Zoeken

Expertpanel

Blijf op de hoogte

Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle updates!

Seminarreeks Scholen

Datum /tijd

Datum / tijd:
09-05-2017 09:00

Plaatsen

Plaatsen:
85

Locatie

Locatie:
Zwolle - Hogeschool Windesheim

Terug naar de overzichtspagina

Programma

Tijd

Programma

09.00 uur

Registratie en ontvangst met koffie/thee en netwerkmoment

09.30 uur

Opening door dagvoorzitter Marco van Zandwijk van Ruimte OK / Green Deal Scholen

09.40 uur

Naar huis zonder hoofdpijn 

Ronald Schilt gaat in op het project Gezonde Scholen Amsterdam (GSA 2015). Wat hebben we geleerd van de 50 scholen die we achter de rug hebben? En wat nemen we dus mee voor de nog 60 gebouwen die komen gaan? Wat waren de knelpunten? Wat kwam naar voren tijdens het monitoren van de scholen? Hoe reageren directies en besturen van de scholen op het project en hoe verloopt de samenwerking? Tot slot wordt ingegaan op hoe Merosch het project als adviseur ervaart.

Door Ronald Schilt, Directeur van Merosch 

10.00 uur

Toekomstbestendig, flexibel en duurzaam schoolgebouw 

Saxion Hogeschool in Apeldoorn breidt op de plek van de huidige Nettenfabriek haar vastgoed uit. Het bestaande gebouw van meer dan 140 jaar oud, wordt geïntegreerd in een bijna volledig glazen nieuwbouw. ABT is als adviseur in dit duurzame renovatietraject betrokken. Zij vertellen u over dit energiezuinige en comfortabele gebouw met thermische activering. Hoe hebben zij remontabel ontwerpen en bouwen toegepast? (hergebruiken van onderdelen). En hoe heeft de Milieu Impact Monitor, als tool om te komen tot een ontwerp met laagste milieu-impact (MPG en NMD cat1 data) hierbij geholpen?

Door Ronald Wenting, Projectleider constructies bij ABT

10.20 uur

Verduurzamen, besparen, monitoren

De energietransitie richting een “All Electric” maatschappij is in volle gang. De weg naar een samenleving zonder het gebruik van fossiele brandstoffen. Deze omslag geeft scholen de uitgelezen kans om comfortverhoging en besparingen te realiseren in hun exploitatie. Tijdens het seminar wordt duidelijk welke duurzame technieken voor klimaatbeheersing beschikbaar zijn en wat online monitoring en registratie kan toevoegen aan het totaalconcept voor scholen.

Door Rudy Grevers, Adviseur bij Alklima

10.40 uur

Pauze met koffie/thee en tijd om vragen te stellen en te netwerken

11.10 uur

Gezonde School – Betere luchtkwaliteit en energie besparen 

We weten het allemaal; een gezond schoolgebouw leidt tot betere leerprestaties en een lager ziekteverzuim. Frisse lucht is verreweg de belangrijkste factor om een gezond binnenklimaat te creëren. Maar fijnstof is wellicht een nog groter probleem. De groei van de longcapaciteit van kinderen tussen 8 en 18 jaar blijft achter als ze aan hoge stofconcentraties worden blootgesteld. Er is een verhoogde kans dat deze kinderen bronchitis of allergieën  zoals hooikoorts ontwikkelen. We weten dat in elke klas gemiddeld één tot twee kinderen zitten met astma en ongeveer vijf met overgevoelige luchtwegen. Reden genoeg dus om het binnenklimaat binnen scholen te optimaliseren.

De oplossing is een constante luchtstroom, die ervoor zorgt dat het klaslokaal continu voorzien wordt van schone lucht met toepassing van de juiste fijnstof- en energiezuinige luchtfilters. Tijdens deze presentatie leert u aan de hand van case studies van o.a. de Hogeschool van Amsterdam (HvA), PXL Hogeschool en De oude Tol hoe een school gezond kan worden en als bijkomend voordeel energie kan besparen.

Door Ron Prins, Directeur bij Afpro Filters

11.30 uur

Circulair Bouwen & Onderwijsvastgoed

De overheid streeft met het Rijksbrede programma “Nederland Circulair in 2050” naar een volledig circulair gedreven economie. Een onderdeel hiervan is Circulair Bouwen. Circulair Bouwen betekend grondstoffen en materialen zo hoogwaardig mogelijk gebruiken en maximaal hergebruiken. Het beschrijft de overgang van een lineair opgebouwde keten naar een circulaire, duurzame keten. Hierbij is een levenscyclusbenadering noodzakelijk. Bij de levenscyclusbenadering hoort hoogwaardige recycling van materialen: deze worden steeds opnieuw gebruikt.

Aan de hand van het project revitalisatie Alfa College Hoogeveen wordt in de presentatie het onderwerp Circulair Bouwen verder uitgediept. Hoe pas je Circulair Bouwen toe bij nieuwbouw en bestaande bouw? Wat zijn belangrijke aandachtspunten? En wat zijn de risico’s en mogelijke knelpunten?

Door Jan Drogt, Directeur LindHorst Huisvestingsadviseurs

11.50 uur

Door de bomen het bos weer zien: financieringsmogelijkheden 

De wet voorziet alleen in instandhouding, niet in renovatie van een onderwijsgebouw. Maar toch liggen er ambities. Hoe pak je dit traject aan? Wie draagt de kosten? Twee themadossiers van de Green Deal Scholen ‘Financiering regelen’ en ‘Subsidieregeling’ worden toegelicht door de ambassadeur. Hoe financier je verbetering en verduurzaming van je onderwijsvastgoed? Welke wegen bewandel je/waar begin je? Wat zijn punten waar extra aandacht aan besteed moet worden? Wat mag je verwachten van een samenwerkingspartner? 

Door Geesje Westra, Facilitair Coördinator bij Scholengemeenschap Piter Jelles en Ambassadeur van de Green Deal Scholen

12.10 uur

Lunch en tijd om vragen te stellen en te netwerken

13.00 uur

Einde seminar

Terug naar boven