Seminar Duurzame Energie & Gebiedsontwikkeling

De energietransitie vraagt om slimme oplossingen voor de verdeling van energie. Naarmate leefomgevingen meer gebruik gaan maken van Smart Grids, wordt de inrichting van het elektriciteitsnetwerk belangrijker. Een veelgehoord kritiekpunt op het all-electric maken van gebouwen is de piekbelasting en de afwezigheid van energieopwekking in de grauwe en donkere winterdagen. Om die reden krijgt data een belangrijk aandeel binnen dit thema. Kansen rondom het uitwisselen van energie met buren en auto’s worden langzaam zichtbaar. Apparaten worden slimmer en het gebouwbeheerssysteem krijgt een groter aandeel in het gebruik van apparaten.

Als ontwikkelaar, gemeente of gebouweigenaar klinkt dit allemaal erg mooi, te mooi misschien. Je hebt een visie, een stip op de horizon gezet. Je wilt een gasloos gebouw of gasloze wijk, een gebied waar mensen wonen en werken en dat samengaat met duurzaamheid. Maar hoe krijg je nou wat je beloofd is? Het antwoord schuilt o.a. in prestatieafspraken en de aanbestedingsprocedures. Antwoord op deze vraag krijg je tijdens het seminar op 11 december. Praktijkcases vanuit Gemeente Utrecht, Gemeente Tylingen en van de Kromhoutkazerne en De Knoop komen aan bod. Mis dit event op een unieke locatie niet, en schrijf je direct in.

n.b. Dit seminar is aangemeld bij het Architectenregister als bij- en nascholing.

Inschrijven

Tijd Programmaonderdeel
09:00 uur Registratie & Ontvangst met koffie & thee
09:30 uur keyboard_arrow_downWelkom op locatie en een marktschets
Ronald Schilt
We zijn te gast bij Merosch, in hun net verbouwde kantoorgymzaal. Het spreekt haast voor zich dat de nieuwe gymzaal geen aansluiting op het gasnet heeft, en dat er zonnepanelen (60) op het dak liggen. Er is een warmtepomp met gesloten bron en het gebouw wordt via de wand gekoeld en verwarmd. Maar Merosch gaat verder. Bij de verbouwing van de gymzaal hebben zij zoveel mogelijk oude materialen hergebruikt.
09:45 uur keyboard_arrow_downHoge duurzaamheidsambities Merwedekanaalzone Utrecht
Marco Broekman
Merwede, de herontwikkeling van Merwedekanaalzone in Utrecht, is met 24 hectare een van de grootste binnenstedelijke herontwikkelingen in Nederland. Het project omvat vijf- tot zesduizend woningen en circa 80.000 m2 aan maatschappelijke en commerciële voorzieningen. De ambitie is om het gebied gasloos en energieneutraal te ontwikkelen, waarbij zelfs aan een Nul-Op-de-Meter (NOM) gebied gedacht wordt. Het moet een buitengewoon gezonde, duurzame en levendige stadswijk worden. Autoluw, elektrische deelauto’s en klimaatadaptatie zijn daarom speerpunten. Met het ontwerp en de plannen van Merwede wordt ook rekening gehouden met circulair ontwerpen. Uitgangspunt is een grondstoffenpaspoort op gebiedsniveau. Daarnaast wordt gekeken hoe bestaande gebouwen circulair gesloopt worden en binnen of buiten het gebied gebruikt worden als grondstoffenbank. Marco Broekman zal als betrokken architect de ins en outs van dit project toelichten
10:15 uur keyboard_arrow_downHoe continue innoveren op het gebied van duurzaamheid tijdens een langdurige samenwerkingsperiode?
Olwin Verhappen
Hoe zorg je ervoor dat je gedurende een langjarig contract blijft innoveren? Welke incentives zijn er om continue verduurzamingsmaatregelen te nemen? Hoe betrek je de opdrachtgever en zorg je er ook nog voor dat innovatie financieel loont? Wat betekent dit voor de rol van de dienstverlener én de opdrachtgever? Aan de hand van twee cases, De Kromhout Kazerne en De Knoop in Utrecht, worden praktische toepassingen besproken welke aanpak zich in de praktijk hebben bewezen.
10:45 uur keyboard_arrow_downSmart Energy-wijk met energieleverende woningen
Yvonne van der Hulst
In Voorhout verrijzen in de nieuwe wijk Hooghkamer 33 Plus-op-de-Meter-woningen die meer energie opleveren dan verbruiken. Het overschot wordt opgeslagen en/of verkocht waardoor de installaties ook een financieel rendement opleveren voor de eigenaren. De woningen zijn hierdoor toekomstbestendig waarbij data en vooruitstrevende technieken standaard geïntegreerd zijn. Dit komt tot stand door een realtime besturingssysteem (R.E.X.) gekoppeld aan de warmtepompen, opslagunits, PV-delen en autolaadpalen. De rechtstreekse uitwisseling van elektriciteit tussen opwekkers en verbruikers is hierbij cruciaal. Een platform (ENTRNCE) brengt de toekomstige, decentrale energiemarkt een stap dichterbij. Yvonne van de Hulst vertelt waarom zij als ontwikkelaar kozen voor deze POM woningen en welke voordelen, maar ook leermomenten dat met zich meebrengt.
11:15 uur Napraten met koffie & thee
12:00 uur Einde

Inschrijven

Merosch BV
Energy Exchange Enablers
Strukton Worksphere
keyboard_arrow_up