BENG-eisen geen gelopen race

BENG-eisen geen gelopen race

Als programmaleider kennisoverdracht en stimulering van het Lente-akkoord Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN) heeft ir. Claudia Bouwens goed zicht op de ontwikkelingen rond BENG. Dat nieuwbouw nu versneld van het gas los moet krijgt bij het ZEN-platform alle aandacht. Net als de integratie met meetinstrumenten als de Milieuprestatieberekening Gebouw (MPG).

Fotograaf: Robert Peek

Hoe staat het met ZEN-platform?

“Er zijn nu 56 bedrijven deelnemer in het ZEN-platform. Zij hebben zich verplicht om per 1 januari 2018 gestart te zijn met de bouw van een woningproject dat voldoet aan de BENG-eisen of beter. Zo’n project moet ook aan de ZEN-vereisten voldoen. Dat wil zeggen dat de bewoner als uitgangspunt wordt genomen. Dus niet alleen de focus op zeer energiezuinig, maar ook aandacht voor comfortabel, gezond en betaalbaar. Vanuit het platform vragen we om een oplevertoets bij oplevering plus een bewonersenquête een jaar na oplevering. Het streven is een klanttevredenheidscore van minimaal 7,5 op een 10-puntsschaal. Een laatste vereiste is dat de ZEN-deelnemers bereid moeten zijn om hun ervaringen te delen.”

Wat maakt dit platform waardevol voor de ontwikkeling van woningen?

“De deelnemers/leden komen zo’n 3 keer per jaar bij elkaar om de ontwikkelingen te bespreken. Daarnaast zijn er meerdere themagroepen over specifieke onderwerpen als gasloze nieuwbouw, gestapelde bouw, ventilatie of de Milieuprestatieberekening Gebouw (MPG). Op zo’n onderwerp wisselen de deelnemers de laatste praktijkervaringen uit en ook doen we onderzoek – zoals voor BENG – over grondgebonden en gestapelde bouw. Vervolgens maken we van onze onderzoeken heldere en leesbare brochures met veel foto’s, want dat communiceert deze materie beter dan een onderzoeksrapport. We willen dat de kennis en ervaringen van de voorlopers zo snel en duidelijk mogelijk bij alle professionals in de praktijk terecht komen.”

Ik ben een groot voorstander van industriële prefabricage van woningen die op de bouwplaats in elkaar gezet worden'

Claudia Bouwens, programmaleider Lente-akkoord

Welke BENG-eis blijkt het lastigst te halen?

“De eerste eis, die van de energiebehoefte van een gebouw, blijkt de meeste problemen te geven. Die gaat over de thermische kwaliteiten van een gebouwschil, dus isolatie, koudebruggen en luchtdichtheid. Tot voor kort zat ventilatie daar ook in, maar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties meldde recent dat daarvoor alleen een forfaitaire waarde ingevuld wordt. In nieuwbouw worden 2 ventilatiesystemen toegepast: balans- en mechanische ventilatie. Door warmteterugwinning is balansventilatie echter veel efficiënter in BENG, wat het toepassen van mechanische systemen daarmee praktisch onmogelijk maakt. Fabrikanten hebben protest hiertegen aangetekend omdat BENG zo niet meer ‘techniekneutraal’ is. Bovendien zijn er vanuit bewoners en projectontwikkelaars wel vooroordelen over balansventilatie. Vandaar dat het ministerie nu een ander type vermelding heeft gekozen. Het is overigens niet zo dat de projecten die men heeft ingediend bij het ZEN-platform na analyse nog worden aanpast vanwege de uitkomsten van de BENG-scores. De aangemelde projecten zijn nu al opgeleverd of in aanbouw en dan vinden normaliter geen aanpassingen meer plaats. De deelnemers aan het platform willen vooral leren door te doen en kennis uit te wisselen. En, bij toekomstige projecten de verworven inzichten toepassen. Zij doen nu ervaringen op en hebben zo zicht op wat per 2020 verplicht zal zijn.”

Minister Kajsa Ollongren meldt dat de BENG-eisen in de loop van 2018 nog kunnen wijzigen vanwege toetsing aan een kostenoptimalisatiestudie. Hoe staat het ZEN-platform daarin?

“De deelnemers van het ZEN-platform doen sinds 2015 ervaring op met BENG, NOM en energieleverend. We melden naar het ministerie dan ook waar we tegenaan lopen en wat wellicht voor verbetering vatbaar is. De BENG-eisen zoals die er nu zijn, mag je als indicatief beschouwen tot ze zijn vastgesteld en in het Bouwbesluit zijn opgenomen. Dat staat voor 2020 gepland.”

Wat is vanuit ZEN de visie op de Milieuprestatieberekening Gebouw MPG. Zit dat ook in BENG?

“We hebben daar in 2017 vanuit een van onze themagroepen onderzoek naar laten doen. Naast zo energiezuinig mogelijk bouwen is natuurlijk ook de duurzaamheid van te gebruiken materialen belangrijk. Het is dan mooi als dat allemaal samenvalt. Daarom hebben we een aantal ZEN-woningen laten doorrekenen op de MPG-scores en de uitkomst was dat de meeste aangemelde projecten voldoen aan de grenswaarde van de MPG. Een vrijstaand huis in houtskeletbouw viel buiten de grenswaarde, wat ik opvallend vond. Er waren binnen de themagroep vooral zorgen over de berekeningsmethode, moet ik zeggen. We maken er overigens een circulaire over en gaan cursussen optuigen rondom de MPG.”

