van renovaties en hergebruik gaat steeds verder. Door de digitalisering hebben we minder ruimte nodig. Dan is toekomstige behoeftes opvangen in de bestaande gebouwde omgeving per definitie duurzaam. Maar de adaptatiesnelheid van beton en baksteen blijft ver achter bij die van de maatschappelijke ontwikkelingen. Het gevolg daarvan is dat de geleverde diensten steeds meer de kwaliteit van gebouwen bepalen. De schil, het skelet en de installaties bepalen de kaders, maar het verschil wordt gemaakt door wat daarbinnen geleverd wordt. Een nieuwe uitdaging voor onze sector, die we niet aan kunnen pakken als we op de huidige manier georganiseerd blijven. Dus verwachten we onder invloed van duurzaamheid ontwikkelingen binnen de verhouding tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers, leveranciers en adviseurs."

Foto: iQwoningen van Ballast Nedam in de fabriek

 

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c127 c169 c225
'Leisure-sector heeft trendsetters nodig in verduurzaming'

'Leisure-sector heeft trendsetters nodig in ...

29-10-2018 om 08:00 uur
timer 3 min

Met een gaskraan die in 2030 dichtgaat en een verhoogde gasbelasting zoeken partijen in de bouw- en vastgoedsector ...

Lees verder »

c169 c225
Tilburg wil horeca verduurzamen

Tilburg wil horeca verduurzamen

04-12-2017 om 11:00 uur

De horeca in Tilburg wil het energieverbruik verminderen en voedselverspilling tegengaan. Met een Green Deal willen ...

Lees verder »

c148 c169 c225
Optimaal binnenklimaat voor zwembaden

Optimaal binnenklimaat voor zwembaden

21-11-2017 om 08:00 uur

Duurzaam Gebouwd-partner Kieback&Peter lanceerde een whitepaper over het verbeteren van het binnenklimaat van ...

Lees verder »

c169 c223
Leisure-vastgoed toekomstbestendig maken

Leisure-vastgoed toekomstbestendig maken

starstarstarstar_halfstar_border
In de gratis whitepaper ‘Best practices van leisure’ vind je uitgebreide informatie en inspiratie ...
c160 c169 c225
Bank wil hele hypotheekportefeuille naar energielabel A

Bank wil hele hypotheekportefeuille naar energielabel ...

10-08-2017 om 13:00 uur

ABN Amro heeft de ambitie om haar gehele portefeuille onroerend goed te verbeteren naar gemiddeld energielabel ...

Lees verder »

c26 c169
Gouden Green Key voor hotel in Enschede

Gouden Green Key voor hotel in Enschede

02-08-2017 om 13:00 uur

De Broeierd in Enschede is bekroond met de Gouden Green Key, de hoogst mogelijke onderscheiding op het gebied ...

Lees verder »

c26 c120 c169
Stadsmuseum Breda vernieuwd

Stadsmuseum Breda vernieuwd

01-08-2017 om 11:00 uur

Het Stedelijk Museum Breda werd in een half jaar tijd ingrijpend vernieuwd. Zo zijn onder andere de buitengevels ...

Lees verder »

c26 c169
Glazen overkapping als eyecatcher van winkelpanden

Glazen overkapping als eyecatcher van winkelpanden

19-07-2017 om 13:00 uur

Op de plaats van het voormalige hoofdgebouw van Fortis aan het Rokin in Amsterdam opent komende augustus 2017 de ...

Lees verder »

c169 c225
Cambuur krijgt energieneutraal voetbalstadion

Cambuur krijgt energieneutraal voetbalstadion

22-06-2017 om 08:00 uur

Naar verwachting speelt SC Cambuur in 2020 in het eerste energieneutrale voetbalstadion van Nederland.

Lees verder »

c169 c225
Winkelcentra en retailgebieden genomineerd voor NRW Jaarprijs 2017

Winkelcentra en retailgebieden genomineerd voor ...

31-05-2017 om 11:00 uur

5 genomineerde winkelcentra en retailgebieden voor de NRW Jaarprijs 2017 werden tijdens de PROVADA bekendgemaakt.

Lees verder »

c26 c136 c169
Demontabele judoaccommodatie op Papendal

Demontabele judoaccommodatie op Papendal

11-05-2017 om 15:30 uur

Sportcentrum Papendal beschikt sinds kort over een nieuwe topsportaccommodatie  voor judoka’s. Een bijzondere ...

Lees verder »

c26 c148 c169
Stadswarmte voor Rotterdams winkelcentrum

Stadswarmte voor Rotterdams winkelcentrum

28-04-2017 om 13:00 uur

In de transitie naar een klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2030 kunnen warmtenetten een belangrijke rol spelen. ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up