Duurzaam Gebouwd Op Locatie: Na-Isolatie

 

Op donderdag 24 september organiseert Duurzaam Gebouwd tezamen met haar partner SKG-IKOB een seminar met het thema Na-Isolatie. Tijdens dit seminar komen professionals bij elkaar om kennis te delen, kennis te vergaren en inspiratie op te doen over de mogelijkheden van certificering en toepassingen van Na-Isolatie. Naast het bijwonen van de presentaties, is het voor deelnemers mogelijk om met elkaar én met de sprekers te sparren tijdens de borrel. Het seminar vindt plaats bij SKG-IKOB in Geldermalsen.

Gebouwschil aanpakken voor noodzakelijke CO2-reductie

Door de uitkomst in de klimaatzaak van Urgenda tegen de Nederlandse Staat gaat de bouw- en vastgoedsector meer doen om CO2 te reduceren. Een goede gebouwschil is noodzakelijk om de hoeveelheid broeikasgassen te verminderen en er is een grote voorraad bestaande bouw met een slechte isolatie. Om die reden vormt Na-Isolatie een logische keuze om de voorraad te upgraden.

Rendement op Na-Isolatie

In Nederland is 25,6 % van de woningen gebouwd tussen 1945 en 1970 en nog eens 43.2 % is gebouwd tussen 1971 en 2000. Deze woningen zijn veelal niet geïsoleerd. Er valt heel veel energiebesparing en rendement te behalen op het na-isoleren van deze woningen.

Certificering om te onderscheiden in de markt

U weet dat uw Na-Isolatie producten deugdelijk en duurzaam zijn. Maar hoe overtuigt u uw klanten daarvan? Met de juiste certificering onderscheidt u zich in de markt en wint u het vertrouwen van uw klant. Waarom is Na-Isolatie zo belangrijk? Welke keuzes heb ik? Wat zijn de voordelen van certificering? Hoe gaat het certificeren in zijn werk? Hoe krijg ik de Verzekerde Garantie van 10 jaar? Al deze thema’s zullen aan bod komen tijdens dit seminar.

Programma 

13.00 uur

Ontvangst met een lunch

13.30 uur

Opening door dagvoorzitter – Jack de Leeuw, Algemeen Directeur van SBRCURnet

13.35 uur

Introductie Duurzaam Gebouwd – Wietse Walinga, Directeur Duurzaam Gebouwd

13.40 uur

“De waarde van klantwaarde” door Ellen van Acht, Directeur van Kuub en Duurzame Bouwvrouw 2014. Zij neemt u mee in de beleving van de klant. De klanten van nu willen weten wat goed is, waar ze garanties krijgen en hoe die garanties gegarandeerd worden.

14.00 uur

‘Fabels en feiten over spouwmuurisolatie’ door Ariëtte Dommering, Manager Onderzoek bij voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal.

14.20 uur

‘Duurzaam gebruik van bestaand vastgoed’ door Ernst Vuyk, Adviseurthemagroep NRP Spaar het Klimaat

14.40 uur

Pauze met koffie en thee

15.00 uur

‘De producent aan het woord’ door Mariette Willems, Technisch Product Manager bij Knauf Insulation

15.20 uur

'Van toezicht tot partnership' door Remco Kruit, Manager Proces- en Systeemcertificatie bij SKG-IKOB. Remco gaat in een sneltreinvaart door de recente historie van SKG-IKOB in relatie tot na-isolatie, geeft een overzicht van wijzigingen in de certificatieregelingen BRL 2110 en BRL 1332 en licht de verwachte en geplande wijzigingen toe. Hij gaat verder in op de positie van een certificatie-instelling binnen de na-isolatiesector en gaat in op de gecertificeerde positie van bedrijven actief binnen deze sector. Hij tipt de koppeling met duurzaamheid aan en de toenemende maatschappelijke aandacht daarvoor. Tot slot licht hij toe welke positieve veranderingen in de pijplijn zitten die ten goede komen aan de gecertificeerde bedrijven.

15.45 uur

Rondleiding door het laboratorium en de testruimte met informatiemarkt

16.15 uur

Borrel

17.00 uur

Einde bijeenkomst

 

Op Locatie

Met de fusie van IKOB-BKB en SKG in 2013 is er een nieuwe, krachtige certificatie-instelling ontstaan: SKG-IKOB Certificatie BV. SKG-IKOB is dé Nederlandse certificatie-instelling voor de bouw- en vastgoedsector, welke geaccrediteerd is door de Raad van Accreditatie (RvA).

Inschrijven

Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos. Er is plaats voor maximaal 100 deelnemers. De organisatie selecteert bij meer dan 100 inschrijvingen op basis van inschrijfdatum en functieprofiel. Afmelding is mogelijk, tot 24 uur voorafgaand aan de bijeenkomst. Indien u niet komt zonder afmelding is de organisatie gerechtigd € 50,- (excl. btw) te factureren.

 

Sprekers


 

Jack de Leeuw is al bijna 18 jaar algemeen directeur van SBRCURnet. Hij is tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen van SKG-IKOB. Jack is in 1981 afgestudeerd als Architect aan de Technische Universiteit te Delft. Hij heeft daarna 15 jaar voor de Nederlandse overheid gewerkt als divisiemanager gebouwde omgeving bij Agentschap NL (heden Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland - RVO Nederland).