Wat staat er verder op stapel in 2018?

“Er komt een ZEN-congres op 29 maart over aardgasvrije nieuwbouw waar we ontwikkelaars, bouwers en gemeentes bij elkaar brengen. Daarmee zijn we ongelooflijk hard bezig. Sinds 1,5 anderhalf jaar is van gas los door de aardbevingen in Groningen in een stroomversnelling gekomen en het is logisch dat we afscheid gaan nemen van fossiele bronnen. Waar we eerst dachten aan uitfaseren, gaat het nu hard en vanaf volgend jaar is volledig aardgasvrije nieuwbouw een feit. Dat betekent dat waar we nu nog overal de cv-ketel toepassen, straks systemen – neem warmtepompen – moeten plaatsen die alleen goed functioneren in samenhang met lage temperatuurverwarming, goede isolatie, goede kierdichting, weinig koudebruggen en zeer precies gebouwde woningen. Ik ben daarom een groot voorstander van industriële prefabricage van woningen die op de bouwplaats in elkaar gezet worden. Zo kunnen woningen van zeer hoge kwaliteit, volledig duurzaam en met voldoende variatie gebouwd worden: daar ben ik van overtuigd.”


ABN AMRO Duurzame 50

Wie zijn de koplopers, maken de meters, zetten de agenda, werken samen en brengen creativiteit en vernieuwing? Wie zijn die mensen die over genoeg daadkracht, charisma, kennis en visie beschikken om de gebouwde omgeving duurzamer te maken? Nomineer hem of haar voor de ABN-AMRO Duurzame 50 via onderstaande button.

Nomineer je favoriet
 

ABN AMRO Duurzame 50

Gerelateerde artikelen, events & downloads

Gunstige lambdawaarde voor BENG-projecten

Gunstige lambdawaarde voor BENG-projecten

2 mei om 11:00 uur
timer 1 min

De Xentro-technologie moet met een lambdawaarde van 0,019 W/mK bijdragen aan BENG-projecten. “De gebruikelijke ...

Lees verder »

‘Vertaal BENG naar ‘iets’ op de meter’

‘Vertaal BENG naar ‘iets’ ...

22 feb om 15:30 uur

Dat de consument bij de term BENG niet begrijpend de schouders ophaalt, laten we buiten beschouwing. Dat BENG een ...

Lees verder »

Glascomposiet gevelanker brengt BENG-eisen dichterbij

Glascomposiet gevelanker brengt BENG-eisen dichterbij

14 feb om 08:00 uur

Duurzaam Gebouwd-partner Schöck brengt een gevelanker op de markt dat warmteverlies voorkomt bij het verankeren ...

Lees verder »

Gratis whitepaper belicht BENG-eisen en succesprojecten

Gratis whitepaper belicht BENG-eisen en succesprojecten

7 feb om 13:00 uur

De whitepaper 'BENG: de volgende stap in verduurzaming' belicht de BENG-eisen die vanaf 2020 voor nieuwe bouwaanvragen ...

Lees verder »

Whitepaper BENG

Whitepaper BENG

starstarstarstar_halfstar_border
In de gratis whitepaper ‘BENG: de volgende stap in verduurzaming’ vind je uitgebreide informatie ...
‘Voldoet mijn BENG-woning straks aan de MPG-eis?’

‘Voldoet mijn BENG-woning straks aan de MPG-eis?’

6 feb om 15:30 uur

Vanaf 1 januari 2020 gelden er nieuwe, aangescherpte energieprestatie-eisen voor nieuwbouw. De Energieprestatie ...

Lees verder »

BENG, misschien niet ENG, maar ook niet eng

BENG, misschien niet ENG, maar ook niet eng

19 jan om 14:00 uur

Harm Valk: Door ambitieuze koplopers in de bouwsector wordt de wettelijke BENG-eis en de bijbehorende rekenmethode soms weggezet ...

Lees verder »

Stop met BENG!

Stop met BENG!

18 jan om 15:30 uur

Jan Willem van de Groep: Eigenlijk hou ik me niet zo bezig met dat hele ZEN en BENG 'gedoe'. Toch lijkt het dat dit dé normen worden ...

Lees verder »

Whitepaper bevat stappenplan voor luchtdicht gebouw

Whitepaper bevat stappenplan voor luchtdicht ...

21-12-2017 om 09:30 uur

Een gloednieuwe whitepaper van Duurzaam Gebouwd-partner DGMR laat in zeven stappen zien hoe een luchtdicht gebouw ...

Lees verder »

BENG-eisen gelden vanaf 2020 voor bouwaanvraag

BENG-eisen gelden vanaf 2020 voor bouwaanvraag

20-12-2017 om 08:00 uur

Op de bouwaanvragen voor alle nieuwe gebouwen die vanaf 1 januari 2020 worden ingediend, zijn de BENG-eisen van ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up