Partners

Blygold

Linkedin   Youtube   

 

Bedrijfsprofiel Bedrijfsprofiel

Blygold Verbetert
Blygold verbetert klimaatinstallaties. Blygold verbetert prestaties, verbetert rendement en verbetert veiligheid. Dit door reiniging, onderhoud, inspecties, onderzoeken, renovaties en upgrades van deze installaties.

Verduurzaming
Blygold heeft diverse oplossingen voor verduurzaming en energiebesparende mogelijkheden voor klimaatinstallaties. Denk hierbij aan energiezuinigere ventilatoren, hoog rendement warmteterugwinning en adiabatische bevochtiging.

Onderzoeken
Met Blygold Lab hebben we een onafhankelijk onderzoekslaboratorium voor veilig (drink)water en gezonde luchtkwaliteit. Onderzoek aan luchtkwaliteit dmv een microbiologisch luchtonderzoek en/of metingen aan CO2 (algemene indicator luchtkwaliteit), fijnstof en stikstofdioxide. Maar ook onderzoek aan de waterkwaliteit dmv chemische & bacteriologisch wateronderzoek, legionella bemonstering en Legionella risicoanalyses en beheersplannen (BRL6010).

Visie
Onze visie is dat we door te verbeteren bijdragen aan een veilige en gezonde werkomgeving op het gebied van water en lucht. Gezond en veilig betekent plezier en hogere productiviteit van medewerkers. En daarmee dragen we bij aan duurzaam ondernemerschap.

Website Blygold Lab: www.blygoldlab.nl

 
 

Contactinformatie Contactinformatie
Postadres
Hoofdveste 13
3992 DH Houten

Telefoon: (030) 6344310


Naar het overzicht »

keyboard_arrow_up