Seminar Zonnepanelen: what's next? Terugblik 04-11-2021

Tijd Programmaonderdeel
10:00 uur Ontvangst met koffie en thee
10:15 uur Welkom door de dagvoorzitter
Jan-Jaap van Os (Exasun)
10:20 uur keyboard_arrow_downInnovaties in zonnestroomsystemen op land, water, infra en op daken
Robin Quax (TKI Urban Energy)
Omschrijving: Het aantal zonnepanelen in Nederland en wereldwijd neemt snel toe. Zonne-energie begint daarmee een steeds groter aandeel te krijgen in de elektriciteitsmix. Een succesverhaal, maar tegelijkertijd nemen de knelpunten voor verdere groei snel in ernst toe. Nieuwe innovaties helpen om de groei van zonne-energie ook in de toekomst vast te houden en onze klimaatambities waar te maken. In deze sessie zullen we inzoomen op de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van zonnepanelen.
10:40 uur keyboard_arrow_downNext-generation technologie van de zonnepanelen van morgen
Agnes Mewe (TNO EnergieTransitie)
Zonnepanelen zijn mainstream geworden: ze worden overal in Nederland op daken gelegd, op zonneweides en langs wegen. De technologie lijkt wel af, maar dat is niet zo: ontwikkeling van technologie is en blijft heel belangrijk! Voor variaties in kleur en vorm in ons landschap, maar ook om de panelen te laten voldoen aan hoge kwaliteitseisen zodat ze geen schade oplopen bij transport en installatie. Met de juiste technologie voor zonnecellen en -panelen verkrijgen we nog hogere opbrengst door bijvoorbeeld tweezijdige werking, en ontwikkelen we volledig recyclebare panelen, waarvan de materialen na afloop van hun levensduur nuttig hergebruikt worden.
11:00 uur Koffiepauze
11:20 uur keyboard_arrow_downZonnepanelen goed verzekerd.
Ronald Kloppenburg (Robisol B.V.)
Robisol ontwikkelt, produceert en levert oplossingen om zonnepanelen in bebouwde omgeving te integreren. Zo worden zonnedaken gefabriceerd om dakpannen te vervangen of om nieuwe overkappingen te plaatsen. Het weglaten van materiaal zorgt voor besparing, een hoge bouwsnelheid en gunstige CO2 footprint.
De afgelopen jaren is er veel negatieve publiciteit geweest over de brandveiligheid van gebouw-geïntegreerde PV Systemen. Dit heeft geleid tot onrust en terughoudendheid bij verzekeraars.
Robisol heeft inmiddels overeenstemming bereikt met de grote verzekeraars van Nederland. Bedrijfsleider Ronald Kloppenbrug licht toe hoe de brandveiligheid van gebouw-geïntegreerde zonnepanelen goed geborgd en verzekerd kan worden.
11:40 uur 100 procent groene energievoorziening
Erik Snijders (KiesZon)
12:00 uur Presentatie Exasun
12:20 uur Afsluiting door de dagvoorzitter
Jan-Jaap van Os (Exasun)

Naar de evenementenagenda

keyboard_arrow_up