Warmtewet: consequenties voor corporaties?

Warmtewet: consequenties voor corporaties?

Op 11 juni 2013 heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met de Warmtewet. De Tweede Kamer heeft dat eerder al gedaan. Na jarenlang praten is de wet definitief en zal naar verwachting per 1 januari 2014 van kracht worden.

De Warmtewet geldt niet alleen voor grote stadsverwarmingsnetten maar is ook van toepassing op collectieve installaties in een woongebouw. Daarmee heeft de Warmtewet consequenties voor veel woningcorporaties en andere woningbeheerders.

Warmtewet
Het doel van deze wet is het beschermen van verbruikers die zijn aangesloten op stadsverwarmingsnetten, blokverwarmingsinstallaties en warmte-koudeopslagsystemen. De Warmtewet regelt de tarieven hiervoor; in de wet worden eisen gesteld aan de maximale tarieven die in rekening worden gebracht voor de warmtelevering. Daarnaast worden er eisen gesteld aan de administratieve verwerking van de verbruikskosten.

In de wet wordt onderscheid gemaakt tussen een producent, een leverancier en een verbruiker (huurder). In geval van blokverwarming is een woningbouwcorporatie normaal gesproken zowel producent als leverancier.

Bemetering energiegebruik
In de Warmtewet (artikel 8) is beschreven dat een leverancier van warmte het tot taak heeft om, in een aantal gevallen, ervoor te zorgen dat er binnen een redelijke termijn aan verbruikers een individuele meter ter beschikking wordt gesteld. Die warmtemeter moet het actuele warmteverbruik weergeven en informatie geven over de tijd waarin sprake is van het daadwerkelijk verbruik. Een meter moet ter beschikking worden gesteld op het moment dat:

a)    een verbruiker hierom vraagt, tenzij het ter beschikking stellen technisch onmogelijk is of financieel niet redelijk is;
b)    een bestaande meter wordt vervangen, tenzij het ter beschikking stellen technisch onmogelijk is of niet kostenefficiënt is in verhouding tot de geraamde potentiële besparingen op lange termijn;
c)    een nieuwe aansluiting wordt gemaakt in een nieuw gebouw;
d)    een gebouw ingrijpend wordt gerenoveerd.

Het individueel bemeteren van bestaande complexen is dus formeel niet noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de eisen uit de Warmtewet. Op het moment dat een huurder expliciet om een warmtemeter vraagt, dan geldt punt a. van de hiervoor genoemde opsomming. Voor een corporatie is het dus raadzaam voorbereid te zijn op deze vraag.

Kostenverdeling verbruiker
Op het moment dat er geen sprake is van individuele bemetering van een complex, dan geldt artikel 8a - lid 3 van de Warmtewet. Hierin is aangegeven dat de kostenverdeelsystematiek ‘binnen de technische en financiële mogelijkheden een zo nauwkeurig mogelijke benadering van het werkelijke aandeel van het verbruik van de individuele verbruiker’ moet weergeven. Een nadere invulling van deze omschrijving is in de Warmtewet niet gegeven.

Het is dan ook zeer de vraag of een verdeling op basis van vierkante meters appartementoppervlak recht doet aan deze omschrijving. Een betere benadering bijvoorbeeld zou een beoordeling op basis van de Energie Index (parameter die het energielabel bepaalt) zijn. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft nog geen uitspraak gedaan of een van beide methoden acceptabel is. De ACM is ermee belast om er op toe te zien dat de Warmtewet wordt nageleefd is.

Als er geen individuele bemetering plaats vind dan geldt nog steeds het maximale tarief voor warmtelevering. Het is dan echter wel de vraag hoe het individuele energieverbruik [GJ] wordt bepaald en vooral op basis van welk totaalverbruik dat wordt bepaald. Het totaalverbruik kan bijvoorbeeld gebaseerd zijn op het gasgebruik van een installatie maar ook op basis van de warmtelevering [GJ] van een installatie.

De Warmtewet geeft geen uitsluitsel op deze vraag. Voor de bemetering van een collectieve installatie is dat echter wel van belang; kan er bijvoorbeeld worden volstaan met het meten van het totale gasgebruik of moet er na een collectieve installatie een warmtemeter worden geplaatst?

Administratie
Naast installatietechnische consequenties heeft de Warmtewet ook consequenties voor de administratie en de administratieve processen van een corporatie. Vaak zullen de onderdelen waaraan in de Warmtewet eisen worden gesteld al onderdeel van de administratie zijn. Niettemin moeten de huidige administratieve processen en de facturering richting verbruikers worden geanalyseerd om te kunnen beoordelen of er aanpassingen benodigd zijn.