 

Wietse Walinga is directeur van het Platform Duurzaam Gebouwd. Sinds maart 2009 is Wietse Walinga de mede-oprichter en partner van Kennisplatform Duurzaam Gebouwd (www.duurzaamgebouwd.nl). Anno 2015 is de weblog doorontwikkeld tot hét leidend integraal platform voor de bouw en vastgoed met ondersteuning van ruim 230 aangesloten partners en 80 topexperts.

Het platform informeert en inspireert de professional door onafhankelijk nieuws, experts, projectbeschrijvingen, innovatieve producten en inspirerende evenementen. Tegelijkertijd is Duurzaam Gebouwd een complementair en interessant verbindend netwerk van personen en bedrijven. Duurzaam Gebouwd is sinds 2015 organisator van het drie daagse event Building Holland.

 

Ellen van Acht, directeur van Kuub, een stichting die zich richt op de particuliere woningeigenaar.Ellen is ook winnares van de Duurzame Bouwvrouw Award 2014.Ellen heeft bouwkunde gestudeerd en haalde in 1992 haar diploma Ontwikkelen en bouwen zit in haar hart. Haar passie ligt bij binnenstedelijke (her)ontwikkeling en de bestaande woningvoorraad. Wat kunnen wij samen positief toevoegen en verzenden aan onze bestaande woonomgeving. Samen werken, kennisdelen en nieuwe plannen uitwerken. Haar drijfveer om met KUUB te beginnen was enerzijds ‘het lekprikken van de vastgoedbubbel’ (bouwen voor kostprijs en niet marktprijs) en anderzijds bouwen wat mensen zelf wilden. Niet ontwikkelen vóór mensen maar mét mensen. Dat maakt ons werk inspirerend. Actief inzetten op goede woonlasten, een gezonde financiering en lage energielasten, vindt Ellen belangrijk. Verduurzaming, energierenovatie, herbestemming, hoe je het ook noemt.

Ellen is ervaringsdeskundige: ze heeft haar eigen huis gebouwd binnen een collectief, is daarover blijvend enthousiast, en heeft daarna met haar vriend  een vervallen monument gerenoveerd, voorzien van warmtepomp en veel isolatie. De ervaring neemt zij dagelijks mee in haar werk.

 

Ariëtte Dommering is Manager Onderzoek bij voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal. Hiervoor werkte zij o.a. bij de Universtiteit Utrecht en bij Royal HaskoningDHV. Zij studeerde milieuygiëne aan Wageningen UR.

Milieu Centraal is een onafhankelijke voorlichtingsorganisatie die consumenten praktische informatie biedt over milieu en energie in het dagelijkse leven; van afval tot zonnepanelen.

Recent heeft Milieu Centraal een onderzoek laten uitvoeren over spouwmuurisolatie door de TU Delft. Sommige mensen brengen geen spouwmuurisolatie aan, omdat zij bang zijn voor bijvoorbeeld vochtproblemen. Vaak is die angst onterecht. Milieu Centraal heeft laten onderzoeken wat de feiten en fabels rond spouwmuurnaisolatie zijn.

 

Ernst Vuyk (51) is zelfstandig ondernemer en consultant. Hij is -onder andere- adviseur/organisator van de themagroep Spaar het Klimaat van het NRP. Het NRP is voortgekomen uit de Nationale Renovatie Prijs en werd in 2011 opgericht om gezamenlijk te werken aan het bevorderen van duurzaam (her)gebruik van de bestaande gebouwde omgeving, door middel van transformatie en renovatie. De themagroep Spaar het Klimaat bestaat uit partners van het NRP die zich inspannen voor een hoger tempo en kwaliteit van renovatie en transformatie, waarbij het overheidsbeleid en de praktijk met elkaar worden verbonden. Ernst is bestuurskundige (Universiteit Twente).

 

Mariette Willems is sinds 2014 werkzaam als technisch product manager bij Knauf Insulation. Daarvoor was zij werkzaam als projectleider en kwaliteitsadviseur bij diverse aannemers en projectontwikkelaars zoals BAM en Grondmij.

 

Remco Kruit, is sinds eind 2012 werkzaam voor SKG-IKOB. Als je Remco Kruit vraagt wat hem zakelijk drijft, dan antwoordt hij: “Het winnen van vertrouwen door middel van het leveren van kwaliteit. Zekerheid is er nauwelijks in het leven, maar vertrouwen moeten we met elkaar permanent aan werken”. Dat doet Remco sinds eind 2012 als certificatiemanager bij SKG-IKOB. Hij is verantwoordelijk voor de units Systeemcertificatie (bijvoorbeeld ISO 9001, VCA) en Procescertificatie Uitvoerende Bouw (bijvoorbeeld na-isolatie, straatwerk, metselen / lijmen /voegen) en stuurt het team projectleiders aan en indirect het team auditoren en inspecteurs.

Remco, nu met 54 levensjaren, ooit in zijn jonge jaren begonnen als radiologisch laborant, heeft een ruime staat van dienst als veiligheidskundige en heeft in die hoedanigheid in het verleden bij diverse adviesbureaus gewerkt. Vanaf 1996 heeft hij voor diverse certificatie-instellingen gewerkt, deels als auditor, deels als manager. Tussentijds heeft hij een adviesbureau op het gebied van duurzaamheid gerund. Hij kent de wereld van certificatie als zijn broekzak, een manier om invulling te geven aan die zekerheid én aan dat vertrouwen, maar leert iedere dag nog bij. “En dat blijft het leuke aan dit vak en deze sector”.

keyboard_arrow_up