Supply Chain Award

Doelstelling
Zonder twijfel is Ketensamenwerking een zeer belangrijke innovatie in de bouw- en vastgoedsector. De verwachtingen over Ketensamenwerking met betrekking tot een positieve impact op de business case zijn hoog gespannen, maar vooralsnog blijven de aantoonbare betere prestaties onvoldoende belicht. Om de toepassing van Ketensamenwerking te stimuleren is het goed om voorbeelden te hebben van succesvolle business cases die met Ketensamenwerking zijn gerealiseerd. Middels de ‘Supply Chain Award’ willen initiatiefnemers Nyenrode Business Universiteit, Platform Ketensamenwerking Zuid en Duurzaam Gebouwd succesvolle voorbeelden van ketenpartners in het zonnetje te zetten om zo de gehele bouwsector te inspireren en motiveren op weg naar (nog) meer Ketensamenwerking.


Duurzaam Gebouwd Congres
Tijdens het jaarlijkse Duurzaam Gebouw Congres, ditmaal op woensdag 16 november 2016 te Almere wordt de "Nyenrode Supply Chain Award 2016" voor de 3de maal uitgereikt. De winnaar, een team van ketenpartners, wordt geëerd voor hun prestaties op het gebied van Ketensamenwerking in de bouw en/of renovatie en/of herbestemming. 


Wie kunnen zich aanmelden voor de Supply Chain Award 2016?
Potentiële winnaars bestaan uit een ‘partnership’ van tenminste drie (maar idealiter meer) autonome organisaties/bedrijven die samen een keten vormen. Zij zien elkaar als strategische partners in bouwprojecten en zijn vanuit deze samenwerking aantoonbaar tot meerwaarde (sneller, beter, goedkoper en duurzamer) gekomen en hebben de eindgebruiker daarmee beter bediend (servicekwaliteit, energiezuinig, gezonder).  In het team zit in ieder geval een opdrachtgever en een opdrachtnemer. Het team werkt idealiter projectongebonden samen, realiseert een fusie van belangen en heeft tenminste één succesvol bouwproject in optimale samenwerking gerealiseerd. 

Inschrijving staat ook open voor innovatief samenwerkende partners projecten waarbij een school, ziekenhuis en andere ‘eenmalige gebouwen’ worden gerealiseerd. Ook partijen die gezamenlijk concepten hebben ontwikkeld en gerealiseerd zijn welkom.  


Criteria
De Supply Chain Award is niet bedoeld voor de gerealiseerde gebouwen als zodanig  maar voor het proces dat daartoe heeft geleid – dus voor manier waarop de samenwerking in de keten heeft geleid tot een meerwaarde (waarbij uiteraard geldt dat een goed proces ook heeft moeten leiden tot een goed resultaat). Bij samenwerking kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de principes van Ketensamenwerking[1] en/of aan de Marktvisie & leidende principes[2].

Na inschrijving zal de beoordeling van de geselecteerde partnerships op een aantal criteria en met een aantal instrumenten worden gedaan, waaronder:

 • Prestaties van een bouwproject op het gebied van tijd, geld en kwaliteit aan de hand van het BPP meetinstrument (voor details zie voetnoot 1);
 • Score van het team op de Ketensamenwerkingindex, KSI (voor details zie voetnoot 2)
 • Score van individuele organisaties op aspecten als strategie & beleid, processen & organisatie, besturing & beheersing, mensen & cultuur, leren & innovatie en keten & relatie.

Na een voorselectie zal een drietal finalisten worden uitgenodigd voor een presentatie voor de jury op 7 of 9 november met daarin ondermeer aandacht voor aspecten van duurzaamheid & maatschappelijk verantwoord ondernemen, strategische visie & leiderschap, en ondernemerschap & innovatie.


Beoordeling en jury
Een deskundige jury weegt de prestaties van de verschillende ketenteams op bovenstaande criteria en bepaald in onderling overleg de winnaar. De jury staat onder leiding van juryvoorzitter Prof.dr. Jack van der Veen, hoogleraar op de EVO leerstoel Supply Chain Management aan Nyenrode Business Universiteit.


Aanmelden
Uw project kunt u indienen bij mevrouw Louise Rodts, rodts@lwv.nl. De deadline voor de aanmelding is woensdag 5 oktober 2016, 18.00 uur. De aanmelding (in totaal maximaal 5 pagina’s A4) bestaat uit tenminste:

 1. Een lijst van de diverse organisaties waaruit het ‘partnership’ bestaat en de gegevens van de contactpersoon voor de kandidatuur;
 2. Een lijst van projecten dat in Ketensamenwerking is uitgevoerd;
 3. De reden waarom er is gekozen voor een verregaande vorm van samenwerking en hoe dit verankerd zit binnen de organisatiestrategie van de individuele partners;
 4. Een beschrijving van hoe, en op welke terreinen, er wordt samengewerkt waarbij ook wordt aangegeven hoe deze wijze afwijkt van de meer traditionele manier van werken;
 5. Een kort overzicht van de prestaties (bijvoorbeeld op het gebied van tijd, geld, kwaliteit, klanttevredenheid, innovatie, energiegebruik en duurzaamheid) die zijn behaald door de samenwerking;
 6. Inzicht in hoe de samenwerking heeft geleid tot een win-win situatie voor alle deelnemende partijen en de eindgebruiker;
 7. Een korte samenvatting van waarom de partnership innovatief is en zou kunnen gelden als een ‘voorbeeld’ van optimale voor de sector. 

Vorige Winnaars
2015
‘Samen Anders, samen beter’, bestaande uit Wonen Limburg, Bouwbedrijven Jongen en Van Wijnen Groep.

     


2014
Ketensamenwerkingsverband van ‘Thuis, Sankomij Installatietechiek, KnaapenGroep en Heezen Bouw en Sloopwerken. Dit team van 4 partijen won deze prijs ondermeer op basis van de prestaties bij een groot onderhoudsproject van 112 woningen aan de Offenbachlaan in Eindhoven. De taken waren daarbij op de volgende manier verdeeld. ‘Thuis was de opdrachtgever, KnaapenGroep zorgde voor het ontwerp en het bouwkundige aspect, Heezen was verantwoordelijk voor het sloopwerk en Sankomij ging over de installaties. Meer informatie over de uitreiking leest u in dit artikel.

Initiatiefnemers
De Supply Chain Award is een initiatief van Nyenrode Business Universiteit, Platform Ketensamenwerking Zuid en Duurzaam Gebouwd.


 1. Zie bijvoorbeeld “De waarde van ketensamenwerking”, proefschrift Marcel Noordhuis (succesvol verdedigt op 14 april 2015).
 2. Een gezamenlijk initiatief van Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, Bouwend Nederland, NL Ingenieurs, de Vereniging van Waterbouwers, MKB Infra, UNETO VNI en Astrin. 
keyboard_arrow_up