Heeft de Warmtewet consequenties voor corporaties?Ja! Die consequenties hebben niet alleen betrekking op de bemetering van de installaties maar ook op (administratieve)processen bij een corporatie.

Auteurs:
Ing. A.F. (André) Kruithof – Nieman Raadgevende Ingenieurs
Ing. M (Maarten) de Bruijne – Nieman Valk Technisch Adviesbureau

Afbeelding: collectieve installatie, © Nieman Valk Technisch Adviesbureau

Gerelateerde artikelen, events & downloads

c21 c134 c160 c185 c225
Samen impact maken voor mens en milieu

Samen impact maken voor mens en milieu

22 aug om 10:01 uur
timer 2 min

Partijen die werkelijk op circulariteit sturen, creëren waarde voor mens en milieu. Ziedaar de inzet van ...

Lees verder »

c21 c160 c225 c243 c293
Realiseer nu een inclusief binnenklimaat

Realiseer nu een inclusief binnenklimaat

18 aug om 10:01 uur
timer 4 min

Gebouwen ‘volgen’ de ontwikkelingen in de maatschappij. Als de wensen van gebouwgebruikers wijzigen, ...

Lees verder »

c21 c160 c225 c259
<span class='normaltextrun'><span>Op het podium van het Verbindingsfestival: Laurens de Lange</span></span>

Op het podium van het Verbindingsfestival: Laurens ...

24 mei om 13:00 uur
timer 1 min

Duurzaam Gebouwd-expert Laurens de Lange staat 7 juli 2022 op het podium van het Verbindingsfestival. In dit artikel ...

Lees verder »

c21 c160 c185 c225 c279
Veelgestelde vragen over het materialenpaspoort

Veelgestelde vragen over het materialenpaspoort

20 mei om 10:01 uur
timer 4 min

Veel materialen die we gebruiken om te bouwen zijn eindig. En de productie ervan heeft een forse impact op het ...

Lees verder »

c21 c148 c160 c225
Kantoren: van label C naar label A

Kantoren: van label C naar label A

6 mei om 10:01 uur
timer 5 min

Er is werk aan de winkel voor veel vastgoedeigenaren. In 2023 moeten kantoren in Nederland minimaal energielabel ...

Lees verder »

c21 c160 c225 c263 c265
Webtool voor energiezuiniger en gezondere woning

Webtool voor energiezuiniger en gezondere woning

26 apr om 10:01 uur
timer 2 min

Om antwoord te geven op de graag ‘Hoe gezond en energiezuinig is uw huis?’ is een nieuwe webtool gelanceerd ...

Lees verder »

c21 c135 c143 c160 c225
Feringa Building: enorme campus biedt veiligheid en huiselijkheid

Feringa Building: enorme campus biedt veiligheid ...

19 apr om 15:01 uur
timer 1 min

In de serie BouwHelden verhaalt architect Joost Ector over zijn ontwerp voor het Groningse Feringa Building met ...

Lees verder »

c21 c160 c282 c286
Nieuwe werkplekken voor rust en reuring

Nieuwe werkplekken voor rust en reuring

15 apr om 15:01 uur
timer 2 min

Hoe denken experts over de werkplek van de toekomst? Daarover gaat de nieuwste podcast van Duurzaam Gebouwd, waarin ...

Lees verder »

c21 c151 c160 c225
Meld je aan voor ontwerp en realisatie Het Groene Verpleeghuis

Meld je aan voor ontwerp en realisatie Het Groene ...

7 apr om 08:01 uur

Op Texel wordt het eerste ‘groene verpleeghuis’ gebouwd. Hierin moeten alle ambities op het gebied ...

Lees verder »

c21 c160 c225
LIAG wint duurzame vernieuwbouw Bonhoeffer College in Enschede

LIAG wint duurzame vernieuwbouw Bonhoeffer College ...

4 apr om 08:01 uur

LIAG architecten en bouwadviseurs heeft de architectenselectie gewonnen voor het ontwerp van de vernieuwbouw van ...

Lees verder »

c21 c160 c183 c225
WorkPlace Xperience: horen, zien, beleven, ontmoeten, delen en doen

WorkPlace Xperience: horen, zien, beleven, ontmoeten, ...

4 mrt om 15:01 uur
timer 2 min

Op 29 en 30 maart werken de initiatiefnemers van Smart WorkPlace tijdens de WorkPlace Xperience aan hun missie ...

Lees verder »

Reactie plaatsen

keyboard_arrow_up