Tools & templates: Aanbesteden

Tools

 • Factsheet: Termijnen Aanbestedingswet 2012 (2016)
  Bron: PIANOo
  Geeft alle termijnen uit de Aanbestedingswet weer op 1 enkele pagina.
 • Handreiking: Marktconsultatie (2016)
  Bron: PIANOo
  Schetst een beeld van de verschillende doelen van een marktconsultatie en legt uit hoe via een marktconsultatie het contact met de markt rechtmatig en gestructureerd tot stand kan komen.
 • Handreiking: Selectie van ondernemers bij onderhandse aanbestedingen (2017)
  Bron: PIANOo
  Gericht op degene die de keuzes maakt bij enkelvoudig of meervoudig onderhandse aanbestedingen. Verschillende aspecten die een rol spelen tijdens de voorbereiding van onderhandse aanbestedingen worden besproken.
 • Handreiking: Hoe bepaal je de beste prijs-kwaliteitverhouding? (2016)
  Bron: PIANOo
  Toelichting op het begrip Economisch meest voordelige inschrijving (EMVI), dat in de vigerende Aanbestedingswet het overkoepelende begrip is voor drie gunningscriteria. Bevat een aantal algemene adviezen die vrijwel altijd toepasbaar zijn en gaat in op de dingen die je vooral niet moet doen.
 • Handreiking: Werken met EMVI (2016)
  Bron: PIANOo
  Helpt aanbestedende diensten bij hun zoektocht naar EMVI-criteria die echt een verschil kunnen maken. Het document is toegespitst op de bouw & infrasector.
 • Factsheet: Levenscycluskosten als gunningscriterium (2016)
  Bron: PIANOo
  Biedt praktische aanwijzingen om levenscycluskosten toe te passen in uw aanbestedingen. Dit gunningscriterium (voluit: laagste kosten berekend op basis van kosteneffectiviteit zoals de levenscycluskosten) is het derde wettelijk toegestane gunningscriterium naast de beste prijs-kwaliteitverhouding en de laagste prijs.
 • Wegwijzer: Circulair Inkopen
  Bron: MVO Nederland
  De Wegwijzer Circulair Inkopen helpt je op weg om circulariteit te integreren in het inkoop- en aanbestedingsproces.
 • Webinar: Werken met BPKV
  Bron: PIANOo
  Tijdens het Webinar Werken met BPKV werd uitgelegd hoe je bruikbare, onderscheidende BPKV criteria opstelt en gebruikt bij aanbesteding en uitvoering van een project. Verder zijn enkele do's en don'ts toegelicht. 

Templates

 • Interactieve PDF: Uniform Europees Aanbestedingsdocument (2017)
  Bron: PIANOo
  Dit document (UEA) is een standaard Eigen verklaring over de financiële toestand, de bekwaamheden en de geschiktheid van ondernemingen voor een aanbestedingsprocedure. Sinds 1 juli 2016 vervangt het UEA het Nederlandse model Eigen verklaring.
  Tip: lees hier eerst de uitgebreide toelichting van PIANOo, ga daarna verder op de pagina om de interactieve PDF te downloaden en gebruiken.
keyboard_arrow_up